عظیمی تشریح کرد: چهار اولویت نخست وزارت دفاع برای تجهیز تا سال 2014

سخنگوی وزارت دفاع ملی از چهار اولویت نخست این وزارت برای تجهیز و آموزش بهتر نیروهای اردوی ملی تا سال 2014 خبرداد. وی این چهار اولویت را قوای هوایی، جنگ افزارهای سنگین، مهندسی تجهیزات و نیروی استخباراتی عنوان کرد. جنرال ظاهر عظیمی روز گذشته (یک شنبه 10 جدی) در یک نشست خبری که پیرامون دستاوردهای نیروهای اردوی ملی در سال 2012 و نیازمندهای این نیروها، برای سال های آینده سخن می گفت، اظهار داشت که وزارت دفاع ملی به تجهیزات و جنگ افزارهای پیشرفته نیازمند هست.

سخنگوی وزارت دفاع ملی از چهار اولویت نخست این وزارت برای تجهیز و آموزش بهتر نیروهای اردوی ملی تا سال 2014 خبرداد. وی این چهار اولویت را قوای هوایی، جنگ افزارهای سنگین، مهندسی تجهیزات و نیروی استخباراتی عنوان کرد.
جنرال ظاهر عظیمی روز گذشته (یک شنبه 10 جدی) در یک نشست خبری که پیرامون دستاوردهای نیروهای اردوی ملی در سال 2012 و نیازمندهای این نیروها، برای سال های آینده سخن می گفت، اظهار داشت که وزارت دفاع ملی به تجهیزات و جنگ افزارهای پیشرفته نیازمند هست.
وی همچنین گفت که وزارت دفاع هزینه کافی در اختیار ندارد تا این جنگ افزارها را خود تهیه کند؛ بلکه از طریق کمک های جامعه جهانی آن را به دست می آورد.
سخنگوی وزارت دفاع ملی بار دیگر خاطر نشان ساخت که اردوی ملی به جنگ افزارهای پیشرفته و قوای هوایی نیازمند است. وی به دست آوردن تجهیزات انجنیری را یکی دیگر از اولویت های اساسی وزارت دفاع عنوان کرد.
جنرال عظیمی علاوه کرد که این وزارت به نیروی استخباراتی نیز ضرورت دارد. با آغاز سال جاری خورشیدی که حملات سبز بر آبی افزایش پیدا کرد، وزارت دفاع ملی از ایجاد معینیت استخباراتی در چوکات این وزارت خبرداده بود؛ اما تا اکنون مشخص نیست که آیا این معینیت ایجاد خواهد شد یا خیر؟
گفته می شود، در گذشته ها، اداره امنیت ملی افغانستان در داخل سایر نهادهای نظامی کشور فعالیت داشته و از نفوذ دشمن جلوگیری می کرده است.
انتقادها به دلیل تجهیز نشدن اردوی ملی کشور
بارها مقام های سیاسی و نظامی افغانستان از جامعه جهانی خواسته اند تا جنگ افزارهای پیشرفته را در اختیار نیروهای افغان قرار دهند. سال گذشته رییس جمهور کرزی گفته بود که اگر کشورهای غربی به افغانستان جنگ افزار کمک نکند، او این نیازمندی ها را از روسیه به دست خواهد آورد.
در همین حال، کارشناسان نظامی می گویند که در نبردها، نیروی زمینی، بدون قوای هوایی و حمایه آتش با مشکلات گسترده مواجه خواهد شد. آنان از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا مبنی بر عدم تجهیز نیروهای امنیتی افغان سخت انتقاد می کنند.
در پاسخ به این نگرانی ها، پیشتر، یک مقام ناتو در کابل گفته بود؛ تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان شیوه استفاده از جنگ افزارهای سنگین را فرانگیرند، این جنگ افزارها در اختیار این نیروها قرار داده نخواهد شد. ناتو تا هنوز انواع مختلف جنگ افزارهای خود را در برنامه خروج از کشور بیرون کرده است.
سفر رییس جمهور به امریکا
قرار است هفته آینده رییس جمهور کرزی به دعوت بارک اوباما، به امریکا برود. گفته می شود که آقای کرزی در این سفر با همتای امریکایی خود روی روند انتقال، تجهیز نیروهای امنیتی افغان و مفاد قرارداد امنیتی بحث خواهد کرد.
کارشناسان می گویند که بربنیاد موافقت نامه استراتژیک، ایالات متحده باید نیروهای امنیتی افغانستان را با جنگ افزارهای پیشرفته تجهیز کند. آنان تاکید می کنند که آقای کرزی و هیات همراهش باید در این سفر در زمینه های یاد شده، به شدت چانه زنی کنند.
2012؛ سالی پر دستاورد برای وزارت دفاع ملی
سخنگوی وزارت دفاع ملی در این نشست، 2012 را سالی پر دستاورد برای این اردوی ملی عنوان کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغانستان هم اکنون مسوولیت تامین امنیت بیش از 75 درصد خاک کشور را به عهده دارند.
با این حال،
عظیمی گفت که در سال جاری میلادی شماری نیروهای وزارت دفاع به 195 هزار تن رسیده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی خاطر نشان ساخت که عملیات های شب هنگام به صورت مستقلانه از سوی اردوی ملی انجام می شود. وی گفت که با واگذاری مسوولیت های امنیتی، امنیت کشور حدود 20 درصد بهتر شده است.
در همین حال، شورای امنیت ملی در نشست هفتگی خود، روی انجام چهارمین مرحله روند واگذاری مسوولیت های امنیتی بحث کرده است. رییس کمسیون انتقال گفته، در پایان مرحله چهارم این برنامه 87 درصد جمعیت افغانستان تحت پوشش نیروهای افغان قرار خواهند گرفت.
با تطبیق این مرحله مسوولیت های امنیتی در 312 واحد اداری از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده می شود. مشخص نیست مرحله چهارم انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان چی زمان به اجرا گذاشته می شود.
سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنان تلفات اردوی ملی را نسبت به سال گذشته میلادی بیشتر عنوان کرد و گفت که این نیروها، در سال 2012 میلادی، 906 نفر تلفات داشته است. عظیمی علاوه کرد که 85 درصد تلفات به اثر ماین های کنار جاده به نیروهای امنیتی کشور وارد گریده است.
وى خاطرنشان کرد که نباید نسبت به سال ٢٠١۴ تردید وجود داشته باشد، به خاطرى که نیروهاى امنیتى به خصوص اردوى ملى تا آن وقت قابلیت بیشتر پیدا کرده و حمایت مالى کافى جامعه جهانى را بعد از آن سال به دست خواهد آورد.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial