رأی تایید مجلس نمایندگان به اعضای پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی

محمد کریم

امروز نشست عمومی مجلس به رأی گیری برای نامزد وزیران اختصاص یافته بود که 11 نامزد وزیر از 12 تن مورد تایید مجلس قرار گرفت.

نشست امروز (دوشنبه ـ 13 قوس) با وجود رأی گیری مثبت بود و هر نامزدوزیر باید 112+1 را بدست آورد تا مورد قبول مجلس واقع شود.

ویس احمد برمک با بدست آورن بیشترین رأی با 173 رأی تایید، 35 رأی رد، 6 رأی باطل و 10 رأی سفید به حیث وزیر امور داخله از سوی مجلس تایید شد.

محمد شفیق گل آقا شیرزی با 158 رأی تایید، 49 رأی رد، 5 رأی باطل و 12 رأی سفید به عنوان وزیر سرحدات و قبایل تایید شد.

یما یاری با 156 رأی تایید، 46 رأی رد، 5 رأی باطل و 17 رأی سفید به حیث وزیر فواید عامه پذیرفته شد.

محمد مصطفی مستور با بدست آورن 151 رأی تایید، 49 رأی رد، 9 رأی باطل و 10 سفید از سوی مجلس به حیث وزیر اقتصاد تعیین شد.

محمد حمید طهماسی با کسب 149 رأی تایید، 55 رأی رد، 9 رأی باطل و 11 رأی سفید کرسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی را بدست آورد.

نصیر احمد درانی با گرفتن 144 رأی تایید، 63 رأی رد،8 رأی باطل و 9 رأی سفید به عنوان وزیر زراعت و مالداری کرسی آن وزارت را بدست آورد.

مجیب الرحمن کریمی با 129 رأی تایید، 76 رأی رد، 10 رأی باطل و 9 رأی سفید به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات برگزیده شد.

فیض الله ذکی نیز با بدست آوردن 126 رأی تایید ، 75 رأی رد، 13 رأی باطل و 9 رأی سفید از سوی مجلس به حیث وزیر وزارت کار و امور اجتماعی پذیرفته شد.

نجیب الله خواجه عمری با کسب 124 رأی تایید ، 77 رأی رد، 10 رأی باطل و 13 رأی سفید توانست مورد قبول مجلس به حیث وزیر تحصیلات عالی واقع شود.

طارق شاه بهرامی نیز با کسب 141 رأی تایید، 65 رأی رد، 9 رأی باطل و 9 رأی سفید کرسی وزارت دفاع ملی را بدست آورد.

شهزاد گل آریوبی با 115 رأی تایید به حیث وزیر اقتصاد تایید شد.

اما در میان 12 نامزاد وزیر که معرفی شده بود نرگس نهان رأی اعتماد مجلس را بدست آورده نتوانست.

نرگس نهان با بدست آوردن 107 رأی تایید، 93 رأی رد، 8 رأی باطل و 15 رأی سفید نتوانست کرسی وزارت معادن و پترولیم را بدست آورد.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial