روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – دوشنبه 29 ثور

روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “با عاملان تقلب مدارا نشود” در سرمقاله اش نوشته، در دو دور انتخابات، کسی به‌ صورت علنی به جرم تقلب به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشد. شاید از وظیفه هم سبک‌دوش نشده باشد. برخی کارمندان متقلب در سایه حمایت‌ های افراد قدرتمند احساس معافیت می ‌کنند. متاسفانه گزینش افراد در کمیسیون ‌ها و دفاتر ولایتی متاثر از نفوذ چهره ‌های مطرح در حکومت است. این افراد با یک چتر حمایتی دست به هر کاری غیرقانونی می ‌زنند. کمیسیون انتخابات باید در شیوه گزینش خود تجدید نظر کند. به هر میزان که  استخدام معیاری باشد، به همان میزان کمیسیون از وابستگی‌ های قومی، سیاسی و سمتی در امان خواهد بود.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.

عنوان ها: “پرونده‌ ناتمام تقلب انتخاباتی”، “امنیت دور دوم انتخابات را تأمین کنیـد!”، “با عاملان تقلب مدارا نشود”، “شتر دزدی به خم خم رفتن نمی شود” و “وای از آن روز که بگندد نمک!”.

روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “پرونده‌ ناتمام تقلب انتخاباتی” در سرمقاله اش نوشته، نبود پیگیری بسیاری از پرونده ‎هایی که نسبت به آنها اتهام ‎هایی وارد است، روند معمول در اداره‎ های کشور شده که در بسیاری موارد منجر به نارسایی ‎های بزرگی گردیده است. اگر از قضایای بزرگ و مبهمی چون قتل ‎های سازمان یافته و زنجیره ‎ای در طی بیش از یک ‎دهه گذشته بگذریم که هیچ سرنخی از آنها مشخص نشد، تنها قضایای همین چند ماه اخیر کافی است که مصداق‎ های زیادی برای نبود میکانیزم پیگیری از این‎ گونه مسایل یافته و به تصویر بکشیم. به طور مثال ابهامات زیادی در این مسأله وجود دارد که چرا و چگونه حجم بزرگی از آرای مردم باطل شد، چرا اوراق رای دهی با کمبود مواجه شد، مسوول تقلب ‎های انجام شده در انتخابات دور اول چه کسانی بودند و سه هزار نفر کارمند متقلب کی‎ ها می‎ باشند؟

روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “امنیت دور دوم انتخابات را تأمین کنید!” در سرمقاله اش نوشته، هرچند مقام‌ های پولیس از تأمین امنیت در روز انتخابات به مردم اطمینان می ‌دهند؛ اما مردم می ‌خواهند که نهادهای امنیتی کشور در تمام مدت کارزارهای انتخاباتی، امنیت را تأمین کنند تا مردم بتوانند سهم ‌شان را در فعالیت ‌های انتخاباتی ادا کنند و نامزدان هم با دل جمع به رقابت‌ های انتخاباتی ‌شان بپردازند.

به تصریح روزنامه، مردم افغانستان انتظار دارند که نهادهای امنیتی کشور با توجه به تجربه ای که از دور اول انتخابات به ‌دست آورده‌ اند، در دور دوم با همه تهدیدهای مضاعفی که از جانب طالبان وجود دارد، دست به دست هم داده، امنیت انتخابات را به بهترین شکل ممکن آن تأمین کنند.

روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “با عاملان تقلب مدارا نشود” در سرمقاله اش نوشته، در دو دور انتخابات، کسی به‌ صورت علنی به جرم تقلب به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشد. شاید از وظیفه هم سبک‌دوش نشده باشد. برخی کارمندان متقلب در سایه حمایت‌ های افراد قدرتمند احساس معافیت می ‌کنند. متاسفانه گزینش افراد در کمیسیون ‌ها و دفاتر ولایتی متاثر از نفوذ چهره ‌های مطرح در حکومت است. این افراد با یک چتر حمایتی دست به هر کاری غیرقانونی می ‌زنند. کمیسیون انتخابات باید در شیوه گزینش خود تجدید نظر کند. به هر میزان که  استخدام معیاری باشد، به همان میزان کمیسیون از وابستگی‌ های قومی، سیاسی و سمتی در امان خواهد بود.

به تصریح روزنامه، اکنون برخی کارمندان کمیسیون‌ ها حتا در بالاترین سطوح در نقش حافظ منافع نامزدان و چهره‌ های قومی عمل می ‌کنند. این رفتار سبب می‌ شود که آنان نسبت به رفتارهای غیرقانونی کارمندان با تساهل برخورد کنند.

روزنامه آرمان ملی؛ ذیل عنوان “شتر دزدی به خم خم رفتن نمی شود” در سرمقاله اش نوشته، اکنون که هم دولت و هم مردم برای دور دوم انتخابات آماده می شوند، شماری از کاندیدا های ریاست جمهوری که در مقام های پایین تر از اول و دوم قرار گرفته اند، برخی اعضای تیم ها و معاونین شان هنوز موضع شان را که از چه کسی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنند، روشن نه ساخته اند.

به تصریح روزنامه، مردم ما همه تصمیم گرفته اند که در این پروسه ملی و بزرگ سهم بگیرند. آنان همانگونه که در دور اول نقش برجستۀ شان را در  پیروزی انتخابات ثابت کردند اکنون نیز سنگ بر سینه دشمنان می زنند و دموکراسی نوپای افغانستان را به سر منزل مقصود رهنمون می شوند.

روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “وای از آن روز که بگندد نمک!” در سرمقاله اش نوشته، اگرچه انتخابات ریاست جمهوری امسال نسبت به انتخابات دوره های قبل از برجستگی زیادی برخوردار بود؛ اما باز هم کمی ها و کاستی های غیر قابل چشم پوشی نیز در این انتخابات به مشاهده رسید. بیشترین انتقادات به کارمندان و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مربوط می شود. زیرا بطلان آرای صدها مرکز رأی دهی، در واقع نه از عملکرد ناسالم مردم که از اقدامات غیرقانونی کارمندان کمیسیون های انتخاباتی ناشی می گردد.

به تصریح روزنامه، آیا کمیسیون های انتخاباتی، به شناسایی و تحقیق از عاملین تقلب ها و تخلف هایی که آرای مردم را بی اعتبار ساخته اند؛ پرداخته اند؟ آیا آنها را از وظایف شان برکنار و به سارنوالی معرفی کرده اند؟ آیا کمیسیون ها کارمندان جدید را گزینش کرده اند و آیا به آنها مسایل انتخاباتی را آموزش داده اند؟ آیا کاستی های دور اول که مربوط به کارمندان کمیسیون های انتخاباتی بود، در دور دوم تکرار نخواهد شد؟ کمیسیون های انتخاباتی باید به این پرسش های مردم افغانستان پاسخ بگویند. مردم منتظر اقدامات جدی و علنی کمیسیون ها در این زمینه می باشند.

0 پیام‌