تازه‌ها:

روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل – دوشنبه 25 ثور

پیشنهاد کنگره امریکا مبنی بر افزودن نام شبکه حقانی در فهرست سیاه و چگونگی ماهیت این گروه تروریستی که از سوی برخی رسانه ها ماهیت پاکستانی عنوان گردیده محور بحث شماری از روزنامه های چاپ کابل است. ترور ارسلا رحمانی عضو شورای عالی صلح و وزیر تحصیلات عالی رژیم طالبان با توجه به پیامدهای این ترور بر روند مصالحه، سند همکاری های راهبردی و تاکید بر حفظ و تامین منافع ملی در زمینه تصویب این سند از سوی مجلس نمایندگان و مسایل از این گونه، موارد دیگر اند که روزنامه ها بدان پرداخته اند.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را روی صفحه‏ فیس بوک خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “فهرست سیاه و بازی با اذهان عمومی”، “ترور رحمانی و تکرار سوال های گذشته”، “آیا اقدامی علیه پاکستان صورت می ‌گیرد؟”، “موافقت نامه راهبردی و واقعیت مداری مجلس نمایندگان” و “شبکه حقانی؛ سوال بزرگ گفتگوهای صلح”.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “فهرست سیاه و بازی با اذهان عمومی” در سرمقاله اش با اشاره به این که به تازگی شماری از اعضای کنگره امریکا از وزیر خارجه این کشور خواسته اند که شبکه حقانی را در فهرست گروه‌ های تروریستی خارجی قرار دهد، پرسیده که چرا امریکا در مواردی، این ‌گونه ساده ‌انگارانه به قضیـه افغانستان و مقوله تروریزم نگاه می ‌کند؟ واقعا باید بپرسیم که چرا طی این ده سال، امریکا شبکه حقانی را نشناخته و تا کنون این شبکه را به عنوان یک شبکه تروریستی معرفی نکرده است؟
به تصریح روزنامه، بارها در مورد گفتگوهایی که با طالبان مطرح شده، امریکا شبکه حقانی را به دلیل داشتن رابطه با سازمان تروریـستی القاعده از نظر انداخته است؛ اما حالا اظهارات اعضای کنگره امریکا چنان می ‌نمایاند که اصلا شبکه حقانی در فهرست سیاه امریکا شامل نبوده است.
به تاکید ماندگار، این اظهار نظرها که خلاف واقعیت موجود اند، باعث سردرگمی اذهان عامه و نتیجه ‌گیری‌ های سوء از اهداف امریکا شده و نوعی فریب را به نمایش می ‌گذارند؛ فریبی که با هر بار تکرار شدن، ماهیت خود را بهتر آشکار می‌ کند.
روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “ترور رحمانی و تکرار سوال های گذشته” در سرمقاله اش با اشاره به کشتن شدن مولوی ارسلا رحمانی عضو شورای عالی صلح کشور، پرسیده که آیا دولت استراتژی خود در مورد صلح را مورد بازبینی قرار داده تا خلاها و ضعف ها و کاستی های آن را درک کرده و سعی در برطرف نمودن آن کرده باشد؟ و دولت در آستانه واگذاری مسوولیت های امنیتی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان چگونه با استراتژی صلح که نتیجه آن قتل شماری از شخصیت های تاثیرگذار سیاسی است، می تواند نسبت به ثبات و امنیت در آینده مردم را مطمین بسازد؟
به تاکید افغانستان، انتظار مردم این است که دولت با دریافت دیدگاه های سازنده گروه های سیاسی و اجتماعی و بخش های عظیمی از مردم، یک راهکار اساسی و درست و مقبول نظر مردم را تهیه کرده و به اجرا بگذارد، تا در نخست به صلح دست یابیم و دوم این صلح پایدار و مطمین و سبب خروج افغانستان از وضعیت کنونی باشد.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “آیا اقدامی علیه پاکستان صورت می ‌گیرد؟” در سرمقاله اش با اشاره به اظهارات جان کری سناتور امریکایی که گفته اگر پاکستان علیه تروریستان اقدام نکند امریکا خود اقدام خواهد کرد نوشته، اظهارات جان کری می ‌تواند برای رهبران پاکستان یک پیام جدی و روشن باشد. این پیام به ‌صراحت هشدار می ‌دهد که اگر پاکستان اقدامی نکند، امریکا اقدام خواهد کرد. حال باید دید که امریکا چگونه و با کدام برنامه و در کدام زمان علیه پاکستان اقدام می ‌کند.
به تصریح روزنامه، هرچند پاکستان با شگردهای زیادی می‌ کوشد که حکومت افغانستان را در مواجهه با غرب قرار دهد؛ اما امضای موافقتنامه استراتژیک میان امریکا و افغانستان، پاکستان را غافلگیر کرده و عصبانیت این کشور را به‌ همراه داشته است. پاکستان، افغانستان را به ‌عنوان یک نقطه آسیب‌ پذیر برای اعمال فشار بالای امریکا می ‌داند از همین جهت است که این کشور در قالب تاکتیک‌ های گوناگون در تلاش است تا عرصه‌ را برای ادامه حضور امریکا تنگ سازد.
روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “موافقت نامه راهبردی و واقعیت مداری مجلس نمایندگان” در سرمقاله اش نوشته، در حال حاضر که سند موافقتنامه راهبردی در مجلس نمایندگان در حال بررسی است، نیز اهرم ‏های فشار می‏ تواند به این ذهنیت و فضاسازی هم چنان دوام بدهد و فرآیند رسیدگی به آن را به پارادایمی دیکته شده تبدیل نماید. اگر هراسی که در بعد رسانه یی و گفتمانی در مورد مساله موافقت و مخالفت با سند راهبردی ایجاد شد به مجلس نمایندگان سرایت کند، نمی‏ توان به اتخاذ تصمیمی منطقی و درست در این مورد امیدوار بود.
به تصریح روزنامه، اگر اصل پیمان استراتژیک را به عنوان تفاهم دو کشور مستقل جهت همکاری بپذیریم، قطعا مفاد و محتوای این پیمان هم باید در چهارچوب دو جانبه و متناسب با منافع ملی طرفین مطرح شود. بنابراین هرگونه مساله‏ یی که خارج از منافع ملی دو طرف و یا خارج از چهارچوب تعامل دو جانبه باشد، قابل پذیرش نخواهد بود.
روزنامه انصاف؛ ذیل عنوان “شبکه حقانی؛ سوال بزرگ گفتگوهای صلح” در سرمقاله اش نوشته، امریکا در حالی برای به اصطلاح مبارزه با تروریزم به افغانستان آمده که شبکه حقانی سال ها است جان مردم بی گناه را به بهانه هایی چون جهاد با اشغالگران می ‌گیرد؛ اما گویا امنیت جانی مردم افغانستان در چارچوب پروژه امریکایی مبارزه با تروریزم، در مرحله بسیار نازلی از اهمیت قرار دارد.
به تصریح روزنامه، ماهیت پاکستانی شبکه حقانی، معمای بزرگی فراروی روند صلح دولت افغانستان است، هرچند دیگر گروه های شورشی نظیر طالبان و حزب اسلامی نیز از این روند عملا دست کشیده و خارج شده اند؛‌ اما اگر تصور کنیم که مذاکرات صلح با طالبان و حزب اسلامی به نتیجه ای منجر شود، تکلیف شبکه حقانی که در ماهیت یک شبکه تروریستی پاکستانی اما ضد دولت و مردم افغانستان است، چه خواهد شد؟

0 پیام‌