مرور روزنامه های چاپ کابل – دو شنبه 11 میزان

روزنامه های چاپ امروز کابل، سفر رییس جمهور کرزی را به هند، اعتصاب غذایی خانم سیمین بارکزی؛ نامزد حذف شده از مجلس نمایندگان و تغییر موضع دولت افغانستان را در قبال گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح، محور بحث و ارزیابی های خود قرارداده اند. روزنامه ها، در سرمقاله ها و تیترهای اصلی صفحه نخست خود ضمن ارزیابی موارد فوق، دیدگاه های خود را نیز در این زمینه ها ابراز داشته و تحلیل های جالبی ارایه داده اند.  

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه‏ های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه ‏های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه ‏ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه‏ ها را در این سایت دریابید و از تحلیل‏ های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را روی صفحه‏ فیس بوک خود، از همه زودتر بخوانید
عنوان ها: “اعتصاب برای تحقق عدالت!”، “پروسه صلح؛ گذشته و آینده”، “روابط با هند و پاکستان فرصت های متعارض” و “هند و افغانستان پیمان استراتژیک امضا می کنند”.
روزنامه افغانستان؛‌ ذیل عنوان “پروسه صلح؛ گذشته و آینده” در سرمقاله اش با اشاره با این که سخنان رییس جمهوری، در مورد بازنگری روند صلح واضح ساخت که این روند تا هنوز نتیجه ای نداشته، پرسیده که آیا آنچه رییس جمهوری در مورد آینده روند صلح بیان داشته، عمل سنجیده شده و دست یافتنی است یا نه؟
به تاکید روزنامه، روند صلح با طالبان، از ابتدا، از نداشتن برنامه منظم، روشن و شفاف رنج می برد و حال باید به گونه درست مورد ارزیابی و موشکافی قرار گیرد تا مشخص شود که دلیل ناموفق بودن روند صلح چیست؟
روزنامه این پرسش ها را مطرح کرده، آیا آنچه که تا هنوز با عناوین مختلف به طالبان اعطا شده است، از آنان پس گرفته خواهد شد؟ و آیا دولت به سیاست های گذشته خود در اعطای امتیازات به طالبان نیز تجدید نظر خواهد کرد؟ آیا در برنامه های گوناگونی که برای راضی ساختن طالبان روی دست گرفته شده بود، تجدید نظر خواهد شد؟ و آیا فشارهای همه جانبه بر طالبان افزایش خواهد یافت؟
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “اعتصاب برای تحقق عدالت!” سرمقاله اش را ویژه اعتصاب غذایی سیمین بارکزی عضو حذف شده پارلمان نموده و با اشاره به جنجال های انتخابات نوشته که نتایج اعلام شده برای حکومت به یک مساله حیثتی تبدیل شده و برای تطبیق آن احتمالا از هر شگرد و ابزاری استفاده خواهد کرد.
به تاکید روزنامه،‌ ظاهرا پس از هفته ها، اییتلاف حمایت از قانون در معرض پرسش موکلان خویش قرار گرفته‌ است و بسیاری از آگاهان بر این باور‌اند که این اییتلاف با تاکید برخواسته های خود می تواند با حضور در تالار، بر مبارزه عدالت خواهی، حمایت از قانون و نظارت از زاویه های پنهان حکومت بپردازد.
به تصریح 8صبح، برخی نمایندگان از جمله خانم سیمین بارکزی به عنوان آخرین گزینه، دست به اعتصاب غذایی زده است. این اقدام به عنوان یک حرکت مدنی می تواند آقای معنوی و کرزی را در برابر افکار عمومی جهان قرار دهد و رفتار این دو مقام را با پرسش های زیادی واجه سازد.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “هند و افغانستان پیمان استراتژیک امضا می کنند” در گزارشی نوشته، هند و افغانستان در نظر دارند که در سفر حامد کرزی به دهلی، پیمان استراتژیک به امضا برسانند و این توافقنامه بر پایه تفاهم متقابل بین دو کشور خواهد بود و از جمله مفاد آن، کمک هند برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است.
روزنامه با اشاره به سفر رییس جمهور کرزی در هفته جاری به هند، تصریح کرده که این نخستین توافقنامه راهبردی افغانستان با یک کشور خارجی به شمار می رود.
به تاکید ماندگار، این سند همکاری استراتژیک همچنین قالب قانونی به مذاکرات در رده های امنیتی خواهد بخشید و همکاری ها در مسایل مختلف امنیتی را در روابط دو کشور در کانون توجه قرار خواهد داد.
روزنامه سخن جدید؛ نیز سرمقاله اش را ویژه سفر آقای کرزی به هند و امضای قرارداد راهبردی میان دو کشور کرده و ذیل عنوان “روابط با هند و پاکستان فرصت های متعارض” نوشته که سفر کرزی در حالی به هند صورت می گیرد که در این روزها روابط کابل با اسلام آباد تنش آلوده شده است.
روزنامه امضای توافقنامه راهبردی را با رعایت موارد کارشناسی آن یک دستاورد برای کابل – دهلی نو دانسته و تاکید کرده که برداشت دیپلوماتیک از چنین سفر در نزد پاکستانی ها و سایر محافل سیاسی این است که افغانستان در هنگام تقابل با پاکستان، تعامل با هند را آغاز می کند.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial