رییس اتحادیه کارگران: وضعیت کار و کارگر در کشور تکان‌دهنده است

رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان می‌گوید که وضعیت کار و کارگران در کشور تکان‌دهنده است. امروز (یک‌شنبه ـ 16 حوت) معروف قادری؛ رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در نشستی تحت عنوان «در کشور تان بمانید و حکمت را پاسخگو سازید» اعلام کرد اتحادیه کارگران وضعیت جاری کار و کارگر را در کشور تکان‌دهنده می‌داند. رییس اتحادیه کارگران گفت که نبود اشتغال و زمینه کار، فساد اداری، فرار سرمایه‌ها از کشور، ناامنی و گزینش افراد براساس تعلقات سیاسی و قومی موضوعاتی‌اند که زمینه را برای فرار جوانان از کشور فراهم کرده است.

رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان می‌گوید که وضعیت کار و کارگران در کشور تکان‌دهنده است.

امروز (یک‌شنبه ـ 16 حوت) معروف قادری؛ رییس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در نشستی تحت عنوان «در کشور تان بمانید و حکمت را پاسخگو سازید» اعلام کرد اتحادیه کارگران وضعیت جاری کار و کارگر را در کشور تکان‌دهنده می‌داند.

رییس اتحادیه کارگران گفت که نبود اشتغال و زمینه کار، فساد اداری، فرار سرمایه‌ها از کشور، ناامنی و گزینش افراد براساس تعلقات سیاسی و قومی موضوعاتی‌اند که زمینه را برای فرار جوانان از کشور فراهم کرده است.

آقای قادری از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا وعده‌های زمان مبارزات انتخاباتی شان را بیاد بیاورند و به آن عمل کنند.

وی گفت: «وضعیت حاضر برای اتحادیه ملی کارگران افغانستان (امکا) خیلی تکان‌دهنده است و امکا آن را به نفع کشور نمی‌داند. اتحادیه ما از جوانان می‌خواهد تا در کشور خود بمانند و مصدر خدمت شوند. همچنان، از کار فرمایان و صاحبان حکومت می‌خواهد تا برای جلوگیری از فرار مردم از کشور زمینه کار را برای کارگران، جوانان و زنان فراهم سازند.»

معضل بیکاری و فرار جوانان با داشتن سندهای تحصیلی از کشور در حالی با انتقاد های رو به رو شده است که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی شان گفته بودند در صورت پیروزی، یک میلیون شغل ایجاد می‌کنند.

0 پیام‌