شورای وزیران خطاب به مسوولان کمیسیون انتخابات: از آرای پاک مردم حفاظت کنید!

شورای وزیران کشور ضمن تقدیر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور، از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا از آرای پاک مردم محافظت کند. بر بنیاد یک خبرنامه دفتر رسانه های اداره امور کشور، شورای وزیران روز دوشنبه (26 جوزا) از برگزاری انتخابات تقدیر کرده و گفته است: «فداکاری نیروهای امنیتی بار دیگر باعث گردید که مردم در سراسر کشور با اطمینان خاطر و در فضای امن به پای صندوق های رأی حضور یابند و به کاندیدای مورد نظر خود رأی بدهند.»

شورای وزیران کشور ضمن تقدیر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور، از مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا از آرای پاک مردم محافظت کند.

بر بنیاد یک خبرنامه دفتر رسانه های اداره امور کشور، شورای وزیران روز دوشنبه (26 جوزا) از برگزاری انتخابات تقدیر کرده و گفته است: «فداکاری نیروهای امنیتی بار دیگر باعث گردید که مردم در سراسر کشور با اطمینان خاطر و در فضای امن به پای صندوق های رأی حضور یابند و به کاندیدای مورد نظر خود رأی بدهند.»

شورای وزیران، هماهنگی میان نیروهای امنیتی، همکاری رسانه ها و همسویی بی نظیر مردم را در راستای تمثیل دمکراسی در کشور ستایش کرده است.

در همین حال، این شورا، از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند تا با توجه به اعتماد ملت و قربانی های مردم و نیروهای امنیتی کشور، از آرای پاک مردم محافظت نموده در مورد شکایات و تخطی های انتخاباتی طبق اصول و قواعد نافذه انتخاباتی رسیدگی همه جانبه نمایند.

شورای وزیران، از کاندیداهای ریاست جمهوری، طرفداران آنان و مردم خواسته تا ضمن نظارت از نتایج انتخابات، نگذارند برنامه های شوم دشمنان صلح و آرامش کشور اسباب آسودگی و رفای عامه را از مردم افغانستان برباید.

این در حالی است که از همان آغاز روند رأی گیری، اعتراض های گسترده ای نسبت به دستبرد به آرای مردم صورت گرفت.

مسوولان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفته اند صدها مورد شکایت به این کمیسیون ثبت شده است.

0 پیام‌