تغییر زمان آغاز سال مالی، تلاشی برای پایان تجربه تلخ

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد تا سال مالی جدید از اول ماه جدی آغاز شود. مجلس این تصمیم را به خاطر سرعت بخشیدن به برنامه ها و پروژه های حکومت گرفته است؛ اما برخی از نمایندگان انتقاد کردند که تغییر سال مالی جدید همزمان با آغاز سال جدید میلادی است و برای مردم حساسیت ایجاد خواهد کرد. سال گذشته، به دلیل مشکلات در بودجه پیشنهادی حکومت، مجلس نمایندگان آن را برای مدت ها تصویب نکرد

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد تا سال مالی جدید از اول ماه جدی آغاز شود. مجلس این تصمیم را به خاطر سرعت بخشیدن به برنامه ها و پروژه های حکومت گرفته است؛ اما برخی از نمایندگان انتقاد کردند که تغییر سال مالی جدید همزمان با آغاز سال جدید میلادی است و برای مردم حساسیت ایجاد خواهد کرد.
سال گذشته، به دلیل مشکلات در بودجه پیشنهادی حکومت، مجلس نمایندگان آن را برای مدت ها تصویب نکرد و به همین دلیل برخی از برنامه های توسعه ای و پروژه های که قرار بود کار آن در بهار سال جاری آغاز گردد، به تعویق افتاد.
اما اکنون مجلس می گوید که برای پیشگیری از این مشکلات و بررسی دقیق و درست بودجه، سال مالی جدید را از اول ماه جدی آغاز می کند؛ زیرا در زمستان برنامه های توسعه ای تعطیل هستند و اگر تاخیری در تصویب بودجه رونما شود، مشکلی در کاربست و آغاز این برنامه پیش نخواهد آمد.
از سویی هم، کشورهای کمک کننده افغانستان بر اساس ماه های میلادی کمک های مالی و برنامه های بازسازی و نوسازی خود را در کشور تنظیم می نمایند، بدین دلیل نیز نزدیکی زمانی برنامه های دولت و برنامه های کمک دهندگان، بی تردید سبب پیشرفت در کارها خواهد شد.
در همین حال، انتقادهایی نیز براین تصمیم وارد است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان گفته اند که شروع سالی مالی جدید که ناشی از تصمیم مجلس نمایندگان می باشد، فاصله چندانی با آغاز سال جدید میلادی ندارد و نباید چنین کاری صورت گیرد، زیرا برخی از مردم در برابر آن حساسیت خواهند کرد.
با این همه، بعید به نظر می رسد که تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر تغییر زمان شروع سال مالی که طرح بودجه غرض بررسی و تایید به مجلس نمایندگان فرستاده می شود، حساسیت های فراگیری به دنبال داشته باشد، آنچنان که شماری از نمایندگان گفته اند، بل این تغییر می تواند از تاخیر در اجرای معاش کارمندان دولت و آغاز برنامه های توسعه ای جلوگیری کند و نیز مجلس نمایندگان زمان کافی برای بررسی و ارزیابی طرح بودجه داشه باشد.
به نظر می رسد، تغییر سال مالی و آغاز این سال از ماه جدی، پایانی هست برای تجربه تلخ سال های گذشته به ویژه سال جاری که تاخیر در تصویب بودجه چالش های فراوانی را ایجاد کرد.

0 پیام‌