روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – چهارشنبه 17 ثور

روزنامه جامعه باز؛ ذیل عنوان “تحصن وکلا، رفتار مدنی یا قانون‌ شکنی” سرمقاله اش را ویژه تداوم تحصن برخی از اعضای مجلس در داخل شهردار کابل منبی برکناره گیری شهردار از مقام اش کرده و نوشته، این وکلا با تحصن در صحن شهرداری کابل باعث شده‌ اند که تمام در‌های شهرداری بسته شود و هیچ‌ کارمند این ارگان نتواند به انجام وظایف خویش مبادرت کند. این وضعیت مشکلات زیادی را با خود دارد؛ از یک‌ سو فعالیت‌ های شهرداری متوقف شده، از سوی دیگر، از درآمدی که شهرداری از تعرفه‌ های شهری به دست می ‌آورد، اکنون خبری ‌نیست. همچنین وضعیت نظامی شهرداری کابل و چهار ‌طر‌ف آن به‌ گونه گسترده ‌ای باعث آزار و اذیت شهروندان کابل می ‌شود. حضور گسترده نیروها و موترها نظامی در چهار ‌طر‌ف شهرداری در ترافیک شهر نیز اختلال جدی ایجاد کرده است.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.

عنوان ها: “اصلاحات از نوع مجلس و شهرداری کابل!”، “تحصن وکلا، رفتار مدنی یا قانون‌ شکنی”، “نیاز اصلاحات برای رفتن به دور دوم”، “مدیریت فاجعه” و “بدخشان و ضرورت مدیریت درست توزیع کمک ها”.

روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “اصلاحات از نوع مجلس و شهرداری کابل!” در سرمقاله اش با اشاره به کشیدگی ها میان شهرداری کابل و شماری از اعضای مجلس نمایندگان نوشته، برخی از نهادهای اجرایی و اعضای مجلس به جای تمرکز بر اعمال نظارت و تأمین شفافیت، به جدالی روی آورده اند که بیش‎تر از همه موجب بی اعتمادی مردم نسبت به آنها گردیده است. در آخرین مورد آن فاش کردن اسنادی از سوی شهرداری کابل مبنی بر سوء استفاده اعضای مجلس از صلاحیت شان برای گرفتن امتیاز اماکن تجاری و مسکونی در شهر کابل از یک ‎سو و عدم توانایی قوه مقننه بر نظارت دقیق از کارکردهای شهرداری و سایر نهادهای اجرایی از جانب دیگر بدین معناست که نهادهای ناکارآمد اجرایی، نتیجه‎ ناتوانی نهادهای نظارتی از جمله مجلس نمایندگان است.

به تاکید روزنامه، در این میان، مردم قربانیان اصلی این جنجال ‎های بی فرجام و بدون نتیجه اند. چرا که در نهایت چه اینکه دو جانب به خواسته‎ های شان برسند یا نه، چیزی ‎که حاصل مردم می ‎شود، نارسایی ‎های ناشی از ناکارآمدی موجود است. چرا که در روند کنونی اصلاحات از سوی این نهادها، نه کار مفیدی در مجلس صورت خواهد گرفت تا تأثیرمثبتی روی وضعیت زندگی مردم داشته باشد و نه هم کارکرد شهرداری و سایر نهادها بهبود می‎یابد. زیرا هرکدام از این نهادها به نحوی احساس اعمال فشار و نظارت نداشته و در نبود ابزار قانونی برای کنترول و نظارت عملکرد آنان، انتظار اصلاح اوضاع و رهایی از نارسایی‎ های موجود بر اوضاع کشور بعید از تصور به نظر می ‎رسد.

روزنامه جامعه باز؛ ذیل عنوان “تحصن وکلا، رفتار مدنی یا قانون‌ شکنی” سرمقاله اش را ویژه تداوم تحصن برخی از اعضای مجلس در داخل شهردار کابل منبی برکناره گیری شهردار از مقام اش کرده و نوشته، این وکلا با تحصن در صحن شهرداری کابل باعث شده‌ اند که تمام در‌های شهرداری بسته شود و هیچ‌ کارمند این ارگان نتواند به انجام وظایف خویش مبادرت کند. این وضعیت مشکلات زیادی را با خود دارد؛ از یک‌ سو فعالیت‌ های شهرداری متوقف شده، از سوی دیگر، از درآمدی که شهرداری از تعرفه‌ های شهری به دست می ‌آورد، اکنون خبری ‌نیست. همچنین وضعیت نظامی شهرداری کابل و چهار ‌طر‌ف آن به‌ گونه گسترده ‌ای باعث آزار و اذیت شهروندان کابل می ‌شود. حضور گسترده نیروها و موترها نظامی در چهار ‌طر‌ف شهرداری در ترافیک شهر نیز اختلال جدی ایجاد کرده است.

به تاکید روزنامه، باور بر این است که هم شهردار و هم وکلا ضعف‌ هایی اساسی خود را با هیاهو و عوام ‌فریبی پوشش می ‌دهند. این عمل وکلا‌ و شهردار نه ‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد؛ بل باعث افزایش مشکلات و الگوی نادرستی خواهد شد که در آینده نیز از طرف زورمندانی که در جامه قانون مخفی شده ‌اند به اجرا خواهد آمد. در این ‌بین لازم به نظر می ‌رسد که حکومت مداخله نماید و بعد از بررسی همه ‌جانبه در‌باره سرنوشت شهردار و اعضای ولسی‌ جرگه که هر‌کدام به غصب زمین، اختلاس ‌و سوء‌استفاده از وظایف و امکانات دولتی‌ اند اقدام کند، تا از یک ‌سو‌ جلوگیری از اعمال ضد قانونی صورت گیرد و از سوی دیگر، به مشکلات مردم پایان داده شود.

روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “نیاز اصلاحات برای رفتن به دور دوم” در سرمقاله اش کمیسیون های انتخابات را نشانه گرفته و نوشته، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون انتخابات را به تقلب متهم کرده و نیز، برخی از ستادهای پیشتاز انتخاباتی، کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را مشکوک و به سود نامزد خاصی تلقی کرده است. این شرایط نشان می ‌دهد که شفافیت انتخابات سخت زیر سوال است و اگر بررسی تقلب ‌های انتخاباتی، سرنوشت انتخابات را در همین دور نخست روشن نسازد، احتمالاً انتخابات دور دوم نیز وضعی بهتر از دور اول نخواهد داشت.

به تصریح روزنامه، کمشنرهای کمیسیون انتخابات خود باعث ایجاد تقلب و دستکاری در آرای مردم می ‌شوند. نصب و عزل کمشنرها به واسطه مستقیم رییس جمهور صورت می ‌گیرد. به گونه ای که افراد معینی از سوی رییس جمهور انتخاب شده و منحیث کمشنرها و رییس کمیسیون انتخابات به مردم معرفی می ‌گردد. بدیهی است که در چنین حالتی سلایق و همفکری در انتخاب افراد، نقش مهمی دارد و تنها آن کسی می ‌تواند به کار در کمیسیون‌ های انتخاباتی گماشته شود که مورد قبول رییس جمهور باشد.

روزنامه وحدت؛ ذیل عنوان “مدیریت فاجعه” در سرمقاله اش از مشکلات و بی نظمی در توزیع کمک های داخلی و بین المللی به آسیب دیدگان ارگو یاد کرده و نوشته، متأسفانه در مورد این نوع کمک ها همواره تردیدهایی وجود دارد که آیا این کمک ها به مرجع اصلی آن که آسیب دیدگان حوادث هستند می رسد یا خیر؟

به تاکید روزنامه، این روزها همه  گروه های اجتماعی و سیاسی و نهادهای مردمی و مدنی تلاش دارند به نوعی سهم خود را در کمک به مردم آسیب دیده انجام دهند؛ اما بی برنامه گی گروه های امداد و کمک رسان موضوع را به مباحث حاشیه ای و گاهی هم سوءاستفاده از کمک های مردم کشانیده است.

روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “بدخشان و ضرورت مدیریت درست توزیع کمک ها” در سرمقاله اش به ضرورت مدیریت سالم کمک ها به ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان پرداخته و نوشته، به نظر می رسد که روند توزیع کمک های فوری به آسیب دیدگان بسیار با کندی صورت می گیرد و تعلل مقامات محلی در توزیع کمک ها در افزایش مشکلات مردم منطقه بی نقش نبوده است. قرار اظهارات همین مقامات تمام مواد غذایی، دارویی و پوشاکی در انبارها وجود دارد و این کمک ها پس از بررسی کمیته موظف به مستحقین داده می شود، در حالی که این مردم به صورت فوری و اضطراری به غذا، لباس، فرش و خیمه و… ضرورت دارد و ممکن است کمترین تأخیر در کمک رسانی به تلفات انسانی منجر شود.

به تصریح روزنامه، حکومت که تکلیف اجساد دفن شده را روشن کرد و ناتوانی خود را در جستجوی اجساد باقی مانده در زیر گل و لای اعلام کرد. حال وظیفه اش تنها رسیدگی به نیازمندی های ضروری بازماندگان حادثه است که باید به وجه احسن و با مدیریت درست صورت گیرد. بنابه گزارش رسمی تعداد هفتصد خانواده از بیم لغزش زمین به بلندی ها پناه برده اند. آیا یک دولت به شمول مؤسسات بین المللی در منطقه، نمی توانند نحوه درست و مؤثر کمک ها را برای هفتصد خانواده و در یک منطقه مدیریت کنند؟

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial