جاپان، سومین کمک دهنده و تاکید بر تداوم کمک هایش

جاپان در یک دهه اخیر نزدیک به هفت میلیارد دالر را در بخشهای تعلیم و تربیه، صحت و بازسازی زیر بناهای اقتصادی کشور کمک کرده است. مقام های سفارت جاپان در کابل بارها گفته اند که این کشور با ادامه کمک های خود در بخش های متعدد، به ویژه بخش خدمات صی، در تلاش ایجاد آینده امن برای مردم افغانستان مخصوصا اطفال و زنان کشور می باشد. بنابراین، نقش دولت جاپان در بازسازی، تامین امنیت و کمک ها در عرصه های صحت، تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی بسیار برجسته است

آقای ری. چی. رو. تکاشی؛ سفیر جاپان در کابل به روز شنبه نامۀ (یوشی هیرو نودا) نخست وزیر آن کشور را به حامد کرزی رییس جمهور کشور تقدیم کرد.
در این نامه آقای (یوشی هیرو نودا)، نخست وزیر جاپان ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی مردم جاپان از کشته شدن برهان الدین ربانی؛ رییس شورای عالی صلح و رییس جمهور پیشین کشور گفته است با وجودی که سونامی سال گذشته صدمات زیادی به اقتصاد آن کشور وارد نموده است؛ اما جاپان همچنان به کمک پنج میلیارد دالری خود به افغانستان متعهد است.
در این نامه همچنان نخست وزیر جاپان گفته است کشورش در بحث های بین المللی برای همکاری های اقتصادی منطقه ای پیش از نشست قریب الوقوع بن در ماه دسمبر سال جاری فعالانه سهم خواهد گرفت و آماده است تا نقش مهمی را پس از نشست بن نیز ایفا نماید.
کمک های جاپان به افغانستان
جاپان که سومین کشور کمک دهنده به افغانستان است، علاوه از رسیدگی و توجه به عرصه های دیگر کشور، بیشترین تلاش اش را برای تامین امنیت در افغانستان (حمایت غیرنظامی پشت جبهه) نیز انجام داده است.
گفتنی است، جاپان در یک دهه اخیر نزدیک به هفت میلیارد دالر را در بخشهای تعلیم و تربیه، صحت و بازسازی زیر بناهای اقتصادی کشور کمک کرده است.
با رویکار آمدن دولت انتقالی و استقرار نظام سیاسی جدید در کشور، یکی از عرصه هایی که دولت روی آن بسیار تاکید داشت و کار کرد، جلب کمک های بین المللی بود. بیش از دو دهه جنگ، کشور را در وضعیتی قرار داده بود که تقریباً تمام زیر بناهای اقتصادی اش ویران شده و نیاز مبرم به ترمیم و انکشاف فوری داشت و دولت بنا به نو پایی، توان و قدرت بازسازی مستقلانه و بدون حمایت جامعه بین المللی را نداشت، از این نظر انکشاف و رشد اقتصادی کشور وابسته به کمک های جامعه جهانی و کشورهای بزرگ دنیا بود. در نشست سال 2002 توکیو، کشورهای کمک کننده وعده کمک پانزده میلیار دالری را به افغانستان دادند.
جاپان به عنوان میزبان این نشست جهانی، نقش بزرگ و بس بااهمیتی در جلب و جذب کمک ها به افغانستان داشت و سعی نمود که تا کمک های بزرگی را برای افغانستان از کشورهای جهان بگیرد.
کنفرانس توکیو که اولین کنفرانس جهانی برای اهدای کمک های مالی جهت بازسازی و پیشرفت افغانستان بود و از آن به عنوان نقطه سرآغاز ایجاد امیدواری ها برای مردم افغانستان یاد می شود که در گستره و ادامه ی آن همچنان کنفرانس ها و همایش های لندن، برلین و پاریس این سلسله ادامه یافت، با تلاش کشور جاپان برایند خوبی برای افغانستان داشت.
در عرصه آموزش نیروهای نظامی
آموزش نیروهای نظامی و آماده سازی آنان جهت به عهده گرفتن مسوولیت های امنیتی و نظامی پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات فرا روی دولت مردان در افغانستان است.
جاپان یکی از کشورهای است که در این عرصه افغانستان را نسبت به هر کشوری دیگری بیشتر یاری نموده و سعی کرده که توجه بیشتر به آن داشته باشد.
کشور جاپان با امضای انواع تفاهم نامه ها با ارگان های امنیتی و نظامی کشور سعی در آموزش نیروی نظامی افغانستان انجام داده و همچنان برای ایجاد یک نیروی نظامی با سواد تلاش فراوان نموده است تا جایی که به اساس بعضی از تفاهم نامه ها، هفتاد فیصد از پولیس بی سواد و کم سواد، در سراسر کشور به هزینه مالی کشور جاپان تحت پوشش آموزشی قرار خواهند گرفت.
گفتنی است که جاپان در حال حاضر 200 ملیون دالر یعنی نصف معاش قوای پولیس افغان را می پردازد.
در عرصه صحت و بهداشت
صحت که از آن به عنوان رکن اساسی در جهت تعالی و پیشرفت یک جامعه یاد می شود و یکی از شاخصه های توسعه نیز می باشد، نقش بس بزرگ و مهمی را در شیوه تفکر و زندگی مردم دارد.
مقام های سفارت جاپان در کابل بارها گفته اند که چاپان با ادامه کمک های خود در بخش خدمات صحی در افغانستان، در تلاش ایجاد آینده امن برای مردم افغانستان مخصوصا اطفال و زنان کشور می باشد.
جاپان در عرصه صحت و بهداشت نیز کمک های بزرگی را به افغانستان ارایه نموده که بیشترینه این کمک ها در جهت محو پولیو و همچنان کاهش مرگ و میر اطفال و مادران می باشد. این کشور با حمایه مالی از برنامه های صحی در وزارت صحت عامه و همچنان اعمار صدها کلینیک و شفاخانه در سراسر کشور، در صدد بالا بردن و بهتر ساختن بهداشت عمومی می باشد.
در عرصه تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی
جاپان در یک طرح چند مرحله ای و با کمک های مالی خویش در عرصه تعلیم و تربیه در تلاش باسواد کردن افراد کم سواد از طریق حمایت مالی از برنامه های سواد آموزی و همچنان اعمار بیش از صدها مکتب در سراسر افغانستان نشان داد که این کشور در کمک های خود به چه میزان صادق می باشد.
آقای شی. جی. یوکی هیروکی؛ سفیر جاپان در کابل در سال 1388 در عین امضای یک تفاهم نامه با وزارت معارف چنین گفت: تمام ما می دانیم که داشتن سواد حق اساسی انسان ها است و من به نمایندگی مردم و حکومت جاپان برای شما اطمینان می دهم که ما در راستای تحقق این آرمان برای مردم افغانستان تلاش خواهیم کرد.
در بخش تحصیلات عالی نیز این کشور با اهدای بورس های متعدد تحصیلی در مقاطع مختلف در جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دولت و همچنان رشد تحصیلات عالی در کشور در پنج سال اخیر تلاش های فراوان نموده است.
در عرصه زراعت
کشور جاپان کمک های فراوانی را درجهت رشد و توسعه زراعت نیز انجام داده و با امضای انواع تفاهم نامه ها و قراردادها در ولایت های مختلف کشور سعی در اعمار و بازسازی سیستم آب یاری، ساختن کانال های آب رسانی و زراعتی کشور و تبدیل آن از یک سیستم کهنه و قدیمی به یک سیستم مدرن و پیشرفته تلاش نموده است.
طبق اظهارات مقام ها در وزارت زراعت و مالداری، برای حکومت جاپان توسعه در بخش زراعت و آب یاری از اولویت های این کشور در قسمت برنامه های زیر بنایی می باشد و تنها از نیمه سال گذشته (۲۰۱۰) بالاتر از پنجاه میلیون  دالر را به دسترس سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد قرار داده است.
همچنان جاپان با حمایت مالی از برنامه های بدیل کشت مواد مخدر، در صدد محو و نابود سازی این پدیده شوم و خانمان سوز از کشور می باشد و در این راستا وزارت زراعت را در جهت تهیه انواع بذرها،‌ تخم ها و کود کیمیاوی یاری رسانده است.
بنابراین، نقش دولت جاپان در بازسازی، تامین امنیت و کمک ها در عرصه های صحت، تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی بسیار برجسته است و نمی توان از کمک های همه جانبه، فراگیر و صادقانه جاپان چشم پوشی کرد.
جاپان، از جمله کشورهای است که در جریان جنگ جهانی دوم آسیب شدیدی دید و بعد از اصابت دو بمب هسته ای در ایالت های هیروشیما وناکازاکی که منجر به ختم جنگ دوم جهانی گردید و این شهرها نیز کاملا ویران گردیدند، این کشور توانست که در طی نیم قرن به یکی از ابرقدرت های جهان تبدیل شود و حالا یکی از کشورهای تاثیر گذار در عرصه سیاست و اقتصاد جهان می باشد.

0 پیام‌