داکتر عبدالله عبدالله: حمایت حزب انسجام ملی از تیم «اصلاحات و همگرایی» ما را به پیروزی مطمین تر ساخت

داکتر عبدالله عبدالله؛ کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری، در مجلس حمایت حزب انسجام ملی افغانستان از تیم «اصلاحات و همگرایی» تصریح کرد که حمایت این حزب، ما را به پیروزی مطمین تر ساخت. وی تأکید کرد که حزب انسجام ملی، همواره موضع اصولی و حضور موفق در تعاملات سیاسی کشور داشته است. حزب انسجام ملی افغانستان امروز (سه شنبه ـ 13 جوزا) در همایش با شکوهی در کابل با حضور اعضای شورای رهبری و هواداران این حزب، رهبران تیم اصلاحات و همگرایی، رهبران

داکتر عبدالله عبدالله؛ کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری، در مجلس حمایت حزب انسجام ملی افغانستان از تیم «اصلاحات و همگرایی» تصریح کرد که حمایت این حزب، ما را به پیروزی مطمین تر ساخت. وی تأکید کرد که حزب انسجام ملی، همواره موضع اصولی و حضور موفق در تعاملات سیاسی کشور داشته است.


حزب انسجام ملی افغانستان امروز (سه شنبه ـ 13 جوزا) در همایش با شکوهی در کابل با حضور اعضای شورای رهبری و هواداران این حزب، رهبران تیم اصلاحات و همگرایی، رهبران احزاب سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی حمایت خویش را از تیم «اصلاحات و همگرایی» به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام کرد.

محمد نور اکبری؛ معاون حزب انسجام ملی افغانستان طی سخنانی در این همایش با اشاره به مشکلات موجود، اظهار داشت که حزب انسجام ملی به منظور یک نظام عاری از فساد و آوردن اصلاحات در کشور، از تیم «اصلاحات و همگرایی» حمایت می کند.

آقای اکبری از اعضا و هواداران حزب و مردم افغانستان خواست با همدلی و همکاری صادقانه، تیم اصلاحات و همگرایی را حمایت کنند.

آقای اکبری با بیان این که مردم با پیام تحکیم وحدت ملی، تغییر و بهبود اوضاع و مبارزه با فساد به پای صندوق های رأی حضور یافتند، تصریح کرد که مردم افغانستان می خواهند انتقال قدرت به شکل دمکراتیک رقم بخورد.

معاون حزب انسجام ملی خاطر نشان کرد که این حزب، در بدل آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و تحقق عدالت، از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام حمایت کرده است.

در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله؛ کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری در سخنانی اظهار داشت که حزب انسجام ملی افغانستان همواره در مبارزات سیاسی سهم فعال و اصولی داشته است. وی افزود که در ترکیب حزب انسجام ملی، شخصیت های نخبه کشور حضور دارند.

این کاندیدای پیشتاز، ضمن اظهار قدردانی از حمایت حزب انسجام ملی افغانستان از تیم اصلاحات و همگرایی گفت: «آمدن شما ما را قوی تر ساخت و ما را به پیروزی مطمین تر نمود.» وی گفت که تیم اصلاحات و همگرایی حمایت شخصیت ها و احزاب تأثیرگذار را با خود دارد.

وی افزود که با هم بودن و با هم شریک بودن جزء برنامه های تیم اصلاحات و همگرایی در هر نوع تعامل است.

همچنان آقای عبدالله گفت که آوردن اصلاحات از برنامه های اصلی تیم وی است.

این کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری ضمن تأکید بر تحکیم وحدت ملی در کشور گفت که به پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی باورمند است؛ زیرا این تیم مربوط به مردم افغانستان است.

وی گفت، مردم افغانستان به اداره سالم نیاز دارند و تیم اصلاحات و همگرایی قوانین را به صورت یکسان بر همه شهروندان افغانستان اجرایی خواهد کرد.

وی 24 جوزا؛ روز برگزاری انتخابات را یک فرصت تاریخی خواند و گفت که سرنوشت مردم افغانستان با رأی پاک تعیین می شود نه با انتحار.

از سویی هم، استاد حاجی محمد محقق؛ معاون دوم عبدالله عبدالله حمایت حزب انسجام ملی افغانستان از تیم اصلاحات و همگرایی را افتخار دیگری برای مردم افغانستان دانست. وی در ادامه گفت: «به این ترتیب، بخش بزرگ مردم افغانستان پشت سر ما ایستاده است.»

معاون دوم داکتر عبدالله عبدالله تصریح کرد؛ به هر میزانی که آرای پیروزی عبدالله بیشتر باشد، به همان میزان چشم انداز صلح و ثبات در کشور روشن تر خواهد بود.

آقای محقق افزود که تیم اصلاحات و همگرایی به مبارزات سالم انتخاباتی متعهد است. همچنان وی از کمیسیون های انتخاباتی خواست تا بی طرفی خود را حفظ کنند.

0 پیام‌