جبهه اعتماد ملی افغانستان با حضور پرشور مردم و شخصیت های ملی اعلام موجودیت کرد

جبهه اعتماد ملی افغانستان با حضور مسوولان شماری از جریان های سیاسی، شخصیت های ملی، نهادهای مدنی و شمار کثیری از شهروندان کشور در کابل اعلام موجودیت کرد. بر بنیاد گفته های رییس این جریان تازه تأسیس، جبهه اعتماد ملی با نظم خاص و مشی میانه روانه، نقش خود را در صحنه سیاسی افغانستان با تعهد و صداقت ایفا خواهد نمود. استاد محمد اکبری؛ رییس جبهه اعتماد ملی در این مراسم گفت: «جبهه اعتماد ملی نسبت به جریان های موجود کشور، نه مزاحم؛ بلکه یار و رفیق خواهد بود. این جبهه با نظم خاص و مشی میانه روانه، نقش خود را در صحنه سیاسی افغانستان با تعهد و صداقت ایفا خواهد

جبهه اعتماد ملی افغانستان با حضور مسوولان شماری از جریان های سیاسی، شخصیت های ملی، نهادهای مدنی و شمار کثیری از شهروندان کشور در کابل اعلام موجودیت کرد. بر بنیاد گفته های رییس این جریان تازه تأسیس، جبهه اعتماد ملی با نظم خاص و مشی میانه روانه، نقش خود را در صحنه سیاسی افغانستان با تعهد و صداقت ایفا خواهد نمود.
جبهه اعتماد ملی افغانستان امروز (سه شنبه – 29 اسد) با عضویت حزب انسجام ملی افغانستان، حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، حزب اعتدال ملی افغانستان و حزب کار و توسعه رسماً اعلام موجودیت کرد. در این جبهه بیش از 25 عضو شورای ملی، شماری از مقامات دولتی به شمول چندین وزیر مشاور ریاست جمهوری، شخصیت های مستقل سیاسی، نخبگان فرهنگی و متنفذان قومی نیز عضویت دارند.
استاد محمد اکبری؛ رییس جبهه اعتماد ملی در این مراسم گفت: «جبهه اعتماد ملی نسبت به جریان های موجود کشور، نه مزاحم؛ بلکه یار و رفیق خواهد بود. این جبهه با نظم خاص و مشی میانه روانه، نقش خود را در صحنه سیاسی افغانستان با تعهد و صداقت ایفا خواهد نمود و در جهت فراگیر شدن آن سعی به خرج می دهد.»


عکس از خبرگزاری بخدی

به تاکید استاد اکبری، جبهه اعتماد ملی هر لحظه خود را به هدایت الهی نیازمند دانسته و از مشورت های سیاسیون و ارباب قلم با حسن نظر استقبال می نماید. وی افزود که این جبهه با اتکا به اصل اعتدال و با روحیه برادری، دست دوستی به سوی تمام جریان های سیاسی دراز می کند.
رییس مجلس سنا: جبهه اعتماد ملی یک گام خیر است
فضل هادی مسلم یار؛ رییس مجلس سنای کشور نیز به عنوان سخنران مهمان در این مراسم سخنرانی کرد و گفت: «تاکید می کنم تمامی کسانی که در یک جریان سیاسی فعالیت دارند، مساله وحدت را در نظر داشته باشند.»
آقای مسلم یار از همه حرکت هاى سیاسى خواست که براى برگزارى شفاف انتخابات آینده، با ملت و دولت خود یکجا کار نمایند تا انتخابات شفاف و همه شمول برگزار گردد.
وی با اشاره به انتقال سیاسی اظهار داشت، توقع دارم که انتقال سیاسی به شکل خوب و آرام صورت گیرد، جریان های سیاسی برای افغانستان خیر است و این جبهه نیز قدم خیر است.
همچنان میرویس یاسینی؛ معاون اول مجلس نمایندگان نیز ضمن سخنانی از تاسیس جبهه اعتماد ملی استقبال کرد و گفت که این جبهه امیدی برای مردم است.
محمد علم راسخ؛ وزیر مشاور ریاست جمهوری و محمد داوود کلکانی؛ عضو مجلس نمایندگان نیز در سخنانی از تأسیس جبهه اعتماد ملی افغانستان استقبال کردند.
حمایت از برگزاری انتخابات شفاف و سراسری
در همین حال، داکتر عبدالقیوم سجادی؛ سخنگوی جبهه اعتماد ملی گفت: «جبهه اعتماد ملی تمثیل کننده، حرکت ملی در افغانستان خواهد بود و هدف دراز مدت آن این است که یک جبهه فراگیر ملی در سطح همه اقوام و ملیت های افغانستان ایجاد نماید.»
سخنگوی جبهه اعتماد ملی گفت که بر برگزاری انتخابات، شفاف، عادلانه، همگانی و مبتنی بر قانون تاکید می کنیم.
همچنان در پایان این مراسم، اعلامیه ای از سوی جبهه اعتماد ملی به نشر رسید که در بخشی از آن آمده است: «جبهه اعتماد ملی افغانستان حرکتی است در راستای همفکری و هم اندیشی احزاب، نهادها، اشخاص و نخبگان سیاسی جامعه برای رهبری و مدیریت جمعی و موثر جامعه افغانستان و عبور از چالش ها و تهدیدات سیاسی و اجتماعی موجود در کشور.»
براساس این اعلامیه، عبور از تهدیدات ملی پس از خروج نیروهای بین المللی، نیازمند ایجاد حلقات سیاسی قدرتمند متشکل از کلیه احزاب و جریان های سیاسی فراتر از مرزهای قومی و مذهبی است تا افغانستان را به عنوان خانه مشترک کلیه ساکنان آن به سوی آینده روشن همراه با توسعه و انکشاف رهبری نماید.  
جبهه اعتماد ملی اعلام کرد که فرهنگ سیاسی مدارا، همپذیری و مشارکت گرا را ترویج می کند. در اعلامیه آمده است: «حمایت از کاندیدان شایسته و برخوردار از معیار های تخصص کاری، تعهد دینی و ملی، برخوردار از قاطعیت همراه با مداراٰ، نگاه ملی و فراقومی در برخورد با مسایل سیاسی و ملی و بالاخره مشی اعتدالی و بدور از افراط و تفریط در مدیریت سیاست داخلی و خارجی.»

0 پیام‌