مجلس نمایندگان خطاب به حکومت: هرچه زودتر کابینه را معرفی کنید!

رییس مجلس نمایندگان با اشاره به این که نظر به قانون سرپرست وزیران بیش‌تر از دو ماه نمی‌توانند به وظایف خود ادامه دهند، از حکومت خواست تا هرچه زودتر کابینه را معرفی کند. عبدالرووف ابراهیمی؛ در نشست امروز (چهارشنبه ـ 5 قوس) مجلس نمایندگان تصریح کرد که از امروز (چهارشنبه) به بعد موجودیت سرپرست وزیران هیچ‌گونه مشروعیت ندارد. وی تصریح کرد که قانون به حکومت اجازه می‌دهد تا سرپرست وزیران تا دو ماه به کار خود ادامه دهند؛ اما این فرصت امروز پایان یافته است. آقای ابراهیمی در ادامه گفت که کار سرپرست وزیران پس از این مشروعیت نخواهد داشت.

رییس مجلس نمایندگان با اشاره به این که نظر به قانون سرپرست وزیران بیش‌تر از دو ماه نمی‌توانند به وظایف خود ادامه دهند، از حکومت خواست تا هرچه زودتر کابینه را معرفی کند.

عبدالرووف ابراهیمی؛ در نشست امروز (چهارشنبه ـ 5 قوس) مجلس نمایندگان تصریح کرد که از امروز (چهارشنبه) به بعد موجودیت سرپرست وزیران هیچ‌گونه مشروعیت ندارد.

وی تصریح کرد که قانون به حکومت اجازه می‌دهد تا سرپرست وزیران تا دو ماه به کار خود ادامه دهند؛ اما این فرصت امروز پایان یافته است. آقای ابراهیمی در ادامه گفت که کار سرپرست وزیران پس از این مشروعیت نخواهد داشت.

در نشست امروز شماری از نمایندگان نیز گفتند که معرفی نشدن کابینه و تداوم کار با سرپرست وزیران، سبب افزایش ناامنی‌ها در کشور شده و باید حکومت به این حالت پایان بدهد و هرچه زودتر کابینه را برای رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

با این حال، گفته می‌شود که هنوز ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه روی معرفی کابینه به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. از سویی‌هم، کارشناسان تأکید می‌کنند که تا برگزاری نشست لندن که حدود یک هفته به برگزاری آن مانده، باید کابینه جدید تشکیل شود.

در این میان، گفته شده وزیران اقتصاد، تجارت، مالیه، داخله، دفاع ملی، خارجه و رییس ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.

0 پیام‌