روزنامه نگاران چه می نویسند/ مرور روزنامه های چاپ کابل ـ دوشنبه 20 عقرب

روزنامه آرمان ملی؛ ذیل عنوان “تلفات باید کاهش یابد!” در سرمقاله اش با اشاره به این که تلفات نیروهای امنیتی کشور در این اواخر نزدیک به هشتاد درصد افزایش یافته است نگاشته، افزایش تلفات در میان نیروهای امنیتی برای حال و آینده ما بسیار زیانبار و خطرناک خواهد بود. از یک سو افزایش در رقم تلفات در میان صفوف نیروهای امنیتی کشور مایه اندوه برای همه خانواده های آن ها است که نان آوران خود شان را از دست می دهند و از جانبی هم این کار خطر به میان آمدن ضعف مورال در میان نیروهای امنیتی کشور ما را افزایش می دهد و میزان فرار را در میان سربازان ما بیشتر می سازد.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.

عنوان ها: “لویه جرگه و تصمیم دشوار پایگاه نظامی امریکا”، “جدیت در نگهداری زندانیان”، “خودکشی زنان و دختران؛ بحران خاموش در جامعه افغانستان”، “مزدبگیران بیگانه” و “تلفات باید کاهش یابد!”.

روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “لویه جرگه و تصمیم دشوار پایگاه نظامی امریکا” در سرمقاله اش با اشاره به تکمیل شدن فهرست اعضای لویه جرگه نگاشته، پیش نویس پیمان امنیتی و مواد مندرج در این سند هنوز به ‌درستی مشخص نیست اما گمان می ‌رود که جواز حضور نظامی امریکا در افغانستان و توافق بر سر داشتن پایگاه ‌های نظامی امریکا بخشی از مواد این موافقتنامه است؛ گرچه که در چند ماه اخیر، مشاجره‌ ها بر سر پیشنویس این موافقتنامه همچنان ادامه داشت، جان ‌کری؛ وزیر خارجه امریکا و رییس جمهور کرزی بحث‌ های طولانی در این زمینه داشتند و رییس جمهور کرزی گفت که به جز از تعیین حوزه صلاحیت قضایی برای سربازان امریکایی، در دیگر موارد توافقاتی انجام شده است.

روزنامه پرسیده، آیا حضور امریکا باعث دستاوردهای قابل انتظار خواهد شد یا اینکه همانند حضور یک و نیم دهه‌ گذشته کماکان افغانستان را به عنوان یک حوزه‌ پرتنش و بحرانی نگه خواهد داشت تا از آن به عنوان بستر رقابت‌ های منطقه ‎ای استفاده شود. این مسأله ‎ای است که باید لویه جرگه یا هر نهاد ذیصلاح دیگری مورد تحلیل قرار داده و روشن سازد.

روزنامه افغانستان؛ ذیل عنوان “جدیت در نگهداری زندانیان” در سرمقاله اش آورده، نگهداری زندانیانی که به خاطر مبارزه مسلحانه و ارتباط با گروه های تروریستی و مسلح، دستگیر شده اند، به عناوین مختلف دارای اهمیت می باشند. یکی از این جهت که زندانیان نیروهای فعال دشمن هستند و با تحت نظر داشتن و نگهداری آنها در زندان، ارتباط این افراد با هسته های مرکزی گروه های تروریستی قطع می شود. دیگر این که با دستگیری و زندانی ساختن این افراد می توان به منابع اطلاعاتی زیادی دست یافت که برای ضربه زدن به گروه های شورشی و تروریستی اهمیت فراوان دارد. علاوه بر این ها مساله دیگری که مطرح است، تاکید بر حفظ نظم و قانون در زمانی ممکن است که خاطیان و کسانی که قانون را زیر پا می گذارند و در نهایت با در دست گرفتن سلاح قصد نابودی کشور و وطن و کشتار مردم بیگناه را دارند، به پنجه قانون سپرده شوند و به مجازات برسند.

به تاکید روزنامه، بی توجهی به وضعیت چنین زندانیان، عواقب جدی و خطرناکی را برای دولت افغانستان می تواند در پی داشته باشد. هر فردی که برای دولت و مردم افغانستان تهدید به شمار رود، باید با حساسیت خاصی با او برخورد شود. مساله امنیت ملی موضوعی نیست که حکومت ها  بتوانند با سهل انگاری با آن برخورد کنند. در کنار این که نباید افراد بی گناه در قید و بند نگهداری شوند، اما باید توجه شود که افغانستان در شرایط نامساعد جنگی به سر می برد و لذا این شرایط و ویژگی های آن باید درک شود.

روزنامه سروش ملت؛ ذیل عنوان “خودکشی زنان و دختران؛ بحران خاموش در جامعه افغانستان” در سرمقاله اش با اشاره به این که تنها در یک ولسوالی در طول هفته گذشته، سه مورد خودکشی دختران صورت گرفته، ابراز نگرانی کرده و نوشته، بسیاری افراد و کارشناسان معتقداند این گونه بحران ها لازمه و جزء گریز ناپذیر جوامع در حال گذار است؛ اما نباید فراموش کرد که عبور از این بحران ها به ساحل امن و سلامت بدون مدیریت و تلاش های پیگیرانه و جدی نیروهای پیشرو جامعه ممکن است سال ها و حتی قرن ها زمان در برگیرد؛ چنانچه تا هنوز در افغانستان شاهد آن بوده ایم.

روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “مزدبگیران بیگانه” در سرمقاله اش با اشاره به این که برخی ها با امضای موافقتنامه امنیتی دو جانبه افغانستان و ایالات متحده مخالفت می ‌کنند نگاشته، حتا یک مخاطب ساده هم درک می ‌کند که موضع‌ گیری‌ هایی از این دست، چقدر مغرضانه است. کیست که نداند نیروهای امنیتی افغانستان نیاز به پشتیبانی راهبردی دارند؟ کیست که نداند سالانه مصارف نیروهای افغان چیزی حدود ۵ میلاد دالر است و هیچ کشور دیگری غیر از امریکا و ناتو، حاضر نیست این رقم را بپردازد؟ کیست که نداند بیشتر بودجه عمرانی و حتا بخشی از بودجه عادی کشور وابسته به کمک ‌های بین ‌المللی است؟

به تاکید روزنامه، آیا کشورها و سازمان‌ هایی که این آقایون به نیابت از آنان حرف‌ های دهان ‌پرکن می ‌زنند، حاضراند این همه مصارف را بپردازند؟ آیا آنان می ‌توانند تضمین کنند که روند جاری سیاسی کشور با قطع روابط با امریکا و جامعه جهانی، دوام می ‌کند؟ برخی از این آقایون هم فکران طالبان‌ اند و برگشت طالبان را بزرگ ‌ترین آرزوی زندگی شان می ‌دانند. به همین دلیل است که با موافقت‌ نامه امنیتی امریکا و افغانستان مخالفت می‌ کنند، تا توازن قوا به نفع طالبان و گروه ‌های تروریستی دیگر برهم بخورد.

روزنامه آرمان ملی؛ ذیل عنوان “تلفات باید کاهش یابد!” در سرمقاله اش با اشاره به این که تلفات نیروهای امنیتی کشور در این اواخر نزدیک به هشتاد درصد افزایش یافته است نگاشته، افزایش تلفات در میان نیروهای امنیتی برای حال و آینده ما بسیار زیانبار و خطرناک خواهد بود. از یک سو افزایش در رقم تلفات در میان صفوف نیروهای امنیتی کشور مایه اندوه برای همه خانواده های آن ها است که نان آوران خود شان را از دست می دهند و از جانبی هم این کار خطر به میان آمدن ضعف مورال در میان نیروهای امنیتی کشور ما را افزایش می دهد و میزان فرار را در میان سربازان ما بیشتر می سازد.

به تاکید روزنامه، این در حالی است که افغانستان در آستانه تحقق یابی دو امر مهم در آینده نزدیک و سال نو می باشد که همانا تسلیم گیری همه مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می باشد.

0 پیام‌