تازه‌ها:

محمد نور اکبری: به انحصار حزبی در مناطق مرکزی کشور پایان داده شود

من با مسوولیت به شما اطمینان می‌دهم که هیچ فردی در مناطق مرکزی ضد نظام نبوده اما توطیه خطرناک انحصارگران این‌ است که هرکس ضد سلطه استبدادی عمل کرد آن‌ها را با استفاده از موقف حکومتی خود از طریق ولایات و نهادهای امنیتی و کشفی که در اختیار خود شان است مورد تهدید قرار می‌دهند، ضد حکومت و ضد امنیت معرفی می‌کنند تا که رقبای حزبی خود را با استفاده از ماشین حکومتی، توطیه و دوسیه‌سازی سرکوب و نابود کنند که این تکتیک خود به خود عده‌ای را مجبور می‌سازد تا از حکومت فاصله بگیرند، من از شما تقاضا می‌کنم تا با درک این مشکل اساسات مردم‌سالاری را احترام و جلو استبداد انحصارگران را بگیرید تا مردم که همواره حامی نظام بوده خود را در آیینه نظام ببینند .

محمد نور اکبری؛ معاون حزب انسجام ملی افغانستان در نامه‌ای که عنوانی رییس‌جمهور، رییس اجرایی و نهادهای ملی و بین‌المللی نگاشته، بر پایان دادن به انحصار حزبی در مناطق مرکزی کشور تاکید کرده است.

این نامه‌ دیروز (دوشنبه ـ 12 اسد) در صفحه فیسبوک آقای اکبری منتشر شده است. متن کامل آن در ذیل آمده است:

جلالت‌مآب رییس‌جمهور !

جلالت‌مآب رییس اﺟﺮاﻳیه !

نهادها و مجامع دوست ملی و بین‌المللی !

شما بهتر می‌دانید که مناطق مرکزی کشور از بدو تأسیس دولت اسلامی و سپس جمهوری اسلامی در صلح و امنیت به سر برده و با هر اقدامی که در جهت تحکیم نظام صورت گرفته همکاری نموده‌اند، با رفتن انتخابات به دور دوم مردم و احزاب عمدتاً شیعه و هزاره در کنار دو تیم به شرح ذیل قرار گرفتند :

احزاب وحدت اسلامی به رهبری جناب استاد خلیلی، پیوندملی به رهبری آقا صاحب نادری، حرکت اسلامی به رهبری آقای انوری، کار و توسعه به رهبری ذوالفقار امید، ملت به رهبری داکتر جعفر مهدوی و تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی، ملی و اعضای شورای ملی در کنار تیم رییس‌جمهور و احزاب وحدت مردم به رهبری استاد محقق، انسجام ملی، وحدت ملی به رهبری استاد اکبری، وحدت به رهبری استاد عرفانی، حرکت به رهبری غنی کاظمی، اقتدار ملی به رهبری علی کاظمی و شخصیت‌های چون جناب استاد عالمی بلخی، داکتر حبیبه سرابی با تعدادی از شخصیت‌های ملی، فرهنگی، نهادها و اعضای شورای ملی در کنار رییس اﺟﺮاﻳیه قرار گرفتند و پاک‌ترین رای را به هردو تیم دادند .

بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با وصف این‌که هر حزب سیاسی و اشخاص حقوقی و حقیقی قراردادها و توافقاتی را با شما دو جلالت‌مآب مبنی بر حضور و مشارکت در نظام و حکومت داشتند، احزاب مشخصی از میان این دو تیم قدرت را در انحصار خود گرفته مشت رد بر سینه تمام متحدین و همپیمانان سیاسی خود زدند .

در تیم رییس‌جمهور نمی‌دانم وضعیت مشارکت چگونه است؛ اما در تیم شما جناب داکتر صاحب عبدالله، تمام قدرت حکومتی را یک حزب در انحصار خود گرفته و تمام هم‌پیمانان انتخاباتی و طرف‌های که جناب شما و شخص استاد محقق با آن‌ها پیمان مکتوب دارید و در مورد چگونگی مشارکت امضا نموده‌اید در حاشیه مطلق را ندید و پیمان شکستید. سرنوشت هم‌پیمانان شیعه و هزاره خود را بدست یک حزب و یک فرد سپردید و ایشان هم یک فرد هم از متحدین خود را در پایین‌ترین سطح حکومت جاندادند و حق مردم را به حزب خود گرفتند.

مسوولان محترم حکومت وحدت ملی !

شما می‌دانید که احزاب درگذشته مشکلات زیادی در بین شان داشتند و وقت آن نرسیده که یک حزب با استفاده از ماشین حکومتی تمام آنانی که به حزبش نیست سرکوب کند و افراد وفادار به خود را بدون درنظر داشت شایستگی بر مردم تحمیل و یک حکومت مطلقاً انحصاری و سرکوب‌گرانه را ایجاد نمایند.

همین اکنون در دایکندی شوهر خانم مرادی حکومت می‌کند و همه را بنام اینکه «شوهر والی» است تهدید و عملا گردانندگی ولایت بدست یک حزب بوده و دیگران در معرض تصفیه، توطئه و انزوا قرار گرفته که مردم را جدا نگران ساخته است .

من فکر نمی‌کنم که خواست جلالت‌مآب رییس‌جمهور و جلالت‌مآب رییس اﺟﺮاﻳیه این باشد که یک متحد شان با استفاده از امکانات دولتی همه را حذف و سرکوب و خودش در قرن ٢١ بحیث یک دیکتاتور عرض وجود نماید، من به اطلاع شما می‌رسانم که حرکات استبدادی و والی‌های شخصی و خلاف خواست مردم منجر به بحران در آن مناطق محروم می‌گردد و مردم تحمل حرکات استبدادی و انحصاری را نکرده از حیثیت و جایگاه خود با شیوه‌های قانونی و مدنی دفاع خواهند کرد وزیر بار ظلم و استبداد نخواهند رفت، من با مسوولیت به شما اطمینان می‌دهم که هیچ فردی در مناطق مرکزی ضد نظام نبوده اما توطیه خطرناک انحصارگران این‌ است که هرکس ضد سلطه استبدادی عمل کرد آن‌ها را با استفاده از موقف حکومتی خود از طریق ولایات و نهادهای امنیتی و کشفی که در اختیار خود شان است مورد تهدید قرار می‌دهند، ضد حکومت و ضد امنیت معرفی می‌کنند تا که رقبای حزبی خود را با استفاده از ماشین حکومتی، توطیه و دوسیه‌سازی سرکوب و نابود کنند که این تکتیک خود به خود عده‌ای را مجبور می‌سازد تا از حکومت فاصله بگیرند، من از شما تقاضا می‌کنم تا با درک این مشکل اساسات مردم‌سالاری را احترام و جلو استبداد انحصارگران را بگیرید تا مردم که همواره حامی نظام بوده خود را در آیینه نظام ببینند .

مردم مناطق مرکزی به یک حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار و به حاکمیت قانون و براندازی فساد رای داده‌اند نه برای سلطه‌طلبی افراد و اشخاص .

من از نهادهایی که سال‌ها برای گسترش عدالت و دموکرسی کارکرده‌اند، از مطبوعات و جامعه مدنی و نهایتا از شخص رییس‌جمهور و رییس اﺟﺮاﻳیه تقاضا می‌کنم تا بخاطر نجات مردم محروم مناطق مرکزی از چنگال ستم و بی‌عدالتی در زمینه توجه مبذول داشته حداقل صدق و کذب این نامه را تحقیق نمایند.

0 پیام‌