“شاهراه ها، اساس و کلید توسعه اقتصادی پایدار کشور”

در حالی که مسوولان از بهره برداری پنجاه و چهار کیلومتر جاده در ولایت میدان وردک خبرداده اند، شماری از مردم این مناطق با اظهار خرسندی از آغاز به کار دومین بخش جاده حلقه‏ ای کابل – هرات، شاهراه ها را کلید توسعه اقتصادی کشور دانستند. آنان می گویند، با ساخت و سازی این شاهراه، نه تنها ساکنان این مناطق به تسهیلات رفت و آمد دست می یابند؛ بلکه عبور و مرور شهروندان غرب کشور نیز آسان تر می گردد.

در حالی که مسوولان از بهره برداری پنجاه و چهار کیلومتر جاده در ولایت میدان وردک خبرداده اند، شماری از مردم این مناطق با اظهار خرسندی از آغاز به کار دومین بخش جاده حلقه‏ ای کابل – هرات، شاهراه ها را کلید توسعه اقتصادی کشور دانستند.
در همایشی که در حصه اول بهسود ولایت میدان وردک با حضور معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالقدوس حمیدی؛ وزیرفواید عامه، والیان بامیان، میدان – وردک، سید محمد سعیدی؛ سناتور، شماری از نمایندگان شورای ولایتی و صدها تن از باشندگان محل، بخش اول شاهراه کابل – بامیان از مسیر میدان وردک، به دارازی پنجاه و چهار کیلومتر تا کوتل اونی مورد بهره برداری قرارگرفت.
پروژه کار نوسازی شاهراه کابل – هرات از مسیر مناطق مرکزی کشور، برای نخستین بار در عصر محمد ظاهر شاه سروی شد؛ اما از آن زمان تا اوایل دهه هشتاد خورشیدی هیچ اقدامی برای تطبیق این پروژه صورت نگرفت.
این مسیر در مقایسه با شاهراه کابل – هرات از مسیر قندهار صدها کیلومتر کوتاه تر است و نیز در شرایط کنونی نسبت به سایر بخش های کشور امنیت آن به صورت بهتر تامین شده است.
گروه های مسلح مخالف دولت تلاش کردند تا با سنگ اندازی و ایجاد ترس و وحشت جلو تطبیق این برنامه را بگیرند؛ اما بخش نخست این پروژه با تمام مشکلات آن موفقانه به پایان رسید و به باور مسوولان، اراده قاطع بین المللی وجود دارد تا افغانستان به سوی توسعه پیش برود.
در همین حال عبدالقدوس حمیدی؛ وزیر فواید عامه، بودجه جاده میدان شهر تا کوتل اونی را سی و شش میلیون یورو و از کوتل اونی تا مرکز بامیان را نزدیک به پنجاه و شش میلیون یورو دانست که توسط کشور ایتالیا پرداخت می شود.
مردم این مناطق نیز با استقبال از آغاز به کار دومین بخش برنامه جاده سازی در مناطق مرکزی می گویند که شاهراه ها کلید توسعه اقتصادی کشور است و باید دولت و نهادهای امداد رسانی در این راستا گام های جدی تر را بردارند.
آنان می گویند، با ساخت و سازی این شاهراه، نه تنها ساکنان این مناطق به تسهیلات رفت و آمد دست می یابند؛ بلکه عبور و مرور شهروندان غرب کشور نیز آسان تر می گردد.
به بهره برداری رسیدن شاهراه کابل – هرات از مسیر مناطق مرکزی برعلاوه آن که به مراتب کوتاه تر از مسیر قندهار است، سبب کاهش تراکم در شاهراه هرات – کابل از مسیر قندهار نیز می شود. استفاده از این شاهراه برای به موقع رسیدن کالاهای تجاری به صورت امن نیز بیشتر مساعد است.

0 پیام‌