تازه‌ها:

خواست رییس جمهور از مردم: در دور دوم انتخابات به صورت گسترده شرکت کنید

رییس جمهور کرزی در تازه ترین اظهارات خویش در خصوص برگزاری دور دوم انتخابات، از مردم خواسته تا در دور دوم انتخابات نیز شرکت گسترده داشته باشند. بر اساس یک خبرنامه دفتر رسانه های ریاست جمهوری، آقای کرزی در بیانیه پانزده روزه رادیویی خویش، از مردم خواسته تا با حضور خویش به پای صندوق های رأی، کشور را به سوی کامیابی و سعادت سوق دهند. وی با تاکید خطاب به مردم افغانستان گفته است: «شما در این روز با اطمینان به سوی صندوق های رای می روید و از دو کاندید محترم

رییس جمهور کرزی در تازه ترین اظهارات خویش در خصوص برگزاری دور دوم انتخابات، از مردم خواسته تا در دور دوم انتخابات نیز شرکت گسترده داشته باشند.

بر اساس یک خبرنامه دفتر رسانه های ریاست جمهوری، آقای کرزی در بیانیه پانزده روزه رادیویی خویش، از مردم خواسته تا با حضور خویش به پای صندوق های رأی، کشور را به سوی کامیابی و سعادت سوق دهند.

وی با تاکید خطاب به مردم افغانستان گفته است: «شما در این روز با اطمینان به سوی صندوق های رای می روید و از دو کاندید محترم پیشتاز یکی را انتخاب می کنید و افغانستان را یک قدم پیشتر به طرف کامیابی، ثبات و سعادت به پیش می برید. به این ترتیب وطن عزیز ما را به ثبات و امنیت بهتر و به طرف نهادینه شدن دموکراسی و مردم سالاری چندین قدم به پیش می برید.»

وی با بیان این که دور نخست انتخابات به افغانستان عزت و افتخار بخشید، افزوده است: «این عزت و افتخار به دلیل آن نصیب افغانستان گردید که هر کدام شما هموطنان عزیز با قبول خطرات و زحمات به پای صندوق های رای رفتید و افغانستان را موفق ساختید. افغانستان را بحیث یک کشور مردم سالار و منحیث مردمی که حق و قدرت خود را می دانند و آن را به خیر کشور استعمال می کنند، به جهان معرفی کردید.»

قرار است انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به تاریخ 24 جوزا برگزار شود.

در حال حاضر، دو کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری، سرگرم رقابت های انتخابات اند و هردو روی برگزاری انتخابات شفاف تأکید کرده اند.

0 پیام‌