روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – چهارشنبه 25 جدی

روزنامه اطلاعات روز؛ ذیل عنوان “گام ‌های عملی در روند انتخابات” در سرمقاله اش اشاره ای به رسیدن نخستین محموله های برگه های رای دهی از دبی به کابل نوشته، سلامت روند انتقال برگه‌ های رای‌ دهی برای سلامت انتخابات خیلی مهم است، چون در انتخابات‌ های گذشته ده ‌ها هزار کارت رای ‌دهی اضافی در میان مردم توزیع شد و این امر سلامت انتخابات را متضرر ساخت.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.

عنوان ها: “سایه روشن های انتخابات”، “از جوانمردی فوتبالیست ها تا ناجوانمردی فسادیست ها”، “ضرورت تعریف چارچوب قانونی برای فعالیت ناظران خارجی انتخابات”، “چه کسی آب به آسیاب دشمن می‌ ریزد؟” و “گام ‌های عملی در روند انتخابات”.

روزنامه وحدت؛ ذیل عنوان “سایه روشن های انتخابات” سرمقاله اش را ویژه موضع اخیر حکمتیار کرده و نگاشته، برخی معتقدند این اظهار نظرها نتیجه تعامل و هماهنگی طولانی مدتی است که بین حکومت و مخالفان مسلح حکومت به شمول حزب اسلامی وجود داشته و برخی آن را در ادامه تحت تاثیر قراردادن فضای سیاسی و انتخاباتی می دانند که قبلا نیز حکمتیار این وضعیت را تجربه نموده است.

به تاکید روزنامه، مردم و احزاب سیاسی اما نمی دانند که در این شرایط باید چگونه برخورد نمایند، آیا می توانند به انتخابات و نتایج آن در شرایط نامساعد امنیتی و سیاسی امید داشته باشند و اگر قرار است حکمتیار و شاید هم دیگر سران گروه های مخالف مسلح در روند سیاسی نقش آفرین باشند، این نقش آفرینی چگونه خواهد بود.

سه روزنامه کابل تایمز؛ ذیل عنوان “از جوانمردی فوتبالیست ها تا ناجوانمردی فسادیست ها” در سرمقاله اش نوشته، ورزش نباید سیاسی شود، اما سیاسیون ما باید به خوبی از ورزش و کامیابی های ورزشی ما و عوامل این موفقیت ها درس بگیرند. متأسفانه، اربابان سیاسی حتی در عرصه ورزش کشور همواره در پی شکار بوده اند و تلاش نموده اند تا از نمود دستاوردهای ورزشی ورزشکاران عزیز ما نیز کلاهی برای خود بسازند و یا ریاکاری و تظاهر، خواسته اند خویش را ورزش دوست نشان دهند.

به تصریح روزنامه، کسب مقام های برتر و رتبه نخست هم در فوتبال و هم در فسادف نشان می دهد که اصلاحات باید از پایین شروع شود و اصلاحات از بالای مأیوس کننده است. تا فرهنگ یک جامعه تغییر نکند و تا تغییری در قشر جوان مملکت به وجود نیاید، به اصلاحات از بالا و اصلاح غول فاسدانی که ریش خود را در فساد و کینه های قومی و قبیله ای سفید نموده اند و یک عمر در سایه کینه و توزی های و قبیله آرمیده اند، امیدی نمی توان بست.

روزنامه سروش ملت؛ ذیل عنوان “ضرورت تعریف چارچوب قانونی برای فعالیت ناظران خارجی انتخابات” در سرمقاله اش با اشاره به سفر یک هیأت اتحادیه اروپایی به منظور نظارت برانتخابات افغانستان به کابل نگاشته، ضروری است که باید وزارت خارجه و نهادهای مسوول و مجری انتخابات برای حضور حداکثری نهادهای ناظر بین المللی در انتخابات پیش رو تلاش کنند، زیرا حضور نظارت آنان بر جریان انتخابات می تواند به عنوان سوپاپ اطمینانی از شفافیت این روند عمل کند.

به تصریح روزنامه، وجود حدود و صغور قانونی برای فعالیت نهادهای ناظر بین المللی موجب آن خواهد شد که آنان از مسوولیت های قانونی خود عدول نکرده و به سود یا زیان نامزد خاصی متمایل نگردند.

روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “چه کسی آب به آسیاب دشمن می‌ ریزد؟” در سرمقاله اش اشاره به اعلام جدول امنیتی از سوی وزارت امور داخله کشور کرده و به نقل از مسوولان، از کم کاری و توزیع نکردن کارت های رای دهی در مناطق امن ولایت غزنی از سوی کمیسیون انتخابات این ولایت خبرداده است.

به تصریح روزنامه، جا دارد که کمیسیون مستقل انتخابات درباره این شکایت‌ ها بررسی کند و چرایی این مساله را روشن سازد. در غیر این صورت ممکن است اعتماد مردم از روند کار کمیسیون و چگونگی برگزاری انتخابات سلب شود.

روزنامه اطلاعات روز؛ ذیل عنوان “گام ‌های عملی در روند انتخابات” در سرمقاله اش اشاره ای به رسیدن نخستین محموله های برگه های رای دهی از دبی به کابل نوشته، سلامت روند انتقال برگه‌ های رای‌ دهی برای سلامت انتخابات خیلی مهم است، چون در انتخابات‌ های گذشته ده ‌ها هزار کارت رای ‌دهی اضافی در میان مردم توزیع شد و این امر سلامت انتخابات را متضرر ساخت.

به تاکید روزنامه، با آن‌ که کمیسیون مستقل انتخابات به مردم وعده می ‌دهد که انتخابات را به گونه‌ شفاف و به دور از اعمال نفوذ جریان‌ های سیاسی برگزار خواهد کرد، اما نگرانی از شفافیت انتخابات کماکان در افکار عمومی وجود دارد. این نگرانی از دو جهت نشأت می ‌گیرد؛ اول، بخشی از نگرانی ‌ها مربوط به این است که نیروهای حاضر در حکومت ‌یا گروه‌ های سیاسی مخالف با اعمال نفوذ بر کمیسیون مستقل انتخابات زمینه‌ های سو‌ء استفاده و تقلب در انتخابات را فراهم آورده و بدین طریق نتیجه‌ انتخابات رابه نفع افراد و جریان‌ های خاصی تغییر دهند. نگرانی دوم، از نوع عمل ‌کرد و میکانیزم‌ های اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری این انتخابات است.

0 پیام‌