تازه‌ها:

مرور روزنامه های چاپ کابل – شنبه 16 میزان

محور بحث و ارزیابی سرمقاله ها و سرخط گزارش های شماری از روزنامه های چاپ کابل را بازداشت یک محافظ رییس جمهور به اتهام ترور وی و پیشنهاد تصفیه ستون پنجم دشمن از ارگان های دولتی و به ویژه از ارگ ریاست جمهوری، امضای توافقنامه راهبردی میان کابل – دهلی جدید و واکنش اسلام آباد به این مساله، ده سالگی نبرد با تروریزم و برایند این نبرد و هشتم اکتوبر، روز جهانی کودک تشکیل می دهد. 

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه‏ های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه ‏های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه ‏ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه‏ ها را در این سایت دریابید و از تحلیل‏ های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را روی صفحه‏ فیس بوک خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “روز کودک و رنج بی پایان کودکان افغان”، “ده سال پس از آغاز جنگ علیه تروریزم”، “در اینجا کاخ ریاست جمهوری نیز نفوذ پذیر است”، “مقابله با پاکستان از تصفیه‌ مهره ‌های پاکستانی آغاز شود” و “امضای توافقنامه راهبردی با هند؛ ناکامی استراتژی پاکستان در منطقه؟
“.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “مقابله با پاکستان از تصفیه‌ مهره ‌های پاکستانی آغاز شود” در سرمقاله اش با اشاره به یک محافظ ارگ ریاست جمهوری که در صدد ترور رییس جمهور کرزی بوده، نوشته که گماشته ‌گان استخبارات پاکستان در اندام ‌های امنیتی و نظامی نیز مشخص شده ‌اند.
به تأکید روزنامه، اگر برخورد آقای کرزی در مقابله با پاکستان صادقانه و جدی است، باید نخست به تصفیه ارگ ریاست ‌جمهوری، کابینه و سپس اندام ‌های امنیتی نظامی حکومت از وجود جاسوسان پاکستانی بپردازد و شکی نیست که اداره امنیت ملی افغانستان می‌ تواند آقای کرزی را در این زمینه به شدت یاری رساند تا هیچ عامل نفوذی بیگانه نتواند به ‌سان موریانه تمام دستاوردهای ده ‌ساله را نابود سازد.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “در اینجا کاخ ریاست جمهوری نیز نفوذ پذیر است” در سرمقاله اش نوشته که با وجود تدابیر شدید امنیتی، ما شاهد حملات مسلحانه‌ ای بر کلیدی ترین نقاط شهر کابل و سایر مناطق کشور بوده ‌ایم.
به تاکید روزنامه، اعلام خبر خنثا سازی سو قصد بر جان رییس جمهور، در هنگام سفر وی به هند، یک پهلوی مثبت دارد و آن این که نیروهای امنیتی ما این توانایی را دارند تا بزرگترین حمله تروریستی ممکن را که ابعاد سیاسی فراوانی بر کشور خواهد داشت، دفع و طرد کنند.
به باور سرمقاله نویس، پهلوی منفی پخش این خبر، این است، در زمانی که تنش میان افغانستان و پاکستان بر سر دست داشتن سازمان استخباراتی آن کشور در حوادث اخیر افغانستان با شدت تمام جریان دارد، به چه میزانی باید حکومت افغانستان در استخدام افراد امنیتی توجه خاصی به خرج دهد تا جلو هرنوع نفوذ احتمالی دشمن را بر دستگاه های سیاسی و امنیتی بگیرد.
روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “ده سال پس از آغاز جنگ علیه تروریزم” سرمقاله اش را ویژه سالگرد حضور نیروهای بین المللی در کشور کرده و نوشته که با ورود نیروهای بین المللی انتظار می رفت که افغانستان از دست القاعده و طالبان نجات داده شده و مردم آن بعد از بیش از دو دهه جنگ، امنیت و ثبات را تجربه نمایند؛ اما اکنون که یک دهه دیگر گذشته است، افغانستان همانند گذشته در ناامنی غوطه ور است.
سرمقاله نویس در کنار تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان، از برخی دست آوردهای ده سال اخیر دولت در زمینه های مختلف یاد کرده است و در نهایت آنها را اندک خوانده است.
به تاکید افغنستان، مشخص نبودن هدف و تعریف از جنگ، مانع رسیدن جامعه جهانی به هدف تعیین شده گردیده و ظرفیت پایین افغانستان و نبود توان جذب کمک ها که باعث گسترش فساد اداری در کشور شده است، نیز عامل دیگری در ادامه ناامنی ها و دوام جنگ بوده است.
این روزنامه یکی دیگر از عوامل ادامه جنگ را نداشتن درک درست از اولویت های افغانستان و ناتوانی در یافتن راه حل های مناسب برای غلبه بر مشکلات موجود عنوان نموده است.
روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “روز کودک و رنج بی پایان کودکان افغان” سرمقاله اش را ویژه هشتم اکتوبر روز جهانی کودک کرده است.
سرمقاله نویس، نگاهی به مشکلات کودکان افغان انداخته و از رنج بی پایان این قشر یاد کرده و با استناد به آمار سازمان های بین المللی مبنی بر رشد سی و هشت درصدی خشونت علیه کودکان نوشته که انتظار می رود این خشونت ها سیر نزولی برخود بگیرد.
به تاکید روزنامه، موانع و تبعیض های مختلف جنسی و نژادی موجود در کشور، فرصت تحصیل را از کودکان افغان به خصوص دختران گرفته است.
هفته نامه صحیفه؛ ذیل عنوان “امضای توافقنامه راهبردی با هند؛ ناکامی استراتژی پاکستان در منطقه؟” سرمقاله اش را ویژه امضای توافقنامه راهبردی هند و افغانستان کرده و نوشته که در دید پاکستان، حضور هند در بازار افغانستان و همچنین در حوزه های سیاسی و امنیتی کشور می تواند به تدریج میزان تاثیر پاکستان بر افغانستان را کم تر کند.
به تاکید هفته نامه، اگر پاکستان به هر دلیلی از معادله قدرت و عرصه تصمیم گیری ها در باره مسایل مربوط به افغانستان حضور کم رنگ تری داشته باشد، هم بازنده تاکتیک و هم بازنده استراتژی خواهد بود.
به تصریح صحیفه، آنچه که در توافقنامه افغانستان و هند، خشم پاکستان را بر می انگیزد، مساله کمک هند به نهادهای امنیتی افغانستان است.

0 پیام‌