شهردار کابل: کار تدریجی روی ایجاد تغییرات در شهر کابل ادامه دارد

شهرداری کابل با حضور در مجلس سنا با بیان این که دست کم هفتاد درصد خانه های شهر کابل غیرپلانی است، اظهار داشت: «ما دفعتاً همه چیز را تغییر داده نمی توانیم؛ اما کار تدریجی روی ایجاد تغییرات در کابل ادامه دارد.» وی در مورد ساخت خیابان های شهر کابل اظهار داشت: «کار سرک های دشت پدوله، سرک تانک تیل لوگر تا چهل دختران و برخی از سرک های دیگر به زودی آغاز می شود.»

شهرداری کابل با حضور در مجلس سنا با بیان این که دست کم هفتاد درصد خانه های شهر کابل غیرپلانی است، اظهار داشت: «ما دفعتاً همه چیز را تغییر داده نمی توانیم؛ اما کار تدریجی روی ایجاد تغییرات در کابل ادامه دارد.»

محمد یونس نواندیش؛ شهردار کابل که دیروز (یکشنبه ـ 24 حمل) جهت پاسخگویی کارکرد نهاد شهرداری به مجلس سنا فراخوانده شده بود، اظهار داشت که شهرداری کابل، به صورت فوری و همه جانبه به مشکلات شهری رسیدگی کرده نمی تواند.

وی در مورد ساخت خیابان های شهر کابل اظهار داشت: «کار سرک های دشت پدوله، سرک تانک تیل لوگر تا چهل دختران و برخی از سرک های دیگر به زودی آغاز می شود.»

شهردار کابل، نبود کیفیت در ساخت جاده های ساخته شده را پذیرفت و یادآور شد که بسیاری از پروژه های راه سازی مسترد شد و دوباره ساخته شده است.

کاهش میزان ذرات معلق در هوای کابل

همچنان، نواندیش افزود که غرس نهال، اعمار سرک ها و پیاده روها در شهر کابل سبب شده تا میزان ذرات معلق جامد و مضر هوا در مقایسه به سه سال گذشته کاهش یابند.

وی افزود: «سه سال پیش مقدار ذرات معلق جامد در هوایی کابل 300 مایکروگرام در یک متر مکعب بود که این توسط دستگاه که ریاست محیط زیست آورده اندازه گیری شده است، فعلا این ذرات معلق جامد به 152 مایکروگرام پایان آمده، قیر شدن سرک سنگ فرش پیاده روها و غرس درخت ها سبب شد تا یک مقدار هوای شهر کابل پاک شود.»

به گفته وی، شهرداری در نظر دارد که در جریان سال جاری بسیاری از سرک ها و پیاده روها را در شهر کابل اعمار کند؛ زیرا این مساله بیشتر به پاکی هوا کمک می نماید.

کاهش میزان سطح آب کابل

در همین حال، انجنیر دادمحمد بهیر؛ رییس عمومی کانالازیسیون و آبرسانی کابل می گوید، با در نظرداشت نفوذ کابل، سطح آب در این شهر کاهش یافته است. آقای بهیر گفت، هم اکنون شهر کابل هفت میلیون جمعیت دارد که به گفته وی این مقدار آب برای این شهر کافی نیست.

به گفته آقای بهیر، استفاده از آب آشامیدنی برای زراعت، خشکسالی، کم شدن باران، حفر چاه های آب به گونه خود سرانه و افزایش نفوس در شهر کابل سبب شده تا سطح آب در این شهر کاهش یابد.

0 پیام‌