“اما و اگر” ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا

 

 

با تشکر از صفحه‏ی انسجام که زمینه‏ای بازتاب دیدگاه‏های مردم و صاحب نظران را در مورد “ایجادپایگاه‏های دایمی امریکا در افغانستان” مساعد ساخته است.
در این شکی نیست که ایالات متحده امریکا دیر یا زود، پایگاه‏های دایمی خویش را در خاک افغانستان ایجاد خواهد کرد و همان‏گونه که هویدا است این مساله با واکنش‏هایی تندی از داخل و خارج افغانستان نیز مواجه گردیده؛ اما باور بنده این است که ما باید به این چند “اگر” هم توجه داشته باشیم

یاد آوری: خوانندگان ارجمند، مطلب ذیل از سوی کاربران صفحه‏ی ما فرستاده شده و مفاد آن، بر می‏گردد به نویسنده‏ی مطلب. این مطلب یا نظرهای درج شده در بخش نظرهای صفحه‏ی انسجام‏ملی، به هیچ صورت دیدگاه “انسجام ملی” نیست.
 با تشکر از صفحه‏ی انسجام که زمینه‏ای بازتاب دیدگاه‏های مردم و صاحب نظران را در مورد “ایجادپایگاه‏های دایمی امریکا در افغانستان” مساعد ساخته است.
در این شکی نیست که ایالات متحده امریکا دیر یا زود، پایگاه‏های دایمی خویش را در خاک افغانستان ایجاد خواهد کرد و همان‏گونه که هویدا است این مساله با واکنش‏هایی تندی از داخل و خارج افغانستان نیز مواجه گردیده؛ اما باور بنده این است که ما باید به این چند “اگر” هم توجه داشته باشیم.
1- اگر حضور امریکا در پایگاه‏های دایمی این کشور در خاک افغانستان محصور گردد، احتمالا مشکلی بار نخواهد آورد؛ اما اگر نیروهای نظامی امریکا به تلاشی‏های خودسرانه‏ و خلاف رفتاری‏های خویش ادامه دهند، مشکل تامین امنیت هم‏چنان برای افغانستان پابرجا خواهد بود و ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا عاقبت خوبی نخواهد داشت.
2- اگر پایگاه‏های امریکایی در خاک افغانستان به منظور مبارزه با تروریزم جهانی و شبکه‏ی القاعده بنیاد نهاده شود؛ چالشی را ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر تهدیدی برای همسایگان و سایر کشورهای منطقه تلقی گردد، آن‏گاه امنیت افغانستان نیز با تهدید مواجه خواهد شد. پس در این صورت ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا در خاک افغانستان به سود افغانستان و کشورهای منطقه نخواهد بود.
3- اگر ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا در افغانستان توانمندی‏های نهاد‏های امنیتی کشور را بهبود بخشد و زمینه‏ی برای حکومت‏داری بهتر گردد؛ مانعی ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر زمینه‏های وابستگی بیشتر نهادهای نظامی – امنیتی ما رابیشتر نماید و ادارات حکومتی ما در حصار امریکایی‏ها مجال نفس کشیدن نداشته باشند، به هیچ‏روی به نفع کشور ما نخواهد بود.
4- اگر ایجاد پایگاه‏های نظامی دایمی امریکا در خاک افغانستان از لحاظ زمانی و مکانی تعریف گردند و براساس این تعریف‏ها قوت‏های امریکایی در آنجا مستقر شوند، از بروز مشکلات جلوگیری خواهد شد؛ اما اگر خلاف قراردادها عمل شود و مردم افغانستان هر از گاهی با مشکلات و مصایب از سوی این نیروها مواجه گردند؛ آینده‏ی زیبایی را نباید انتظار داشت.
5- اگر ایجاد پایگاه‏های نظامی امریکا در مرزهای افغانستان به ویژه در مرزهای ایران و چین ساخته شود، بازتاب این عمل چیزی جز تشدید نا آرامی‏ها نخواهد بود؛ اما اگر از مرزهای این کشورها پایگاه نظامی امریکا با فاصله‏ی بیشتر ایجاد گردد، حساسیت‏های همسایه‏ها را کمتر برخواهد انگیخت.
6- همان‏گونه که رییس جمهور کرزی گفته است، اگر پارلمان و لویه جرگه برای ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا در افغانستان رای مثبت دادند و آرای‏شان بر اساس خواست عموم مردم بود، خوب؛ اما اگر نمایندگان مردم در این دو نهاد غفلت ورزند و خواست مردم را نادیده انگارند، پیامدهای منفی را در پی خواهند آورد.
7- اگر ایجاد پایگاه دایمی امریکا، استقلال افغانستان را با پرسش مواجه سازد؛ در این صورت نمی‏توان به ایجاد این پایگاه‏ها خوشبین بود؛ اما اگر چنین نباشد، باید آن را پذیرفت.
8- و در نهایت اگر ایجاد پایگاه‏های دایمی امریکا در افغانستان زمینه‏های دست‏اندازی‏های بیشتر آن کشور را در امور دولت‏داری در افغانستان مساعد سازد، باید آن را با قاطعیت رد کرد؛ اما اگر چنین نشود، باز هم در این مورد باید اندیشه نمود.

0 پیام‌