مجلس نمایندگان سه‌وزیر کابینه را سلب صلاحیت کرد

قرار است در روزهای آینده مجلس نمایندگان چهارده وزیر دیگر را نیز استیضاح کند. براساس تقسیم اوقات مجلس، فردا یک شنبه وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت؛ برای دوشنبه وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی؛ در روز سه شنبه وزیران زراعت، هوانوردی، تجارت و مبارزه با مواد مخدر؛ برای روز چهارشنبه اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین استیضاح خواهند شد.

محمد کریم

مجلس نمایندگان وزیران امور خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه را به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه توسعه‌ای، آنان را استیضاح و سلب صلاحیت کرد. براساس فیصله مجلس، این وزیران دست‌کم باید 70 درصد بودجه توسعه‌ای خود را مصرف می‌کردند.

امروز (شنبه ـ 22 عقرب) مجلس نمایندگان در نشستی که برگزار کرد، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ وزیر فواید عامه را استیضاح و از مقام‌های شان عزل کرد.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از رهبری حکومت وحدت ملی خواست تا افراد واجد شرایط را به جای وزیران سلب صلاحیت شده، به مجلس معرفی کند.

در رأی‌گیری امروز مجلس 207 نماینده حاضر بودند و وزیران با دفاعیه خود، حداقل باید قناعت بیش‌تر از نیم این نمایندگان را به دست می‌آوردند.

براساس این رأی‌گیری، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه با به دست آوردن 140 رای رد، 58 رای تایید، 3 رای باطل و 6 رای سفید از مقام خود سلب صلاحیت شد.

همچنین محمود بلیغ وزیر فواید عامه با گرفتن 164 رای رد، 33 رای تایید، 4 رای باطل و 6 رای سفید نتوانست قناعت نمایندگان را به دست آورد و کرسی وزارت را ترک کرد.

در ادامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی با 144 رای رد، 56 رای تایید، 2 رای باطل و 5 رای سفید مواجه شد و کرسی وزارت را از دست داد.

قرار است در روزهای آینده مجلس نمایندگان چهارده وزیر دیگر را نیز استیضاح کند.

براساس تقسیم اوقات مجلس، فردا یک شنبه وزیران مالیه، معارف و ترانسپورت؛ برای دوشنبه وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی؛ در روز سه شنبه وزیران زراعت، هوانوردی، تجارت و مبارزه با مواد مخدر؛ برای روز چهارشنبه اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین استیضاح خواهند شد.

0 پیام‌