تازه‌ها:

جاده ها؛ پروژه های زیربنایی که پس از ساخت و ساز یک سال عمر می کنند

طی یک دهه گذشته صدها کیلومتر از شاهراه ها و جاده های کشور قیرریزی شده اند؛ اما اندکی پس از ساخت و ساز یا به اثر ماین های کنار جاده ای تخریب می شوند و یا هم پایین بودن کیفیت مواد استفاده شده به عمر این جاده های نوساخت خاتمه می دهند. در همین حال، وزارت فواید عامه گفته است که پس از این به کیفیت کار روی چنین پروژه های «توجه ویژه» صورت می گیرد.

طی یک دهه گذشته صدها کیلومتر از شاهراه ها و جاده های کشور قیرریزی شده اند؛ اما اندکی پس از ساخت و ساز یا به اثر ماین های کنار جاده ای تخریب می شوند و یا هم پایین بودن کیفیت مواد استفاده شده به عمر این جاده های نوساخت خاتمه می دهند. در همین حال، وزارت فواید عامه گفته است که پس از این به کیفیت کار روی چنین پروژه های «توجه ویژه» صورت می گیرد.
نجیب الله اوژن؛ وزیر فواید عامه چهارشنبه (5 میزان)، پس از امضای قرارداد ساخت سرک دوشی – پلخمری در شمال کشور با یک شرکت خصوصی تاکید نمود که این وزارت با شرکت های تعهد شکن و متخلف برخورد جدی و قانونی خواهد کرد.
وی، پس از امضای قرارداد پروژه ساخت سرک دوشی – پلخمری، تصریح نمود که کیفیت و زمان عناصر اصلی یک پروژه را تشکیل می دهد، به ویژه در پروژه های زیربنایی باید توجه خاصی به آن صورت گیرد.
آقای اوژن همچنان تاکید کرد که پس از این با شرکت های متخلف و قانون شکن که در قبال پروژه های زیربنایی  که متعهدانه عمل نمی کنند برخورد جدی و قانونی خواهند انجام داد. آقای اوژن گفت: «تعهد شکنی دیگر بس است».
قرار است سرک دوشی – پلخمری به طول 52 کیلومتر و عرض 7 متر مطابق با استندردهای بین المللی و به ارزش 17.8 میلیون و در مدت 15 ماه با کمک مالی بانک انکشافی اسلامی اعمار گردد.
به نظر می رسد، این تلاش ها بیشتر به منظور تطبیق فرمان شمار 45 رییس جمهور در مبارزه با فساد و دولت داری بهتر صورت می گیرد.
چرا عمر جاده های ما کم است؟
جاده ها از جمله پروژه های زیربنایی است که باید برای سال های متمادی از آن استفاده صورت گیرد، اما در افغانستان چنین نیست و اکثر سرک ها و جاده هایی که ساخته می شوند بیشتر از یک سال دوام نمی آورند.
بر بنیاد آمارهای ارایه شده از سوی منابع حکومتی، بیش از هزاران کیلومتر سرک در جریان چند سال گذشته در کشور ساخته و یا بازسازی شده است، اما این سرک ها بعد از گذشت زمانی کوتاهی (در بعضی موارد یک زمستان)، دوباره به حالت اولی و حتی بدتر از آن برمی گردند.
انجنیران متخصص سرک سازی، پایین بودن کیفیت مواد استفاده شده در ساخت و ساز جاده ها، عدم نظارت و کنترول دقیق این پروژه ها از سوی حکومت، عبور و مرور موترهای سنگین وزن، عدم در نظر گرفتن استندرد ساخت چون آبگیرها و شیب مورد نیاز سرک را از دلایل اصلی ناکارآمدی و یک ساله بودن این سرک ها می دانند. در همین حال، ماین گذاری های کنار جاده نیز به سلامت شاهراه ها آسیب جدی وارد کرده است.
با وجود این که پروژه های زیربنایی چون سرک های حلقوی و شاهراه ها بیشترین حجم هزینه های مصرف شده و کمک های مالی را به خود اختصاص داده، اما توجه کمتری در زمینه کیفیت ساخت آن از سوی شرکت های اجرا کننده و دولت صورت گرفته است و اکثر این پروژه ها بعد از گذشت مدت کوتاهی نیازمند بازسازی مجدد می باشند.

0 پیام‌