رییس‌جمهور کرزی حکم اعدام پنج‌تن از عاملان تجاوز گروهی در پغمان را امضا کرد

رییس‌جمهور کرزی پیشنهاد دادگاه عالی مبنی بر اعدام پنج‌تن از عاملان رویداد اخیر ولسوالی پغمان را امضا کرده است. این پنج‌تن به اختطاف، غارت مسلحانه، تجاوز و خشونت علیه شماری از زنان متهم بودند. حدود دو ماه پیش، شب‌هنگام چندین موتر که حامل زنان بود در مربوطات ولسوالی پغمان از سوی افراد مسلح غیرمسوول متوقف شده و سپس زنانی را که مهمانان یک عروسی نیز بودند به داخل یک باغ انتقال داده و بر آنان تجاوز کردند. این حکم در حالی امضا شده که قرار است رییس‌جمهور کرزی تا دو روز دیگر، با دفتر ریاست‌جمهوری وداع کند.

رییس‌جمهور کرزی پیشنهاد دادگاه عالی مبنی بر اعدام پنج‌تن از عاملان رویداد اخیر ولسوالی پغمان را امضا کرده است. این پنج‌تن به اختطاف، تجاوز، غارت مسلحانه و خشونت علیه شماری از زنان متهم بودند.

در یک خبرنامه دفتر رسانه‌های اداره امور که امروز (شنبه ـ 5 میزان) منتشر شده، آمده که رییس‌جمهور کرزی حکم اعدام عزیزالله، مصطفی مشهور به حبیب‌الله و قاری، نظرمحمد، سمیع‌الله و قیس‌الله را که در قضایای «اختطاف، غارت مسلحانه و تجاوز وحشیانه و گروهی جنسی» بالای یک تعداد زنان متهم بودند، امضا کرده است.

در خبرنامه آمده است: «وزارت امور داخله و دادستانی کل در تطبیق این حکم اجراآت قانونی را مرعی خواهند نمود.»

این حکم در حالی امضا شده که قرار است رییس‌جمهور کرزی تا دو روز دیگر، با دفتر ریاست‌جمهوری وداع کند.

حدود دو ماه پیش، شب‌هنگام چندین موتر که حامل زنان بود در مربوطات ولسوالی پغمان از سوی افراد مسلح غیرمسوول متوقف شده و سپس زنانی را که مهمانان یک عروسی نیز بودند به داخل یک باغ انتقال دادند.

پس از آن دزدان اقدام به تجاوز، خشونت و غارت‌گری علیه این زنان کردند.

چند روز بعد، پولیس کابل، هشت تن از عاملان این رویداد را دستگیر کرد و دو محکمه ابتدایی و استنیاف در کابل، پنج‌تن آنان را به اعدام و سه‌تن دیگر را به زندان‌های بلندمدت محکوم نمود.

با این حال، کارشناسان می‌گویند که اعدام این افراد برکاهش جرایم اجتماعی در کشور تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial