رییس‌جمهور کرزی: افغانستان نباید میدان رقابت کشورهای خارجی شود

رییس‌جمهور کرزی در دیدار با دیپلمات‌های امریکایی گفته که افغانستان نباید به میدان رقابت کشورهای خارجی تبدیل شود. دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد امروز (چهارشنبه ـ 26 سنبله) رییس‌جمهور کرزی با دانیل فیلدمن؛ نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان و جیمز کننگهام؛ سفیر آن کشور در کابل، دیدار نموده است. در این دیدار، دیپلمات‌های امریکایی به رییس‌جمهور کرزی در مورد چگونگی پیشرفت‌های اخیر در روند انتخابات ریاست‌جمهوری گزارش داده‌اند.

رییس‌جمهور کرزی در دیدار با دیپلمات‌های امریکایی گفته که افغانستان نباید به میدان رقابت کشورهای خارجی تبدیل شود.

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد امروز (چهارشنبه ـ 26 سنبله) رییس‌جمهور کرزی با دانیل فیلدمن؛ نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان و جیمز کننگهام؛ سفیر ایالات متحده در کابل، دیدار کرد.

آقای کرزی گفته که افغانستان نباید میدان رقابت‌های کشور های خارجی گردد. وی افزوده که لازم است تا ایالات متحده امریکا در رابطه به اوضاع افغانستان فضای تفاهم با سایر کشورها را جستجو کند.

در این دیدار، دیپلمات‌های امریکایی به رییس‌جمهور کرزی در مورد چگونگی پیشرفت‌های اخیر در روند انتخابات ریاست‌جمهوری گزارش دادند.

رییس‌جمهور گفته به دلیل این‌که ایالات متحده امریکا از آغاز در روند انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه فعال دخیل بوده، ایجاب می‌کند تا در به موفقیت رسانیدن این روند به خیر افغانستان، مجدانه عمل کند.

رییس جمهور علاوه کرده که روند انتخابات افغانستان بیش از حد قابل تحمل به درازا کشیده شده و مردم افغانستان با «نگرانی شدید» این امر را دنبال می‌کنند.

آقای کرزی گفته که مردم افغانستان می‌خواهند که این روند هر چه زودتر تکمیل شده، رییس‌جمهور و حکومت آینده کشور کار خود را آغاز نمایند.

0 پیام‌