تازه‌ها:

فاجعه کویته پاکستان و ضرورت مبارزه جدی تر با تروریزم و افراط گرایی

حملات اخیر کویته که در آن تروریستان شهروندان عادی و بیگناه را هدف قرار دادند یکی از نمونه های آشکار نسل کشی و تهدید جدی در برابر انسانیت در جهان است. شهر کویته پاکستان در کمتر از یک ماه گذشته شاهد دو حمله مرگبار و خونین بوده که در جریان آنها صدها تن شهید و زخمی شده اند. تمام شهدا و زخمیان این حادثه را مردم عادی و بی گناهی تشکیل می دهند که در جهان به عنوان صلح دوست ترین شهروندان شناخته شده اند.

در حالی که هنوز خون شهدای یک ماه پیش رویداد تروریستی کویته نخشکیده، اوایل این هفته، تروریستان باز هم در این شهر، فاجعه دیگری را آفریدند و صدها تن را به خاک و خون نشاندند. متأسفانه، تروریستان با گذشت هر روز به جنایت های خود می افزایند و فاجعه می آفرینند. این جولان گری ها از سومالی، افغانستان، عراق و پاکستان آغاز و تا بسیاری از نقاط دیگر جهان ادامه می یابند.
حملات اخیر کویته که در آن تروریستان شهروندان عادی و بیگناه را هدف قرار دادند یکی از نمونه های آشکار نسل کشی و تهدید جدی در برابر انسانیت در جهان است. شهر کویته پاکستان در کمتر از یک ماه گذشته شاهد دو حمله مرگبار و خونین بوده که در جریان آنها صدها تن شهید و زخمی شده اند. تمام شهدا و زخمیان این حادثه را مردم عادی و بی گناهی تشکیل می دهند که در جهان به عنوان صلح دوست ترین شهروندان شناخته شده اند.
حملات تروریستی کویته در کنار تلفات بزرگ انسانی و مالی که از خود بجا گذاشت، یک چیز دیگر را نیز به ثابت کرد و آن اینکه که پس از سال ها مبارزه با افراط گرایی، هنوز هم تروریزم خطری جدی برای جهانیان به شمار می رود.
بدون شک، شبکه های بین المللی تروریستی همانند القاعده و گروهک های تروریستی مانند لشکر جهنگوی در پوشش ایدیولوژی های افراطی و سوءاستفاده از ارزش ها و باورهای دینی و برخی با اهداف تنگ و باریک قومی و مذهبی همواره ضربات سنگینی را بر پیکره انسانیت در جای جای این کره خاکی وارد کرده اند؛ ضرباتی که با هیچ معیار، اصول و پرنسیب انسانی و دینی برای هیچ انسانی قابل قبول و سنجش نیست.
رویداد تروریستی اخیر در کویته پاکستان، تنها خطری جدی برای مردم کویته و یا پاکستان نیست، این رویداد بار دیگر نشان داد که هنوز تروریزم به صورت بالقوه خطری جدی برای جامعه انسانی است؛ خطری که با گذشت هر روز دامنه آن گسترش یافته و امنیت جهانی را به خطر می اندازد.
قتل عام و نسل کشی هدفمند شهروندان کویته روندی است که چندی بدین سو جریان دارد و با گذشت زمان بر شدت آن نیز افزوده شده است. دولت و مردم افغانستان که نیز سالیان متمادی طعم تلخ ترور و وحشت را چشیده اند و خود یکی از قربانیان اصلی آن می باشند همواره بر مبارزه جدی و صادقانه با این پدیده جهانی تاکید کرده اند و خواستار اقدام هماهنگ و همگانی در راستای درهم کوبیدن تروریزم و لانه های آن شده اند.
جامعه جهانی، سازمان های بین المللی، سازمان های منطقه ای و حکومت پاکستان می بایست اقدامات جدی تری را برای مبارزه با تروریزم و جلوگیری از تداوم نسل کشی و قتل عام مردم بی گناه کویته روی دست گیرند و عاملین قضایای تروریستی گذشته را شناسایی کرده و به اشد مجازات محکوم کنند.
در چند سال گذشته تلاش هایی در راستای مبارزه با افراط گرایی و درهم کوبیدن این پدیده شوم در منطقه از سوی جامعه جهانی جریان داشته است؛ اما این تلاش ها به هیچ وجه کافی نبوده و نتوانسته مانعی برای رشد و گسترش دامنه تروریزم در جهان شود. مبارزه با تروریزم در واقع ارزشی است که ما برای انسانیت و زندگی انسانی قایل شده ایم و وظیفه ای است بشری که محدود به هیچ مرز و جغرافیایی نمی شود.

0 پیام‌