سپردن محسود به پاکستان؛ نقض حاکمیت ملی افغانستان

ایالات متحده امریکا، اواسط هفته گذشته، لطیف‌الله محسود؛ فرمانده پیشین طالبان پاکستانی را به اسلام‌آباد سپرده است. این فرد، سال گذشته، در چنگ نیروهای امنیت ملی کشور افتاده بود و نیروهای امریکایی موتر حامل وی را در مربوطات ولایت لوگر، متوقف کرده و محسود را با زور از نیروهای امنیت ملی گرفته و با خود برده بودند. سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که سپردن محسود به دولت پاکستان، بدون مشورت با دولت افغانستان صورت گرفته؛ در حالی که پیش از این، مواردی از این‌دست به صورت منظم با دولت افغانستان مشورت می‌شد.

یاسر فهیم

ایالات متحده امریکا، اواسط هفته گذشته، لطیف‌الله محسود؛ فرمانده پیشین طالبان پاکستانی را به اسلام‌آباد سپرده است. این فرد، سال گذشته، در چنگ نیروهای امنیت ملی کشور افتاده بود و نیروهای امریکایی موتر حامل وی را در مربوطات ولایت لوگر، متوقف کرده و محسود را با زور از نیروهای امنیت ملی گرفته و با خود برده بودند.

سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که سپردن محسود به دولت پاکستان، بدون مشورت با دولت افغانستان صورت گرفته؛ در حالی که پیش از این، مواردی از این‌دست به صورت منظم با دولت افغانستان مشورت می‌شد.

با این حال، نیروهای امریکایی در نخستین اقدام، لطیف‌الله محسود را از نزد نیروهای امنیت ملی کشور با «زور» گرفته‌اند، حاکمیت ملی افغانستان را به صورت آشکار نقض کرده‌اند و در گام بعدی، این فرد را بدون آن که کابل را در جریان بگذارند، به اسلام‌آباد سپرده‌اند و این، مورد دیگر از خلاف‌ورزی نیروهای امریکایی را نشان می‌دهد.

افغانستان و امریکا، موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک و موافقت‌نامه امنیتی ـ دفاعی را باهم امضا کرده‌اند. ایالات متحده، نباید مفاد این موافقت‌نامه را نقض کند و زمینه سوءتفاهم بیش‌تر را فراهم سازد. قرار بر این است تا کابل و واشنگتن به صورت شریک استراتژیک عمل کنند؛ اما حرکت‌های یک‌جانبه و نادیده گرفتن حاکمیت ملی افغانستان تداوم همکاری‌ها را آسیب خواهد زد.    از سویی‌هم، ایالات متحده، پس از سفر طولانی راحیل شریف؛ رییس ستاد ارتش پاکستان به واشنگتن لطیف‌الله محسود را به اسلام‌آباد سپرد. این مساله، بیش‌تر از پیش، روند مبارزه با تروریزم توسط پاکستان را مبهم و پرسش‌برانگیز ثابت می‌کند و هزینه کردن یک میلیارد دالر توسط امریکا برای مبارزه با تروریزم در پاکستان نیز بیهوده است. متأسفانه پاکستان، هیچ‌گاه مسیر مبارزه با تروریزم را درست و شفاف نپیموده است. مقام‌های پاکستانی از تروریزم و افراط گرایی به عنوان ابزار باج‌گیری استفاده کرده‌اند.

به هرترتیب، ایالات متحده امریکا به جای اعمال فشار بر حامیان تروریزم، به آنان بسته‌های میلیارد دالری کمک می‌کند و این امر، چشم‌انداز مبارزه با تروریزم را در منطقه با پرسش مواجه می‌سازد.

0 پیام‌