روزهای دشوار شبکه حقانی

، دستگیری اعضای کلیدی شبکه حقانی، احتمالاً به اعتراف‌های بزرگ و فاش شدن راز سر به مُهر این شبکه خواهد انجامید. این رازها می‌تواند منابع مالی، هم‌دستان شبکه حقانی در داخل افغانستان، پایگاه‌ها و مراکز آموزشی این شبکه در کشور، ارتباط آنان با سازمان‌های تروریستی فرامرزی و… را فشا سازد.  بدون شک، آشکار شدن این رازها، شبکه حقانی را در وضعیتی دشوار قرار خواهد داشت.  از سویی‌هم، گرفتاری این دو فرمانده، نشان داد که نیروهای امنیتی کشور نسبت به گذشته به مراتب توان‌مندتر شده‌اند. حالا با این گرفتاری‌، اعضای سایر گروه‌های تروریستی نیز در امان نخواهند بود.

دستگیری دو عضو ارشد شبکه تروریستی حقانی، این شبکه را که پیوند نزدیک با القاعده و سازمان استخباراتی پاکستان دارد، در وضعیت دشواری قرارداد.

انس حقانی؛ یکی از افراد دستگیر شده شبکه حقانی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، استراتژیک و اقتصادی این شبکه سهم فعال داشت. وی در رأس گروهی قرارداشت که هدف آن، جمع‌آوری پول از کشورهای عربی و آوردن آن به پاکستان به منظور فعالیت‌های تروریستی بود. فرد دومی، حافظ رشید؛ فرمانده نظامی شبکه حقانی در ولایت‌های شرقی کشور بود که فعالیت‌های تروریستی زیادی در این ولایت‌ها راه‌اندازی نموده است.

این شبکه، به خاطر رفتارهای خشونت‌آمیز و تندروانه خود از شهرت زیاد برخوردار است. براساس گزارش‌ها، بیش‌ترین حملات را شبکه حقانی علیه نیروهای بین‌المللی راه‌اندازی در افغانستان کرده است.

این شبکه، پیوند نزدیک با القاعده نیز دارد و از این گروه به عنوان «بازوی عملیاتی» سازمان استخباراتی پاکستان در افغانستان یاد می‌شود. حالا، دستگیری اعضای کلیدی شبکه حقانی، احتمالاً به اعتراف‌های بزرگ و فاش شدن راز سر به مُهر این شبکه خواهد انجامید. این رازها می‌تواند منابع مالی، هم‌دستان شبکه حقانی در داخل افغانستان، پایگاه‌ها و مراکز آموزشی این شبکه در کشور، ارتباط آنان با سازمان‌های تروریستی فرامرزی و… را فشا سازد.

بدون شک، آشکار شدن این رازها، شبکه حقانی را در وضعیتی دشوار قرار خواهد داشت.  از سویی‌هم، گرفتاری این دو فرمانده، نشان داد که نیروهای امنیتی کشور نسبت به گذشته به مراتب توان‌مندتر شده‌اند. حالا با این گرفتاری‌، اعضای سایر گروه‌های تروریستی نیز در امان نخواهند بود.

به احتمال قوی، اعضای شبکه حقانی به پناهگاه‌های اصلی خود که در آن طرف خط دیورند قراردارند، برخواهند گذاشت. ارتش پاکستان در تابستان گذشته با راه‌اندازی عملیات نظامی علیه شبکه‌های تروریستی مناطق قبایلی تلاش کرد تا آنان را به خاک افغانستان سرازیر نماید؛ اما تردیدی نیست که آنان در افغانستان بیش‌تر سرکوب خواهند شد.

 

0 پیام‌