تازه‌ها:

فرارسیدن رمضان؛ ماه مهمانی پروردگار خجسته باد

ماه رمضان، ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف ‌ترین ماه ‌های سال، برای باردیگر از راه رسید و فرارسیدن این ماه مبارک، برای تمام مسلمانان جهان خجسته باد. در این ماه، درهای آسمان و بهشت گشوده و درهای جهنم بسته می‌ شود و عبادت در یکی از شب‌ های آن بهتر از عبادت هزار ماه است. ماه رمضان نهمین ماه از ماه های قمری و بهترین ماه سال است. واژه رمضان از ریشه “رمض” و به معنای شدت تابش خورشید بر سنگریزه است.

ماه رمضان، ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف ‌ترین ماه ‌های سال، برای باردیگر از راه رسید و فرارسیدن این ماه مبارک، برای تمام مسلمانان جهان خجسته باد. در این ماه، درهای آسمان و بهشت گشوده و درهای جهنم بسته می‌ شود و عبادت در یکی از شب‌ های آن بهتر از عبادت هزار ماه است.
ماه رمضان نهمین ماه از ماه های قمری و بهترین ماه سال است. واژه رمضان از ریشه “رمض” و به معنای شدت تابش خورشید بر سنگریزه است.
می ‌گویند چون به هنگام نامگذاری ماه های عربی، این ماه در فصل گرمای تابستان قرار داشت، ماه “رمضان” نامیده شد؛ اما از سوی دیگر، “رمضان” از اسماء الهی است. این ماه، ماه نزول قرآن و ماه خداوند است و شب‌ های قدر در آن قرار دارد. فضیلت ماه رمضان بسیار زیاد و نامحدود است.
پیامبر بزرگ اسلام در باره فضیلت و عظمت ماه مبارک رمضان فرموده اند: “ای بندگان خدا! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما روی آورده است؛ ماهی که نزد خداوند بهترین ماه‌ ها است؛ روزهایش بهترین روزها، شب‌ هایش بهترین شب‌ ها و ساعاتش بهترین ساعات است. بر مهمانی خداوند فرا خوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. در این ماه، نفس‌ های شما تسبیح، خواب شما عبادت، عمل‌ هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است. پس با نیت‌ درست و دلی پاکیزه،‌ پروردگارتان را بخوانید تا شما را برای روزه داشتن و تلاوت قرآن توفیق دهد. بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این ماه عظیم محروم گردد. با گرسنگی و تشنگی در این ماه، به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشید.»
بر اساس اسناد تاریخی به روایت از بزرگان دین، روزه داران وظایفی دارند که باید بدان ها احترام گذاشت. احترام به بزرگان و سالخوردگان، حفظ زبان و چشم و گوش از حرام، صدقه بر فقیران، ترحم به کودکان، صله ارحام، مهربانی به یتیمان، کمک به درماندگان و نیز نماز، تلاوت قرآن کریم و فضیلت اطعام در این ماه، از عمده وظایف مسلمانان جهان است. احترام به صلح و عزت و جان انسان ها نیز جزو این وظایف و مسوولیت ها، برای همیشه، به ویژه در ماه مبارک رمضان است. 
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی افغانستان از طرفین درگیر نبرد، به ویژه مخالفان مسلح دولت که بیشترینه اهداف غیرنظامی را آماج قرار می دهند و نیروهای بین المللی که در مواردی غیرنظامیان به گونه غیرعمدی هدف حملات آنان قرار می گیرند، می خواهد تا به احترام ماه مبارک رمضان دست از جنگ بردارند.
دفتر مطبوعاتی حزب انسجام ملی افغانستان، همچنان، از آن تجار و دکاندارانی که به “قیمت فروشی” دست می زنند و احتکار می کنند، درخواست می کند تا به پاس “ماه خدا”، از “قیمت فروشی و احتکار مواد غذایی” برای همیشه اجتناب نمایند و نیز، آن رسانه های که به نحوی برنامه های نامناسب دارند، بر اساس مسوولیت های دینی و قانونی خود، از نشر برنامه های آزاردهنده و مبتذل خود داری کنند و در ماه مهمانی خدا (ج) موجب ناراحتی و نارضایتی مردم مسلمان و بزرگ کشور نگردند؛ در صورت تخطی، حکومت، به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوولیت دارد تا با متخلفان، برخورد مقتضی و اصولی انجام دهد و جلو برنامه های نامطلوب و اهانت کننده را بگیرد.

0 پیام‌