مجلس نمایندگان طرح قانون «کارمندان دیپلماتیک و کنسولی» را تصویب کرد

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا، طرح قانون «کارمندان دیپلماتیک و کنسولی» را تصویب نمود. این طرح چندی پیش از سوی رییس جمهور کرزی رد گردیده بود؛ اما با وارد آمدن یک سلسله تعدیلات دوباره از سوی مجلس تصویب گردید. محمد انور اکبری؛ معاون کمسیون بین المللی مجلس نمایندگان و معاون شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان روز گذشته (4 قوس) اظهار داشت که طرح قانون کارمندان دیپلماتیک که چندی پیش از سوی شورای ملی طی مراحل شده بود، در هنگام توشیح از سوی رییس جمهور کرزی رد شده بود.

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا، طرح قانون «کارمندان دیپلماتیک و کنسولی» را تصویب نمود. این طرح چندی پیش از سوی رییس جمهور کرزی رد گردیده بود؛ اما با وارد آمدن یک سلسله تعدیلات دوباره از سوی مجلس تصویب گردید.
محمد انور اکبری؛ معاون کمسیون بین المللی مجلس نمایندگان و معاون شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان روز گذشته (4 قوس) اظهار داشت که طرح قانون کارمندان دیپلماتیک که چندی پیش از سوی شورای ملی طی مراحل شده بود، در هنگام توشیح از سوی رییس جمهور کرزی رد شده بود.
معاون کمسیون بین المللی مجلس نمایندگان علاوه کرد: «در نشست که میان نمایندگان مجلسین و رییس جمهور برگزار گردیده بود مقام ریاست جمهوری خواست تا در قسمت جذب کارمندان که تنها فارغان رشته های علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد و ژورنالیزم بوده تغییر آمده و تمام فارغان موسسات عالی خصوصی و دولتی در پست های وزارت خارجه جذب شده تا حق تلفی صورت نگیرد.»
به تصریح آقای اکبری، کمیته بین المللی مجلس نمایندگان در نشست خود پیشنهادات ریاست جمهوری را پذیرفته و با ازدیاد یک بند در ماده پنجم که همسران کارمندان دیپلماتیک نیز تابعیت افغانستان را داشته باشند، این طرح را با اکثریت آرا تصویب کرد.
وی افزود: «براساس این قانون، می توان به دستگاه دیپلماسی کمک کرده تا از بی عدالتی ها گریز نمایند، زیرا دراین طرح آمده است که دیپلمات ها باید سه سال در خارج از کشور و سه سال دیگر را در داخل افغانستان ایفای وظیفه نمایند که در این طرح عدالت را این قانون تضمین می کند.»
این طرح قرار است جهت تصویب به مجلس سنای کشور و پس از آن تبدیل شدن به قانون برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شود.

0 پیام‌