مجلس نمایندگان به ابقای وزیران دفاع و داخله رییس عمومی امنیت ملی رأی داد

مجلس نمایندگان وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را  در پیوند به رویدادهای امنیتی اخیر استیضاح کرد؛ اما ابقای دوباره آنان رأی داد. امروز (دوشنبه 7 حمل) مجلس نمایندگان عبدالله حبیبی دفاع ملی، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی را در پیوند به رویدادهای اخیر امنیتی به ویژه حمله تروریستی برشفاخانه سردارمحمد داوود خان استیضاح کرد.

مجلس نمایندگان وزیران دفاع ملی، امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی را  در پیوند به رویدادهای امنیتی اخیر استیضاح کرد؛ اما ابقای دوباره آنان رأی داد.

امروز (دوشنبه 7 حمل) مجلس نمایندگان عبدالله حبیبی دفاع ملی، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی را در پیوند به رویدادهای اخیر امنیتی به ویژه حمله تروریستی برشفاخانه سردارمحمد داوود خان استیضاح کرد.

در این رأی گیری 205 نماینده حاضر بود که برای عدم اعتماد 118 رأی رد یا 50+1 مجلس لازم بود.

در این میان جنرال عبدالله حبیبی با 88 رأی رد، 106 رأی تایید، 6 باطل و 5 سفید کرسی خویش به عنوان وزیر دفاع را حفظ کرد.

جنرال تاج محمد جاهد هم توانست با 75 رأی رد، 120 رأی تایید، 6 باطل و 4 سفید در سمت خویش به عنوان وزیر امور داخله ابقا شد.

محمد معصوم ستانکزی با 66 رأی رد، 129 رأی تایید، 2 باطل و 8 سفید نیز در پست ریاست عمومی امنیت ملی به عنوان رییس عمومی ثابت ماند.

این در حالی است که قبلا مجلس نمایندگان هفت تن از اعضای کابینه به شمول وزیر امور خارجه را سلب صلاحیت کرده است.

 

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial