تازه‌ها:

مرور روزنامه های چاپ کابل – چهارشنبه 6 ثور

شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل، سرمقاله ها و تیترهای اصلی صفحه اول خود را ویژه فرارسیدن روزهای هفتم و هشتم ثور و ارزیابی این روزها، نهایی شدن سند همکاری های استراتیژیک با ایالات متحده و پیامدهای این همکاری برای افغانستان، عدم صدور ویزا به یکی از نمایندگان کنگرس امریکا از سوی حکومت افغانستان، معرفی رییس شورای صلح و واقعیت های صلح در کشور و مسایل از این گونه نموده و به این موارد پرداخته اند.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را روی صفحه‏ فیس بوک خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “واقعیت های صلح”، “پیروزی بدون طرح و برنامه”، “بیست سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی”،‌ “نهایی شدن سند همکاری استراتژیک با امریکا و نگرانی های که پا برجاست” و “افغانستان و گام های استوار در جهت تامین حاکمیت ملی”.
روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “واقعیت های صلح” در سرمقاله اش با اشاره به این که در حقیقت طرف مصالحه با طالبان مردم افغانستان هستند نوشته، دولت به عنوان نهاد منتخب مردم که باید حاکمیت ملی را تحقق بخشد و امنیت و وحدت ملی را تثبیت نماید، در حقیقت نمایندگی از مردم افغانستان می نماید. در کنار دولت به عنوان قوه مجریه نقش شورای ملی که اعضای آن ها نیز از طریق مردم انتخاب شده اند و مسوولیت قانون گذاری و نظارت از عملکرد دولت را دارند برجسته می شود.
به تصریح روزنامه، صلح زمانی موفق خواهد بود که نخست خواسته های طرفین صلح در نظر گرفته شود و دوم برنامه ای دقیق و قابل اجرا برای آن تهیه شود و سوم اراده طرفین برای تحقق صلح وجود داشته باشد. اما در اولین مورد، دولت به عنوان مجری و طراح صلح برای چندین سال، نتوانسته نظر مردم را که طرف اصلی مصالحه هستند و دولت به نمایندگی از آن ها باید به مذاکره و مصالحه بنشیند، تامین نماید.
افغانستان، راه رسیدن به صلح را درک واقعیت های کشور و گذار از رفتارهای دانسته که بی نتیجه بودن آن ها “ثابت” شده است.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “پیروزی بدون طرح و برنامه” در سرمقاله اش با اشاره به فرارسیدن هشتم ثور سالروز پیروزی مجاهدین و ناکامی در تشکیل یک دولت مقتدر نوشته، واقعیت این بود که سازمان‌ های مجاهدان و سران جهادی در زمان جنگ با شوروی، هیچ برنامه و فکری برای آینده نداشتند. تمام تلاش آنان در آن زمان معطوف به جنگ با نیروهای شوروی و دولت وقت بود. سران جهادی و فرماند‌هان آنان در زمان جنگ می‌ کوشیدند تا با فعالیت ‌های بیشتر نظامی، توجه کشور میزبان و دیگر کشورهای حامی جنگ با شوروی را جلب کنند و از این طریق به پول و امکانات نظامی بیشتر برسند.
به تاکید روزنامه، ناتوانی سران جهادی در ایجاد یک نقشه راه برای دولت‌ سازی سبب شد تا تنظیم‌ های جهادی به‌ سمت جنگ‌ های قومی کشیده شوند. در جنگ ‌های قومی، نهاد‌های دولتی کشور فرو پاشید، مداخله ‌های همسایه‌ ها گسترش یافت، نقض سیستماتیک حقوق بشر صورت گرفت و کابل پایتخت کشور، مانند شهرهای اروپایی در زمان جنگ جهانی دوم، ویران گردید.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “بیست سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی” در سرمقاله اش با اشاره به این که 7 و 8 ثور دو روز پیاپی درپیش روست؛ دو روزی که علی رغم نزدیکی تقویمی اما دستکم چهارده سال زمان برد که افغانستان از یکی به دیگری گذار کند نوشته، شمار زیادی از اعضای حزب دموکراتیک با نقد کارکردهای رژیم شان، یا به کشورهای سرمایه داری که زمانی آن ها را دشمنان غدار بشریت می خواندند، پناهنده شده اند و یا هم در درون جامعه تلاش می ‌کنند که خود را مبرا از کارنامه سیاسی حزب شان معرفی کنند.
روزنامه نگاهی انداخته به پیروزی مجاهدین و ورود طالبان و بیدادگرهای این گروه در مناطق مختلف افغانستان و نوشته، ده سال از این رویداد می گذرد و کشور در این مدت شاهد فراز و فرود های زیادی بوده است. در این ده سال سیمای کشور تا حد زیادی تغییر پیدا کرد؛ اما بازهم مردم به دلیل سیاست های ناکارآمد نتوانست به تمام هدف های بزرگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود نایل شود.
روزنامه سروش ملت؛ ذیل عنوان “نهایی شدن سند همکاری استراتژیک با امریکا و نگرانی های که پا برجاست” سرمقاله اش را ویژه نهایی شدن سند همکاری های راهبردی میان کابل – واشنگتن کرده و نوشته که بخش مهم این قرارداد که همان ایجاد پایگاه های نظامی امریکا و کاپیتولاسیون یا مصوونیت قضایی سربازان امریکایی در کشور است، هنوز هم مساله برانگیز است.
به تصریح روزنامه، با توجه به شرایط فرهنگی و دشواری های موجود در افغانستان، دادن مصوونیت قضایی به نیروهای امریکایی در کشور دست آنان را برای انجام هرگونه عمل خلاف قوانین و ارزش های افغانی باز می دارد و در این صورت ما شاهد عملکرد ناشیانه آن نیروها خواهیم بود.
به تاکید سروش ملت، دولت افغانستان باید این مساله را به جدیت در نظر داشته باشد تا در آینده ما شاهد عملکرد ضد ارزشی نیروهای امریکای در کشور خود در سایه مصوونیت های قضایی به آنان نباشیم.
روزنامه وحدت؛ سرمقاله اش را ویژه امنیت کشور کرده و از نزدیک شدن 2014 با اشاره به زمزمه های بدتر شدن امنیت ابراز نگرانی نموده است.
روزنامه، مدیریت ضعیف کشور، ناکارآمدی در روند صلح و مذاکره با طالبان را از فاکتورهای تاثیرگذار در رویدادهای انتحاری روزهای گذشته دانسته و تصریح کرده که اگر حکومت اعتماد مردم را جلب کند و کلیه حلقه های تاثیرگذار در روندهای سیاسی خود را شریک قدرت احساس کنند، طالبان هرگز چنین نمی توانند امنیت را مختل سازند و یا آن قدر جسور شوند که در پایتخت روند زندگی معمولی کنشگران سیاسی و توده ها را دچار وقفه نمایند.
روزنامه انصاف؛ ذیل عنوان “افغانستان و گام های استوار در جهت تامین حاکمیت ملی” در سرمقاله اش با اشاره تلویحی به دیدار نمایندگان کنگره امریکا اعضای جبهه ملی و انتشار اعلامیه مشترک در مورد تغییر نظام، نوشته که دولت افغانستان به عنوان نماینده و مرجع تامین حاکمیت ملی و حافظ بلامنازع تمامیت ارضی کشور، حق دارد در برابر هرگونه تهدید بالفعل یا بالقوه ای که منافع، حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور را بدون توجه به اصل روشن و آشکار قانون اساسی و دیگر قوانین کشور، آماج قرار دهد مبارزه کرده و در برابر‌آن ایستاد شود.
روزنامه با اشاره به ممنوع الورود شدن یک عضو مجلس نمایندگان امریکا به دلیل تفرقه افکنی در افغانستان به کابل، نوشته که این اتفاق، جدای از هر ملاحظه دیگر، امید مردم به عزم و اراده و توانمندی دولت افغانستان برای مبارزه با مداخلات عناصر خارجی و صیانت از کیان حاکمیت و وحدت ملی افغانستان را تقویت می بخشد.

0 پیام‌