متن بیانیه محمد نور اکبری در نخستین روز مبارزات انتخاباتی در تالار لویه جرگه

خداوند بزرگ را شکرگزارم که بعد از سال ها درد و رنج و فضای مکدر وحشت و بی انصافی، فرصت اندیشیدن برای انتخاب کردن را نصیب مردم افغانستان گردانید؛ جا دارد از همه عزیزان که در گردهمایی امروز حضور بهم رسانیده اظهار سپاس و امتنان نمایم و در نخستین روز آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی، حضور پرشور و آگاهانه فرزندان این آب و خاک را که نسبت به آینده و سرنوشت سیاسی شان حساس اند خیر مقدم عرض نمایم.

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام پرودگار علم و اندیشه و با سلام به پیشگاه ملت بزرگ افغانستان!

خداوند بزرگ را شکرگزارم که بعد از سال ها درد و رنج و فضای مکدر وحشت و بی انصافی، فرصت اندیشیدن برای انتخاب کردن را نصیب مردم افغانستان گردانید؛ جا دارد از همه عزیزان که در گردهمایی امروز حضور بهم رسانیده اظهار سپاس و امتنان نمایم و در نخستین روز آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی، حضور پرشور و آگاهانه فرزندان این آب و خاک را که نسبت به آینده و سرنوشت سیاسی شان حساس اند خیر مقدم عرض نمایم.

همان طوری که می دانید، انتخابات یگانه راهکار مشروع برای انتقال قدرت سیاسی است و مردم صاحب اختیار و متصدی تعیین قدرت مشروع می باشد، زمانی یک نظام سیاسی قابل اعتماد شکل می گیرد که زن مرد افغان شامل علمای کرام متنفذین اقوام، دانشمندان، روشنفکران و جوانان متعهد و آگاه با مشارکت آگاهانه شان به پای صندق های رای بروند و به کسانی رای بدهند که بعد از پیروزی منکر این قرارداد بین مردم و حکومت نشوند و به خواست های مردم پشت پانزند .

افغانستان تجربه های تلخ تاریخی را چشیده و رفتارهای سیاسی گوناگون را تجربه کرده و نا به سامانی های کنونی نیز محصول عملکردهای گذشته است، اینک فرصتی فراهم شده تا دست به دست هم داده و به آینده متفاوت از دیروز و امروز چشم بدوزیم.

ویژگی های نظام سیاسی مشروع، پاسخگویی به خواست ها و نیازهای مردم است و این اصل تحقق نخواهد یافت؛ مگر این که کارگزاران، دانش سیاسی، تعهد و تخصص برای پاسخگویی و کارآیی را داشته باشند.

تعهد به منافع علیای افغانستان، تعهد به تامین امنیت با حضور مردم در تصمیم گیری، تعهد به مبارزه بی امان در برابر فساد، تعهد به حاکمیت مردم و اساسات دموکراتیک، تعهد در تداوم مساعی برای شکوفایی اقتصادی، مفاهیم و عناصر اساسی در زمینه تحقق آرزوهای مردم و آینده کشور می باشد .

باورمندی به یک ساختار مرکب از متخصصین و نخبگان، اعم از زن مرد سعی و ایجاد تسهیلات برای رشد تحصیل یافتگان در عرصه های مختلف از شرایط یک نظام سیاسی کارآ و پاسخگو می باشد. مردم قدرت می سازند تا در سایه آن به رفاه و امنیت برسند اما هرگاه نظام سیاسی فاقد تعهد و تخصص از آدرس مردم شکل گرفت و با نگاه متفاوت از مردم به اعمال حاکمیت پرداخت؛ درآن صورت آرزوها بی رحمانه دفن خواهد شد و باورها نسبت به آینده سیاسی وارونه رقم خواهد خورد .

حاضرین گرامی!

سیاست و قدرت عرصه آرمان گرایی و شعار محض نیست؛ بلکه میدان ایستاد شدن در خط واقعیت ها است. مردم با آرمان ها و شعارهایی که کوچک ترین اثربخشی در حیات سیاسی و اقتصادی مردم نداشته باشند، به رفاه و امنیت نخواهند رسید؛ بلکه برنامه ها و عملکردهای مبتنی بر واقعیت ها است که دردهای مردم را مرهم می گذارد و به خواست های مشروع پاسخ پیدا می شود.

تیم انتخاباتی ما باور دارند که مردم صاحب نظام اند و باید در برابر خواست های آنان پاسخگو و مسوول بود.

تیم تعهد و تخصص، شایسته سالاری را به عنوان عنصر اساسی در مناسبات سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار می دهد؛ زیرا اثر بخشی و کارآیی بدون مدیران و مجریان لایق و تحصیل یافته غیر ممکن است و برای یک نظام مبتنی بر شایسته سالاری، نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی و انکشاف ظرفیت های نیروی انسانی برای پاسخگویی به خواست های مردم اصل اساسی می باشد .

ما زمانی به نظام ایده آل و سالم دست خواهیم یافت که شایستگی ها قربانی روابط نگردد و انگیزه های سیاسی باعث به انزوا کشانیدن نیروهای متخصص و کارفهم نشود.

نیاز نسل امروز ما اعتماد است، اعتماد به آینده و فردای متفاوت از امروز، برای حصول اعتماد، ایجاد سیستم شفاف و پاسخگو می تواند خط میان مردم و نظام سیاسی را به گونه دیگر تعریف نماید و این اعتماد زمانی شکل خواهد گرفت که عدالت اجتماعی به عنوان یک واقعیت از سوی کارگزاران سیاسی نظام مورد توجه قرار گیرد، تا زمانی که عدالت اجتماعی در رفتارهای سیاسی و تصمیم گیری ها لحاظ نشود؛ لایه های اجتماع توان تحقق بخشیدن این اصل را ندارند .

تا زمانی که دردها تعریف واحد پیدا نکند و باورهای مشترک برای ساختن افغانستان قدرتمند شکل نگیرد؛ رهایی از مشکلات کار دشوار خواهد بود، پراکندگی و نفاق داخلی عامل اصلی بحران در کشور می باشد همان طوری که در گذشته به اثبات رسیده است.

ما باور داریم که تمام اقوام شریف ساکن در کشور در سایه هم‎پذیری و وحدت ملی این توانایی را دارند که از هویت پرافتخار افغانی شان حفاظت کنند و برای آینده برنامه بریزند، به شرط آن که وحدت ملی به معنای واقعی آن شکل بگیرد و هر افغان به یک دیدگاه مشترک فکر کنند. این اصل ارزشی زمانی تحقق خواهد یافت که نظام سیاسی مولد آگاهی های ارزشمند ملی و بسترساز توافق همگانی برای تصمیم مشترک باشد و این تصمیم مشترک می تواند ریشه های بحران را متزلزل کند.

مشکل دیگری که فراراه مردم ما قرار دارد فساد گسترده سیاسی در کشور است و مبارزه با این پدیده نیاز به سیستم و برنامه دارند؛ با شیوه سنتی و کهنه و اراده متزلزل نمی توان فساد اداری را که به یک سیستم مقاوم تبدیل گردیده مهار کرد. ما باور داریم و متعهد هستیم که شیوه های موثر با رویکرد قاطع در زمینه مهار فساد در جامعه را روی دست خواهیم گرفت تا اعتماد مردم به نظام وامید به آینده رنگ نبازد.

به مصلحت هایی که موجب تضعیف قانون مداری گردد؛ مجال نخواهیم داد، زیرا در گذشته مصلحت ها برای کمایی کردن سکوت قبل از طوفان و لحظه آرامش غیرواقعی، منجر به تقویت عناصر قانون گریز و تقویت فساد در عرصه های مختلف گردید.

از رهگذر قانون، قاطعیت در تطبیق قانون با استفاده از امکانات و ظرفیت های قضایی، نظارتی، استخباراتی و امنیتی تا رسیدن به دولت منضبط ملی از برنامه های اساسی ما در راستای شکل گیری حکومت قانون می باشد و با استفاده از ابزارهای قانونی، فرصتی برای دستگاه های موازی با دولت که منجر به تضعیف شفافیت می گردد، داده نخواهد شد؛ زیرا عناصر و سازمان های سودجو همواره برای بدست آوردن مقاصد سیاسی و اقتصادی شان در تلاش تضعیف قانونیت است و ما این روند را مهار خواهیم کرد .

دیدگاه تیم ما در مورد نقش و حضور زنان در جامعه خیلی ها روشن است زن و مرد افغان هر دو برای آبادی کشور و تامین صلح و ثبات دارای فرصت های مساوی خواهد بود. با تکیه براساسات دین مبین اسلام و رعایت کامل کنوانسیون های مرتبط به حقوق زن و حقوق بشر قوانین وضع خواهد گردید که خشونت علیه زنان را ریشه کن سازد.

در اخیر، به حاضرین گرامی و ملت سرافراز افغانستان اطیمنان می دهم که تیم تداوم و اصلاح به رهبری شخصیت ملی و آگاه جلالتمآب عبدالقیوم کرزی و دانشمند متعهد و جوان وحیدالله شهرانی به تمام تعهدات ملی خود با آرزوی سعادت افغانستان صادقانه وفادار بوده از هیچ نوع کوشش در راه خدمت گذاری به کشور دریغ نخواهیم ورزید.

سبز باد اندیشه ها در خاک غیرت خیز ما

باهم این بار سفر را تا هدف خواهیم رساند

از حسن توجه شما حاضرین گرامی سپاسگزارم

0 پیام‌