تازه‌ها:

تحلیل روزنامه ها از نشست توکیو/ مرور روزنامه های چاپ کابل – دوشنبه 19 سرطان

روزنامه سروش ملت؛ ذیل عنوان “جلو حیف و میل کمک ها را بگیرید!” در تیتر نخست خود با اشاره به این که در کنفرانس توکیو 16 میلیارد دالر برای افغانستان به عنوان کمک جامعه جهانی وعده داده شد نوشته، افغانستان در یک دهه اخیر نیز کمک های هنگفتی را از جامعه جهانی دریافت کرد؛ اما بازدهی این کمک ها در مقایسه با حجم آن اندک بوده است؛ زیرا بسیار از کمک های بین المللی حیف و میل گردید؛ اما اکنون با تعهد جدید جهان، باید شفایت های لازم در جریان مصرف این کمک ها به وجود آید و جلو ضیاع آن گرفته شود.

“مرور نشریات”، نگاهی به مطالب مهم رسانه ‏های چاپ کابل و در مواردی شماری از پایگاه‏ های انترنتی است. ویب‏گاه انسجام ملی با بررسی این رسانه‏ ها، فشرده‏ مطالب مهم و کلیدی روز را با بیان ساده، همه روزه در صفحه‏ خود بازتاب می‏دهد. شما می‏توانید موضع‏ گیری رسانه ‏ها را در این سایت دریابید و از تحلیل ‏های مهم در باره رویدادهای افغانستان آگاه شوید؛ و نیز، “مرور نشریات” را با “لایک” صفحه فیس بوک انسجام، در “فیس بوک اکاونت” خود، از همه زودتر بخوانید.
عنوان ها: “کنفرانس توکیو؛ تعهدات مجدد، آینده مبهم”، “جلو حیف و میل کمک ها را بگیرید!”، “آخرین آزمون یا تکرار آزمون”، “فساد مالی و اداری تهدیدی بزرگ” و “نشست توکیو؛ تعهد تکراری یا آغاز تحول؟”.
روزنامه وحدت؛ ذیل عنوان “کنفرانس توکیو؛ تعهدات مجدد، آینده مبهم” سرمقاله اش را ویژه نشست توکیو کرده و نوشته، در این نشست مسایل چند مورد توجه قرار گرفت: نخست حمایت مجدد و متعهدانه جامعه جهانی از افغانستان برای دهه تحول؛ دوم مشروط بودن کمک ها برای حکومت افغانستان و تاکید بر موضوع محو فساد اداری و اصلاحات قضایی و اداری در کشور، سوم مرحله یی نمودن کمک ها برای افغانستان تا چهار سال آینده که هر سال مبلغ چهار میلیارد دالر تعهد گردیده و بر نحوه مصرف و اجرای آن نظارت می گردد؛ چهارم ارایه یک چهار چوب مشخص برای پاسخ دهی و شفافیت مالی برای ارایه کمک ها از جانب طرفین و پنج کاهش 1.9 میلیارد دالری کمک هایی که افغانستان برای هر سال تقاضا نموده بود.
به تاکید روزنامه، اجلاس توکیو نشان داد که جامعه جهانی برای کمک به افغان ها آمده است؛ اما شنیدن ندای جامعه جهانی برای محو فساد و ارایه حکومت داری مطلوب بیشتر از آن که متوجه حکومت افغانستان باشد متوجه مردم کشوری است که توسط «باندهای مافیایی قدرت به گروگان» گرفته شده اند.
روزنامه سروش ملت؛ ذیل عنوان “جلو حیف و میل کمک ها را بگیرید!” در تیتر نخست خود با اشاره به این که در کنفرانس توکیو 16 میلیارد دالر برای افغانستان به عنوان کمک جامعه جهانی وعده داده شد نوشته، افغانستان در یک دهه اخیر نیز کمک های هنگفتی را از جامعه جهانی دریافت کرد؛ اما بازدهی این کمک ها در مقایسه با حجم آن اندک بوده است؛ زیرا بسیار از کمک های بین المللی حیف و میل گردید؛ اما اکنون با تعهد جدید جهان، باید شفایت های لازم در جریان مصرف این کمک ها به وجود آید و جلو ضیاع آن گرفته شود.
به تاکید روزنامه، شفافیت در مصرف کمک های جهانی آن گونه که در کنفرانس توکیو برآن تاکید شده است، باید دوجانبه باشد، به این معنا که هم کشورهای کمک کننده بایستی این کمک ها را به گونه روشن در اختیار دولت افغانستان قرار دهند و هم دولت زمینه هایی را به وجود آورد که از حیف و میل آن خود داری شود.
روزنامه ماندگار؛ ذیل عنوان “آخرین آزمون یا تکرار آزمون” در سرمقاله اش با اشاره به نشست توکیو و وعده 16 میلیارد دالری جامعه جهانی افغانستان نوشته، دولت افغانستان در هیچ موردی پاسخگو نبوده است و اگر در جایی پاسخ هم گفته پای «منافع شخصی و گروهی» در آن دخیل بوده است.
به تاکید ماندگار، یک دهه گذشته و کمک های جهانی فرصت خوبی بود که در افغانستان حداقل اعتماد ملی ساخته می شد؛ اعتمادی که مردم را به دور یک نظام متعهد؛ اما فقیری گرد می آورد که همه خود را در آیینه آن می دیدند و در نفع و زیاد آن شریک می شدند.
روزنامه 8صبح؛ ذیل عنوان “فساد مالی و اداری تهدیدی بزرگ” سرمقاله اش را ویژه نشست توکیو کرده که ضمن کمک به افغانستان، از کابل خواسته شده تا با فساد اداری به گونه جدی مبارزه کند، نگاشته که سیستم حکومتی افغانستان به قدری با فساد مالی و اداری آغشته شده که حتا کسانی را که داعیه‌ خدمت به کشور دارند نیز فاسد ساخته است. گستردگی فساد مالی و اداری، تهدید بزرگی برای افغانستان است؛ به ‌ویژه حالا که کمک‌ های جهانی وابسته به مبارزه با آن شده است.
به تاکید روزنامه، گفته می‌ شود که ده‌ ها پرونده فساد مالی و اختلاس در سارنوالی و همچنین در اداره مبارزه با فساد اداری خاک می ‌خورد. به ‌گفته مقام‌ های سارنوالی و اداره‌ مبارزه با فساد مالی و اداری، بسیاری از این پرونده‌ ها متعلق به بلند پایگان حکومتی، یعنی وزرای پیشین و برحال و همچنین والیان است؛ اما تاکنون شاهد محاکمه و فیصله هیچ یک از این پرونده‌ ها نبوده ‌ایم.
روزنامه سخن جدید؛ ذیل عنوان “نشست توکیو؛ تعهد تکراری یا آغاز تحول؟” در سرمقاله اش نوشته، جامعه جهانی علی ‏رغم ناکامی ‏های گذشته در پیشبرد روند‏های توسعه ‏یی در افغانستان، با وعده کمک شانزده میلیارد دالری، حمایت خویش را مشروط بر مبارزه با فساد از سوی حکومت افغانستان اعلام نمودند، بازهم امکان چالش عملیاتی شدن این تعهدات امر قابل تصور است.
به تاکید سخن جدید، بدیهی است که چالش پیش رو در عرصه عمل، از دو جانب قابل پیش ‏بینی است؛ اول اینکه ممکن است بار دیگر، در واگذاری کمک ‏ها یا نحوه مصرف آن از جانب کشورهای کمک کننده سکتگی ‏هایی ایجاد گردد. کما این که در گذشته نیز این مسأله مانع بسیاری از روندهای مورد نیاز جامعه افغانستان گردید و جانب دیگر نیز ایجاد ظرفیت مناسب از جانب حکومت افغانستان است. لذا به نظر می ‏رسد اگر میکانیزم اجرایی درست و استوار بر شفافیت و مبتنی بر اولویت‏ های جامعه افغانستان برای چند سال آینده که دهه تحول نامیده شده است، آماده نگردیده و بر مبنای آن، برنامه‏ عمل شفاف تحقق نیابد، رسیدن به خواسته ‏هایی که در نشست توکیو برآن تأکید گردید، دور از انتظار خواهد بود.

0 پیام‌