تاکید مسوولان بر معیاری کردن خدمات بیمه/ منتقدان: بیمه کنندگان خدمات معیاری ندارند

در حالی که مسوولان در وزارت مالیه کشور از تلاش ها به منظور نهادینه ساختن فرهنگ بیمه خبر می دهند، شماری از بازرگانان و مردم از عدم ارایه خدمات درست شرکت های بیمه کشور به شدت انتقاد می کنند و تصریح دارند که این شرکت ها، خدمات معیاری ارایه نمی دهند. محمد قسیم؛ یکی از شهروندان کابل به “انسجام” گفت: «من موتر خود را در یکی از شرکت ها، بیمه کرده ام؛ اما پس از آن که موترم در یک تصادم آسیب دید، متاسفانه نتوانستم تا یک ماه مسوولان شرکت بیمه را پیدا کنم.»

در حالی که مسوولان در وزارت مالیه کشور از تلاش ها به منظور نهادینه ساختن فرهنگ بیمه خبر می دهند، شماری از بازرگانان و مردم از عدم ارایه خدمات درست شرکت های بیمه کشور به شدت انتقاد می کنند و تصریح دارند که این شرکت ها، خدمات معیاری ارایه نمی دهند.
محمد جواد جعفری؛ آمر ریاست امور بیمه وزارت مالیه، روز گذشته (20 سرطان) در یک نشست خبری در کابل از تلاش های اداره به منظور گسترش فرهنگ بیمه خبرداد و تاکید کرد که گسترش فرهنگ بیمه، سبب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور می شود.
آگاهان، بیمه را روشی برای تقسیم خطر می دانند و تصریح می دارند که از دوران باستان، برخی افراد، منابع مالی خود را برای کمک به کسانی که متحمل ضرر می شدند، به طور مشترک سرمایه گذاری می کردند.
تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ بیمه
آمر ریاست امور بیمه وزارت مالیه تصریح کرد که این اداره، ورکشاپ یک روزه یی را به هدف توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از بیمه برگزار کرده و در آیند ورکشاپ های دیگر را نیز برگزار خواهد کرد. وی افزود: این تلاش ها به هدف نهادینه ساختن فرهنگ بیمه صورت می‎ گیرد.
به تصریح آقای جعفری، با توجه به شرایط موجود کشور و وضعیت اقتصادی، مالی و اجتماعی از همه اول تر، صنعت بیمه به فرهنگ بیمه نیاز دارد.
وی با بیان این که پیشرفت بیمه، به توسعه فعالیت های اقتصادی و تجارتی کشورها بستگی دارد و اگر اقتصاد متکی به بیمه نباشد در معرض تهدید قرار می گیرد گفت: در حال حاضر در کشور چهار نوع فعالیت بیمه وجود دارد که شامل بیمه وسایط نقلیه، بیمه صحی، بیمه شخص سوم و بیمه آتش سوزی می شود.
در همین حال، شماری از آگاهان، ناامنی ها و سوء استفاده ها را یکی از موارد بنیادین فراراه فعالیت های سالم شرکت های بیمه می دانند.
خانجان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع کشور در گفتگو با رسانه ها از عدم ارایه خدمات سالم شرکت های بیمه به شدت انتقاد کرده است.
وی گفته است: «ما اموال را در پاکستان بیمه می کنیم، اما متاسفانه اموال در راه مفقود می شود، بیمه مصارف ما را نمی پردازد. باید شرایط برای بیمه مساعد شود که مردم اعتماد پیدا کنند».
تاجران در مجموع تا فعلا اموال شان را بیمه نمی کنند و هم چنان شرایط بیمه طوری است که آن شرایط را تاجران عملی کرده نمی توانند. بیمه یک امر ضروری زندگی در دنیای امروز می باشد.
محمد قسیم؛ یکی از شهروندان کابل به “انسجام” گفت: «من موتر خود را در یکی از شرکت ها، بیمه کرده ام؛ اما پس از آن که موترم در یک تصادم آسیب دید، متاسفانه نتوانستم تا یک ماه مسوولان شرکت بیمه را پیدا کنم.»
بیمه استادان دانشگاه ها و مکاتب فعال می شود
آمر ریاست امور بیمه وزارت مالیه از فعال شدن بیمه های هوانوردی، ساختمانی و بیمه برای استادان دانشگاه ها و مکاتب نیز خبرداد.
وی یادآوری کرد که شرکت بیمه افغانستان، شرکت بیمه ملی افغان، شرکت بیمه افغان گلوبل و گروه بیمه افغانستان در کشور فعالیت می کنند.
مشکلات امنیتی
مشکلات امنیتی، عدم آگاهی مردم و نبود یک مرکز آموزشی در بخش بیمه از جمله مواردی اند که گفته می شود سبب کندی گسترش فرهنگ بیمه در افغانستان شده اند.
همچنان، آقای الکوزی تاکید کرده که شرایط نامناسب امنیتی در بی علاقه ساختن بازرگانان در بخش بیمه نقش مهم دارد.
امروز وقتی که مردم خود را بیمه می کنند به این معنی است که کماکان خطر خود را با بیمه کنندگان تقسیم می کنند. شرکت های مدرن بیمه، آماری را که نشانگر میزان ضررهای گذشته، مانند خطر آتش سوزی و سایر مسایل است، مطالعه می کنند تا بتوانند میزان ضررهایی را که ممکن است در آینده به مشتریان شان تحمیل شود، حدس بزنند.
شرکت های بیمه از وجوهی که مشتریان به آن ها می پردازند، برای جبران خسارت اشخاص آسیب دیده اقدام می کنند.

0 پیام‌