دفتر قطر، نگرانی مرز شمالی و مشکلات امنیتی؛ محورهای مورد بحث شورای امنیت ملی

در تازه ترین نشست شورای امنیت ملی، روی محورهای مهمی چون چگونگی گشایش دفتر قطر و موضع گیری های پس از آن، نگرانی های مرزی دولت تاجیکستان در مرز افغانستان و مشکلات امنیتی در بخش هایی از کشور بحث صورت گرفت. دفتر ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای به نقل از رییس دارالانشای شورای عالی صلح در نشست شورای امنیت ملی نگاشته؛ بر اساس موضع گیری اصولی، دقیق و به موقع دولت، بیرق طالبان از دفتر قطر فرود آورده شده، لوحه امارت اسلامی دور گردیده و پولیس حکومت قطر پایه بیرق طالبان را نیز از دفتر بیرون کشیده است.

در تازه ترین نشست شورای امنیت ملی، روی محورهای مهمی چون چگونگی گشایش دفتر قطر و موضع گیری های پس از آن، نگرانی های مرزی دولت تاجیکستان در مرز افغانستان و مشکلات امنیتی در بخش هایی از کشور بحث صورت گرفت.

دفتر ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای به نقل از رییس دارالانشای شورای عالی صلح در نشست شورای امنیت ملی نگاشته؛ بر اساس موضع گیری اصولی، دقیق و به موقع دولت، بیرق طالبان از دفتر قطر فرود آورده شده، لوحه امارت اسلامی دور گردیده و پولیس حکومت قطر پایه بیرق طالبان را نیز از دفتر بیرون کشیده است.
شورای امنیت ملی استقبال و حمایت گسترده مردم افغانستان را از موضع گیری اخیر دولت افغانستان در رابطه به دفتر طالبان در قطر تمجید نموده و حرکت متحد و یکپارچه اقشار مختلف مردم، شورای ملی و جامعه مدنی را در این راستا نشان واضح اراده مردم در جهت قدرتمندی ملت افغانستان محسوب کرده است.
نامه رییس جمهور تاجیکستان
همچنان نامه رییس جمهور تاجیکستان در پیوند به  نگرانی های آن کشور در امتداد سرحد میان دو کشور که عنوانی رییس جمهوری کرزی فرستاده شده بود، مورد بحث قرار گرفت.
در این نامه علاوه براین که از اقدامات موثر نیروهای امنیتی افغانستان در امتداد سرحد ستایش گردیده، به نگرانی های نیز اشاره شده که ناشی از قاچاق مواد مخدر و موجودیت گروه های تروریستی می باشد. دولت تاجیکستان خواهان مبارزه مشترک دو کشور در عرصه تبادله اطلاعات در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، مبارزه مشترک علیه تروریزم و سایر عوامل ناامنی در امتداد سرحد گردیده است.
این شورا، به وزیران دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه داده که مشکلات موجود در امتداد سرحد افغانستان و تاجیکستان را ارزیابی نموده، با ادارات مربوط دولت تاجیکستان تماس گرفته و به منظور رفع نگرانی های موجود در مشارکت با نهادهای دولتی آن کشور اقدام به ایجاد یک ساختار مشترک به منظور هماهنگی موثر میان دو کشور نمایند.
انتقال امنیت
شورای امنیت ملی پس از دریافت گزارش وضعیت امنیتی ولایت هلمند از سوی وزیران دفاع و داخله، به این وزیران و رییس عمومی امنیت ملی وظیفه داده تا از طریق تقویت هماهنگی میان نیروهای امنیتی و اکمال به موقع جزوتام های اردوی ملی و پولیس ملی در قسمت بهبود وضع امنیتی آن ولایت تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial