زندان سرپل و “فاجعه”ای که تکرار می شود

فرار گروهی زندانیان زندان قندهار هنوز از اذهان و افکار شهروندان به کلی زدوده نشده که خبر اقدام ناموفق زندانیان ولایت سرپل برای فرار، به رسانه ها رسید. فرار گروهی زندانیان، حداقل در افغانستان، تجربه ای نو و نامتعارف است؛ و مهم تر این که بازداشت شدگان چگونه به گونه گروهی موفق به فرار می شوند و یا برای این کار تمام زندانیان سازمان دهی می شوند؟

فرار گروهی زندانیان زندان قندهار هنوز از اذهان و افکار شهروندان به کلی زدوده نشده که خبر اقدام ناموفق زندانیان ولایت سرپل برای فرار، به رسانه ها رسید. فرار گروهی زندانیان، حداقل در افغانستان، تجربه ای نو و نامتعارف است؛ و مهم تر این که بازداشت شدگان چگونه به گونه گروهی موفق به فرار می شوند و یا برای این کار تمام زندانیان سازمان دهی می شوند؟
این پرسش به قوت مطرح است و به سادگی نمی تواند پاسخی مناسب و دقیق بدان دریافت؛ اما گمانه های مبنی بر سامان دهی فرار گروهی زندانیان از بیرون و تبانی شماری از نیروهای امنیتی در این زمینه، از سوی آگاهان ارایه گردیده و نیز، بدرفتاری نیروهای امنیتی زندان ها، یکی از عوامل اقدام های گروهی برای فرار، تلقی شده است.
بر اساس گزارش ها، شب گذشته زندانیان ولایت سرپل در یک اقدام جدی برای فرار تلاش کردند؛ اما این تلاش به نتیجه نرسید و در این رویداد، دو سرباز پولیس زخم برداشته است.
گفته می شود که زندانیان در یک حرکت جمعی، مدیر زندان را به گروگان گرفتند و سپس، با نیروهای امنیتی درگیر گردیدند. در این رویداد، به زندانیان آسیبی نرسیده؛ اما دو سرباز پولیس به گونه سطحی زخم برداشته اند.
گفتنی است که بیش از دو صد زندانی در زندان ولایت سرپل قید می باشند و این زندان، در مرکز شهر موقیت دارد.

0 پیام‌