تازه‌ها:

رییس ناحیه سوم: شهر زیبا، نیازمند فضای پاک است

جاده ها و پیاده روهای کابل از چند روز بدین سو، رنگ و چهره دیگری به خود گرفته است. شهروندان، شاهد طرح پاکسازی از وجود موانع هستند؛ موانعی که عبور و مرور شهروندان، به ویژه دانشجویان و دانش آموزان را در جاده های تنگ و بیروبار به معضلات فراوانی رو به رو کرده بود. ویب‏گاه انسجام ملی در ارتباط به برداشتن موانع از جاده ها و پیاده روها و بخاطر وضاحت هر چه بیشتر این موضوع، گفتگوی ویژه ای با آقای هوتکیار هوتک؛ رییس ناحیه سوم شهر کابل انجام داده است:

جاده ها و پیاده روهای کابل از چند روز بدین سو، رنگ و چهره دیگری به خود گرفته است. شهروندان، شاهد طرح پاکسازی از وجود موانع هستند؛ موانعی که عبور و مرور شهروندان، به ویژه دانشجویان و دانش آموزان را در جاده های تنگ و بیروبار به معضلات فراوانی رو به رو کرده بود. ویب‏گاه انسجام ملی در ارتباط به برداشتن موانع از جاده ها و پیاده روها و بخاطر وضاحت هر چه بیشتر این موضوع، گفتگوی ویژه ای با آقای هوتکیار هوتک؛ رییس ناحیه سوم شهر کابل انجام داده است:
با سپاس از شما آقای هوتک، می خواهم معلومات دقیق و مفصلی از طرح جدیدی که شهرداری کابل در راستای پاکسازی پیاده روها اتخاذ کرده از شما بشنوم.
تشکر از شما! به اساس حکم صریح جناب رییس جمهور و فیصله ای که صورت گرفته پنج ارگان (وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره ارگان های محلی و شهرداری کابل) مکلف به اجرای طرح پاکسازی پیاده روها، از موانع ای که توسط دکانداران و دستفروش ها ایجاد شده است، شدند. در این طرح همچنان که ذکر شد، پنج ارگان مهم و با صلاحیت در اجرای آن با همدیگر همکاری و هماهنگی دارند که نتیجه کار را شهروندان محترم شاهد می باشند.
شهرداری کابل در گذشته نیز طرح های مشابهی را روی دست داشت؛ اما ما دیدیم که آنها بر همه به طور یکسان اجرا نشد و به نحوی ناکام ماند، اکنون چه تضمینی در راستای اجرای این طرح بر همه مردم به طور یکسان وجود دارد؟ آیا این طرح متفاوت از طرح پیشین است؟
بلی، ریاست محترم شهرداری کابل در گذشته نیز طرح های مشابهی را روی دست داشت و تا جایی هم اجرا کرد؛ اما در بسیاری موارد شهرداری کابل با موانع ای روبرو شد که قادر به پاکسازی آنها نشد و سرانجام باعث گردید که طرح های مذکور ناتمام بماند.
طرح کنونی، همان طرح گذشته است با این تفاوت که در طرح های پیشین ما حمایت و همکاری سایر ارگان ها، به ویژه ارگان های امنیتی را به این گستردگی با خود نداشتیم و می توان یکی از دلایل ناکامی طرح های پیشین را در همین بخش دانست؛ اما خوشبختانه در این طرح که فرمان آن از سوی رییس جمهور صادر شده، ارگان های امنیتی با همکاری نزدیک و جدی،؛شهرداری کابل را در اجرای آن یاری می رسانند و ما مطمین هستیم که این طرح به طور کامل و یکسان بر تمام شهروندان کابل اجرا خواهد شد. ما حتی گفتگوهای با رجال سرشناس و برجسته کشور داشتیم و آنان برای حمایت از این طرح خود به طور داوطلبانه و بدون هیچ گونه تذکر قبلی از سوی شهرداری کابل اقدام به بازگشای پیاده روها از موانع نمودند و این خود نشان دهنده ای همگانی و همه گیر بودن این طرح می باشد. ما باور داریم که شهر زیبا، نیازمند فضا پاک می باشد و اکنون تلاش می کنیم فضای شهر را پاکیزه بسازیم و از شهروندان نیز می خواهم در این زمینه، شهرداری کابل را کمک نمایند.
راهکار شما برای کسانی که از اجرای این طرح به نوعی آسیب می بینند به ویژه دستفروشان چیست؟ آیا مکان مشخصی را برای آنها احداث کرده یا در نظر گرفته اید؟
بلی، نه تنها این طرح بل هر طرح دیگری که پس از این که به دست اجرا گذاشته شود مورد بازبینی و آسیب شناسی قرار می گیرد و مقام ها در شهرداری کابل نیز قبل از اجرای این طرح، را مورد بازبینی قرار داده اند تا در کنار پاکسازی شهر از وجود موانع، شهروندان کابل نیز متضرر نشوند.
ما برای آن دسته از کسانی که قبلا در پیاده روها دستفروشی می کردند یا کراچی داشتند، اماکن مشخصی را تعیین کرده ایم تا جهت امرار معاش کراچی های خود را به آنجا منتقل کنند و مرحله اولیه این طرح، در حال عملی شدن است.
با سپاس فراوان از شما! یک بار دیگر یادآوری می کنم که شما رییس ناحیه سوم شهر کابل هستید.

0 پیام‌