تازه‌ها:

قتلِ عام غیرنظامیان در میرزاولنگ، مصداق عینیِ جنایتِ جنگی است

محمد کریم
کشتار غیرنظامیان در منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل توسط گروه های تروریستی جنایت ضد بشری شمرده می‌شود و در چند سال اخیر در منازعات میان دولت و گروه های تروریستی بی سابقه بوده است.
شاهدان عینی و اعضای گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی شمار کشته شدگان را 52 تن گفته اند که در کشتن آنان هیچ تفکیک در نظر گرفته نشده و بطور هدف‌مند قتل عام گردیده اند و نیز افزوده که صدها خانواده مجبور به ترک خانه های خویش شده اند.
امروز (چهاشنبه ـ 18 اسد) گروه هماهنگی عدالت انتقالی که شامل 25 سازمان ملی و بین المللی می‌شود در این زمینه اعلامیه ای را صادر کرده و این رویداد را جنایت ضد بشری و ضد انسانی دانسته و خواهان تامین امنیت مردم شده است.
براساس این اعلامیه، چشم پوشی از این فجایع زمینه ساز فجایع بدتر و بزرگتر می‌گردد و فرهنگ معافیت تروریستان و فقدان عملکرد سریع در رابطه این نوع حملات نشانه ضعف حکومت است.
این گروه با صدور اعلامیه این کشتار را به شدید ترین لحن تقبیح نموده و بصورت جدی از حکومت می‌خواهد که باید بصورت جدی برای محافظت جان، مال و کرامت انسانی شهروندان برنامه داشته و کمک فوری به بیجاشدگان آن منطقه نماید تا از فاجعه دیگر جلوگیری شده باشد.
در بخشی دیگر از این اعلامیه آمده که عاملین این کشتار هدف‌مند باید شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده شود و با توجه به گستردگی جنایات جنگی و فقدان ظرفیت لازم در نهادهای عدلی و قضایی جهت رسیدگی به این قضایا از محکمه جزایی بین المللی کمک گرفته شود.
همچنین، گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی، از محکمه جزایی بین المللی (ICC) می‌خواهد که این محکمه، مطابق اساسنامۀ روم و صلاحیتِ تکمیلی خود؛ به جرایم جنگی در افغانستان، به شمول ارتکاب جنایت جنگی در میرزا اولنگِ ولایت سرپل رسیده‌گی نماید.

0 پیام‌