خواست‌ها برای افتتاح ولسوالی «حصه دوم یکاولنگ»

شماری از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، از دولت مرکزی می‌خواهند هرچه‌زودتر ولسوالی «حصه دوم یکاولنگ» افتتاح شود. این ولسوالی در اواخر حکومت آقای کرزی به عنوان یک‌واحد اداری جدید در چوکات ولایت بامیان منظور شده بود. یکاولنگ دراصل یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نواحی تاریخی و ولسوالی‌های ولایت بامیان می‌باشد با توجه به تاریخ و یافته‌های تاریخی موجود می‌توان این منطقه و در کل ولایت بامیان را از کهن‌ترین مراکز تمدنی بشریت دانست

گزارش: قادر دانش

شماری از باشندگان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان، از دولت مرکزی می‌خواهند هرچه‌زودتر ولسوالی «حصه دوم یکاولنگ» افتتاح شود. این ولسوالی در اواخر حکومت آقای کرزی به عنوان یک‌واحد اداری جدید در چوکات ولایت بامیان منظور شده بود.

یکاولنگ دراصل یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نواحی تاریخی و ولسوالی‌های ولایت بامیان می‌باشد با توجه به تاریخ و یافته‌های تاریخی موجود می‌توان این منطقه و در کل ولایت بامیان را از کهن‌ترین مراکز تمدنی بشریت دانست. این ولسوالی بعد از ولسوالی بامیان که مرکز ولایت بامیان می‌باشد پرجمعیت‌ترین ولسوالی ولایت بامیان می‌باشد.

احمد جان مدبر؛ عضو حزب انسجام ملی از ولسوالی حصه دوم یکاولنگ در‌ گفت‌وگویی با «انسجام» ضمن اشاره به مشکلات این ولسوالی بیان داشت که واحدی اداری حصه دوم یکاولنگ که از سوی حکومت آقای کرزی منظور شده بود؛ اما تاحال که ماه‌ها از منظوری آن می‌گذرد،افتتاح نشده است.

آقای مدبر گفت که مردم حصه دوم یکاولنگ از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که هرچه زودتر این ولسوالی را افتتاح نمایند و به مشکلات مردم توجه کنند.

مشکلات خدماتی

این عضو حزب انسجام ملی اظهارداشت که نبود مرکز صحی در ولسوالی حصه دوم یکاولنگ باعث شده که عده زیادی ازمردم  به خصوص مادران و کودکانبیمار این ولسوالی به دلیل فراهم نبود درمان با مرگ مواجه هستند.

او گفت: «در تمام ولایت بامیان یک شفاخانه حوزه‌ای وجود دارد که آن‌هم از امکانات بسیار پایین برخوردار است و از سویی‌هم موقعیت جعرافیای بامیان که یک منطقه کوهستانی و صعب‌العبور است و این کار باعث شده که مردم در اکثریت موارد به این شفاخانه مریضان خود را رسانده نتوانند و در برخی مواقع سبب مرگ آنان می‌شود.»

او گفت؛ مکاتب که دراین ولسوالی وجود دارد نیز با کمبود امکانات، مواد درسی و معلمین مسلکی مواجه است.او  از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که به مشکلات مردم یکاولنگ توجه نمایند و اعتماد مردم را نسبت به دولت از بین نبرند.

زمینه‌های توسعه

یکاولنگ از ولسوالی‌های بزرگ بامیان است و به همین دلیل مستحق تبدیل شدن به دو ولسوالی را پیدا کرده است. احمدجان مدبر می‌گوید که زمینه‌های زیادی برای توسعه این ولسوالی وجود دارد.

وی افزود: «در ولسوالی یکاولنگ،‌ اگر دولت توجه کند، زمینه زراعت و مال‌داری به شکل خوب آن موجود است. مردم هم بیش‌تر زراعت‌پیشه هستند.»

به گفته این عضو حزب انسجام ملی افغانستان، اگر به زراعت و مال‌داری مردم یکاولنگ توجه شود، خیلی از مشکلات آنان حل خواهد شد.

همکاری مردم با دولت

آقای مدبر می‌گوید که مردم در تمام ولایت بامیان به خصوص در یکاولنگ با دولت همکار هستند و همواره در روندهای ملی سهم شایسته گرفته‌اند.

این عضو حزب انسجام ملی بیان داشت: «در کل مردم ولایت بامیان بخصوص مردم حصه دوم یکاولنگ چه در انتخابات‌های قبلی و چه در انتخابات سال گذشته تمام شان اعم از زن و مرد در انتخابات اشتراک کردند و از پروسه انتخابات حمایت نمودند.»

0 پیام‌