تازه‌ها:

حاشیه‏ های نخستین روز برگزاری لویه جرگه عنعنوی

نخستین روز برگزاری لویه جرگه عنعنوی سوا از این که سخنان پرشور رییس جمهور حاضران به وجود آورد، حاشیه های زیبا و به یاد ماندنی نیز داشت. این حاشیه ها، از آمادگی های گسترده برای پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی، تامین امنیت و نظم عمومی، رسیدگی به نیازمندهای مهمانان، تکرار فرازهای از سخنان رییس جمهور از سوی نمایندگان در هنگام صرف غذای چاشت تا عکس های یادگاری را شامل بودند.

نخستین روز برگزاری لویه جرگه عنعنوی سوا از این که سخنان پرشور رییس جمهور حاضران به وجود آورد، حاشیه های زیبا و به یاد ماندنی نیز داشت.
این حاشیه ها، از آمادگی های گسترده برای پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی، تامین امنیت و نظم عمومی، رسیدگی به نیازمندهای مهمانان، تکرار فرازهای از سخنان رییس جمهور از سوی نمایندگان در هنگام صرف غذای چاشت تا عکس های یادگاری را شامل بودند.
دست کم در هفت مورد سخنان رییس جمهور کرزی با کف زدن ها و تشویق حاضران استقبال گردید و این، جان تازه ای به مجلس داد.
آمادگی ها
هرچند مخالفان مسلح تهدید کرده بودند که لویه جرگه را هدف قرا می دهند، اما حضور سنگین نیروهای امنیتی و بازرسی دقیق مهمانان و اشتراک کنندگان این جلسه سبب شد تا این مخالفان کوچک ترین اقدامی نتوانند.
هر چند مسوولان، خبرنگاران را از انجام مصاحبه با اشتراک کنندگان لویه جرگه بازداشته بودند؛ اما گفتگوهای خصوصی برخی از نمایندگان با خبرنگار “انسجام”، حاکی از رضایت کامل آنان از تامین امنیت، نظم عمومی و در کل روند برگزاری لویه جرگه بود و در همین راستا حضرت صبغت الله مجددی از رییس جمهور کرزی خواست تا برای مسوولان برگزار کننده، به ویژه مسوولان دارالانشای جرگه عنعنوی تقدیر نامه اهدا کند.
از سویی هم، مسوولان امنیتی با آمادگی های لازم و ابزار پیشرفته تلاش می کردند تا از کوچک ترین اقدام تخریبی نیز جلوگیری کنند.
کاش هر روز جرگه کنیم
دو تن از اشتراک کنندگانی که ظاهرا در گذشته مشکل داشتند و با هم حرف نمی زدند، آشتی کردند و در این هنگام یکی از نمایندگان زن گفت: “کاش هر روز جرگه کنیم تا هرکسی که قهر است و خشم گرفته، آشتی کنند”.
حمله به خانه شیران خطرناک است
هنگام صرف غذای چاشت، یکی از افراد حاضر رو به دیگری کرد و گفت: خوب شد که امروز کدام حادثه رخ نداد و اگر خدای نخواسته چنین می شد، همه تباه می شدند.
در پاسخ به این اظهارات، فرد کهن سالی که ظاهراً نماینده یکی از ولایت های غربی کشور بود گفت: برادر امروز همه شیران جمع اند و حمله به خانه شیر بسیار خطرناک است.
وی افزود: حضور نیروهای امنیتی در هر چند قدمی به معنای اطمینان و آرامش قلب است؛ اما این حضور برای دشمنان مردم افغانستان چیزی جز ترس و هراس نیست.
تمام جنجال ها از دست  داکتر صاحب سپنتا است!
در پایان مراسم گشایش جرگه، شماری از بانوان حاضر در جلسه اعتراض داشتند که جندر درنظر گرفته نشده و باید یکی از بانوان در ترکیب هیات اداری جرگه شامل می بودند و به همین دلیل، تعداد زیادی اشتراک کنندگان زن و مرد به سوی میز هیات اداری راه افتادند و در همین گیرودار داکتر رنگین دادفر سپنتا؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهور و سرپرست هیات مذاکره کننده افغانستان در امر پیمان راهبردی، در میان دوستان خود همچون نگین انگشتر محاصر شده بود.
فردی خطاب به داکتر سپنتا گفت: تمام جنجال ها از دست داکتر صاحب سپنتا است، اگر او این همه تلاش نمی کرد، شاید امریکا با پاکستان پیمان امضا می کرد.
عکس های یادگاری
خبرنگاران تلاش می کردند عکس های اشتراک کنندگان را در حالات طبیعی آنان تهیه کنند؛ اما شماری از نمایندگان به لینز کمره خیره می شدند و چندین تن آنان با التماس می گفتند از کدام رسانه هستید تا عکس های خود را از شما دریافت کنیم؟
آنان تاکید داشتند که باید عکس های یادگاری بگیرند.
در پایان همایش، آقای جوزجانی عضو مجلس نمایندگان نیز این خواهش را داشت و سکوی رهبری حضرت صاحب مملو از افرادی بودند که تلاش می کردند، اگر شود، یک قطعه هم عکس یادگاری تهیه کنند.

0 پیام‌