راسموسن: حملات “سبز به آبی” باعث نخواهد شد ناتو افغانستان را پیش از وقت ترک کند

اندرس فوگ راسموسن؛ دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در تازه ترین اظهارات خود تصریح کرده که حملات سربازان افغان به نیروهای بین المللی باعث خروج پیش از وقت قوت های ناتو از افغانستان نخواهد شد. وی در عین زمان اظهار نموده که تداوم حملات “سبز به آبی”، احتمال کاهش اعتماد میان طرفین را بیشتر می سازد. دبیر کل ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که فرماندهان ناتو برای مهار این حملات تدبیر سنجی و تلاش ها را آغاز کرده و اقداماتی برای جلوگیری از حملات اتخاذ کرده و خواهند کرد.

اندرس فوگ راسموسن؛ دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در تازه ترین اظهارات خود تصریح کرده که حملات سربازان افغان به نیروهای بین المللی باعث خروج پیش از وقت قوت های ناتو از افغانستان نخواهد شد. وی در عین زمان اظهار نموده که تداوم حملات “سبز به آبی”، احتمال کاهش اعتماد میان طرفین را بیشتر می سازد.
دبیر کل ناتو به خبرگزاری رویترز گفته است که فرماندهان ناتو برای مهار این حملات تدبیر سنجی و تلاش ها را آغاز کرده و اقداماتی برای جلوگیری از حملات اتخاذ کرده و خواهند کرد.
وی از تلاش های مخالفان مسلح برای زدودن اعتماد میان نیروهای افغان و بین المللی و نفوذ در صفوف نیروهای امنیتی کشور نیز سخن گفته؛ اما افزوده است که نفوذ مخالفان مسلح دور از انتظار نیست.
آقای راسموسن در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنان تاکید کرده که حملات “سبز به آبی” روند واگذاری مسوولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان متاثر نخواهد ساخت و این روند بر اساس برنامه از پیش تعین شده، ادامه دارد.
حملات نیروهای افغان بر نیروهای بین المللی در این اواخر افزایش یافته و نگرانی جدی را به دنبال داشته است. پیشتر، شورای امنیت ملی کشور استخبارات بیگانه را در امر حمله بر نیروهای بین المللی دخیل دانسته و تلاش های آنان را در راستای زدودن اعتماد میان نیروهای امنیتی کشور و نیروهای بین المللی ارزیابی نمود.

0 پیام‌