تازه‌ها:

درگیری های پراکنده در بهسود و دایمیرداد/ هیات دولتی برای حل قضیه توظیف شد

گزارش ها از ولسوالی های بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک حاکی است که درگیری های پراکنده یی میان کوچی ها و مردم محل رخ داده؛ اما میزان تلفات و خسارات ناشی از این درگیری تا هنوز اعلام نشده است. در همین حال، یک هیات دولتی به محل منازعه شتافته تا از بروز خشونت های بیشتر جلوگیری کند. در سال های گذشته، تلاش هایی از سوی حکومت به منظور اسکان کوچی ها آغاز شده؛ اما این تلاش ها متأسفانه کمتر ثمربخش واقع شده است؛ زیرا هنوز هم در جای جای کشور حضور کوچی ها

گزارش ها از ولسوالی های بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک حاکی است که درگیری های پراکنده یی میان کوچی ها و مردم محل رخ داده؛ اما میزان تلفات و خسارات ناشی از این درگیری تا هنوز اعلام نشده است. در همین حال، یک هیات دولتی به محل منازعه شتافته تا از بروز خشونت های بیشتر جلوگیری کند.
در سال های گذشته، تلاش هایی از سوی حکومت به منظور اسکان کوچی ها آغاز شده؛ اما این تلاش ها متأسفانه کمتر ثمربخش واقع شده است؛ زیرا هنوز هم در جای جای کشور حضور کوچی ها برای ساکنان بومی مشکلاتی را بار می آورد؛ مشکلاتی که گاهی به تشنج ها و تنش های مسلحانه انجامیده و به هر دو جانب آسیب های مالی و جانی وارد کرده است.
اکنون هراس از این وجود دارد که مشکلات جاری میان ساکنان بومی ولسوالی های بهسود و دایمیرداد ولایت میدان وردک و کوچی ها به یک تنش و چالش جدی تبدیل نگردد؛ چالشی که دامن آن گسترده شود و آن گاه زمینه ناامنی ها و بدامنی ها در ساحات امن کشور نیز فراهم گردد و آن هم در شرایطی که نیروهای امنیتی کشور، مشغول به عهده گرفتن مسوولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی هستند.
بر اساس گفته های یک عضو مجلس سنا، دست های پنهان دیگر نیز در قضیه کوچی ها و ساکنان بومی بهسود و دایمیرداد دخیل هستند. به نظر می رسد که هدف این عضو مجلس سنا، افرادی باشد که با جنگ افزارهای سبک و سنگین وارد منطقه شده و دست به آزار و اذیت مردم می زنند که به احتمال قوی طالبان هستند. گفته می شود که در این درگیری، سه تن از مردم محل به شهادت رسیده اند.
تردیدی نیست که دشمنان صلح، آشتی و برادری مردم افغانستان همواره از فرصت های این چنینی سود جسته و در راستای نفاق افکنی و چندگانگی جامعه تلاش به خرج داده اند. آنان کوشیده اند تا به هرقیمتی که شده ثبات نسبی جامعه را برهم زنند تا زمینه را برای تک تازی های خود را فراهم کنند.
براساس گزارش های منتشر شده، در یک هفته اخیر، شمار زیادی از ساکنان بهسود و دایمیرداد از منازل خود بیجا شده و درگیری های پراکنده نیز رخ داده است؛ اما یک هیات دولتی با نیروهای امنیتی کشور به محل حادثه رفته اند تا از وقوع درگیری های بیشتر جلوگیری کنند.
انتظار می رود که نیروهای امنیتی تا فراهم شدن زمینه برگشت کوچی ها از طریق گفتگو و مصالحه، از بروز خشونت ها، تخریب منازل و نابودی کشتزارهای مردم از سوی کوچی ها جلوگیری کنند.
همچنان، دولت موظف است براساس ماده چهاردهم قانون اساسی کشور، روند اسکان کوچی ها را تسریع بخشد تا از یک جانب از ادامه منازعات جلوگیری شود و از جانبی برای کوچی ها به عنوان ساکنان این سرزمین، زمینه تحصیل، آسایش و زندگی شهری بدون دغدغه و ریسک مهیا شود.

0 پیام‌