داکتر مدبر: جوانان نباید از فعالیت‌های اجتماعی ـ سیاسی دور بمانند

جوانان حزب انسجام ملی در ولسوالی حصه دوم یکالنگ ولایت بامیان با داکتر صادق مدبر دیدار کردند.
محمدجان مدبر به نمایندگی از جوانان ولسوالی یکاولنگ، ضمن اطمینان از تسریع فعالیت‌های اجتماعی و حزبی در ولسوالی یکاولنگ گفت که تا هنوز گام‌های استواری در راستای بهبود اوضاع اجتماعی برداشته شده است.
جوانان حزب انسجام ملی در ولسوالی حصه دوم یکالنگ ولایت بامیان با داکتر صادق مدبر دیدار کردند.
محمدجان مدبر به نمایندگی از جوانان ولسوالی یکاولنگ، ضمن اطمینان از تسریع فعالیت‌های اجتماعی و حزبی در ولسوالی یکاولنگ گفت که تا هنوز گام‌های استواری در راستای بهبود اوضاع اجتماعی برداشته شده است.
وی افزود که یکاولنگ از ولسوالی های محروم کشور است و مردم آن، از نبود امکانات و تسهیلات ابتدایی در رنج هستند.
وی همچنین خواستار حل برخی از مشکلات اجتماعی مردم ولسوالی یکاولنگ شد.
در پاسخ، رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان در این دیدار، نقش جوانان در راستای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را مهم عنوان کرد.
داکتر مدبر افزود که جوانان سرمایه‌ کشور هستند و در کنار فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود، نباید فراگیری علم و دانش را فراموش کنند.
همچنین وی به پدیده گروگان گیری در کشور اشاره کرد و گفت که حکومت در قضیه 31 مسافر ربوده شده به نحوی بی‌اعتنایی کرده است.
رییس شورای رهبری حزب انسجام ملی تصریح کرد که وی برای آزادی ربوده شدگان از طریق بزرگان محلی ولایت های زابل و قندهار تلاش می‌کند.

0 پیام‌