تازه‌ها:

ضرورت حمایت و همکاری جدی با قربانیان رویدادهای ناگوار طبیعی

باریدن ژاله و باران های تند که منجر به سیل ویرانگر شده، در شماری از ولایت های شمالی و غربی کشور، بیش از صد تن از ساکنان این ولایت ها را به کام مرگ فرستاد. همچنان صدها خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است. قربانیان خشم طبیعت، به شدت نیازمند دلجویی و کمک های سریع و به موقع می باشند. متأسفانه همه ساله در فصل بهار، با جاری شدن سیل در بخش هایی از کشور حتی در پایتخت، زیان های سنگین جانی و مالی بر شهروندان کشور، وارد می شود؛ اما پس از فرستاده شدن

باریدن ژاله و باران های تند که منجر به سیل ویرانگر شده، در شماری از ولایت های شمالی و غربی کشور، بیش از صد تن از ساکنان این ولایت ها را به کام مرگ فرستاد. همچنان صدها خانه و هزاران هکتار زمین زراعتی ویران شده است. قربانیان خشم طبیعت، به شدت نیازمند دلجویی و کمک های سریع و به موقع می باشند.

متأسفانه همه ساله در فصل بهار، با جاری شدن سیل در بخش هایی از کشور حتی در پایتخت، زیان های سنگین جانی و مالی بر شهروندان کشور، وارد می شود؛ اما پس از فرستاده شدن کمک های ابتدایی به زیان دیدگان، هیچ برنامه ای برای پیشگیری از تکرار رویدادهایی از این دست در نظر گرفته نمی شود. در حالی که زیان های ناشی از خشم طبیعت، برای اقتصادی خانواده های روستای به شدت آسیب می زند. سالانه در نتیجه سیلاب های سهمناک، هزاران هکتار زمین ویران می شود و هزاران رأس مواشی نابود می گردد. جدای از این که به خود ساکنان روستاها، خسارت های جانی وارد می شود.

انتظار این بود که مسوولان اندکی از فضای انتخاباتی فاصله می گرفتند و به صورت بهتر به دستگیری از قربانیان خشم طبیعت می پرداختند. این قربانیان، نیازمند حمایت جدی هستند. از آن جایی که رویدادهای طبیعی در بیشتر موارد قابل پیشبینی می باشند؛ باید نهادهای مسوول آماده می بودند تا دست کم از تلفات بیشتر شهروندان جلوگیری می شد.

اکنون نیز این انتظار وجود دارد که همه نهادهای امدادرسانی و افراد خیر، دست و آستین را بالا زده، با قربانیان سیل های ویرانگر کشور، همکاری کنند. از سویی هم، باید از توزیع کمک ها به بازماندگان رویدادهای طبیعی کشور، نظارت جدی و دقیق صورت گیرد. نباید این کمک ها، از سوی برخی افراد استفاده جو و فسادپیشه، حیف و میل شوند؛ زیرا پیش از این موارد بسیار زیادی گزارش شده که کمک ها به مستحقین آن نرسیده است.

بهتر است، فضای انتخاباتی بر بحرانی که ناشی از خشم طبیعت در بخش هایی از شمال و غرب کشور به وجود آمده است، سایه نیاندازد. نهادهای مسوول باید در این راستا با جدیت و صداقت تلاش کنند و قربانیان رویدادهای ناگوار طبیعی را، از یاد نبرند.

0 پیام‌