تازه‌ها:

بیداد خشکسالی و فقر/ نگرانی از کوچ دسته جمعی مردم ولایت های مرکزی

رضا داد، یکی از دهاقین ولسوالی ورس در گفتگو با انسجام تاکید کرد که بیشتر برنامه ها و پروژه های که از سوی وزارت زراعت در این منطقه انجام شده فقط برای یک فصل زراعتی بوده، مثلا کمک که وزارت زراعت در سال گذشته برای ما انجام داد توزیع کودهای کیمیاوی و تخم های اصلاح برای یک فصل بود. وی همچنان تصریح کرد که این کمک ها با هر حجمی که باشد نمی تواند تغییر چندانی در وضعیت منطقه رونما کند، ما بیشتر نیازمند برنامه های طولانی مدت چون ایجاد بندهای آب و آموزش حرفه ای دهاقین برای مبارزه با انواع آفت های زراعتی هستیم تا توزیع کود کیمیاوی برای یک فصل.

آمریت احصاییه ریاست عودت مهاجرین ولایت بامیان در گفتگو با رسانه ها، از کوچ هزاران شهروند این ولایت به سایر ولایات کشور ابراز نگرانی کرده است.
علی جان انوری؛ آمر احصاییه ریاست عودت و مهاجرین ولایت بامیان در این گفتگو با نگرانی از این موضوع فقر بیکاری و خشکسالی های پی در پی را عامل اصلی کوچ شهروندان بامیان دانسته است.
سال های گذشته نیز هزاران خانواده از ولایت های بامیان، دایکندی و غور به دلیل خشکسالی های پی در پی و نبود کار مجبور به ترک مناطق شان شده بودند.
نبود پروژه های زیربنایی؛ عامل اصلی کمبود آب
شماری از کارشناسان مسایل زراعتی با تاکید براین که تغییرات آب و هوایی که جهان در چند سال گذشته با آن مواجه بوده و خشک سالی های پی در پی که در کشور صورت گرفته می گویند که مردم در اکثر مناطق کشور با مشکل کمبود آب مواجه می باشند.
آنان با انتقاد از کارکردهای وزارت زراعت گفتند که عدم توجه به پروژه های زیربنایی و کنترول منابع زیر زمینی آب در کشور در کنار خشکسالی سال های اخیر باعث به هدر رفتن آب های موجود در کشور گردیده است.
این در حالی است که علی جان انوری، آمر احصاییه ریاست عودت مهاجرین ولایت بامیان نیز با تایید این امر فقر، بیکار و خشکسالی های اخیر را عامل اصلی کوچ های دسته جمعی مردم این ولایت می داند.
توجه به برنامه های زیربنایی، راهی موثر برای مبارزه با خشکسالی
راهکاری که شماری از کارشناسان مسایل زراعتی برای مبارزه با خشکسالی پیشنهاد می کنند، توجه به برنامه های زیربنایی و ایجاد سدهای آب برای ذخیره سازی آب های جاری به ویژه در مناطق کوهستانی است.
آنان با تاکید بر توجه بیشتر بر این امر تصریح می کنند، در صورتی که دولت به ویژه وزارت های زارعت و انرژی و آب در راستای مهارسازی آب های جاری و استفاده درست از این آب ها تلاش نکنند، مشکلات چند برابر می شود و این  نهادها باید به ساخت سدهای ذخیزه سازی آب توجه ویژه داشته باشند.
براساس اظهارات خانواده های که مجبور به کوچ شده اند، خشکسالی و نبود زمینه های کاری عامل اصلی کوچ آن ها به سایر ولایت بوده است.
این درحالی است که شماری از اعضای شورای ولایت بامیان با ابراز نگرانی از این موضوع هشدار می دهند که در صورت تداوم این امر بیم آن می رود که بسیاری از روستاهای بامیان خالی از سکنه شوند.
اکثر پروژه های انجام شده مقطعی و کوتاه مدت بوده اند
شماری از شهروندان ولایت بامیان با انتقاد از کارکردهای وزارت های زراعت و انکشاف دهات در این ولایت می گویند: اکثر پروژه های که این دو وزارت در بامیان انجام داده اند، مقطعی و برای کوتاه مدت بوده است.
رضا داد، یکی از دهاقین ولسوالی ورس گفت: بیشتر برنامه ها و پروژه های که از سوی وزارت زراعت در این منطقه انجام شده فقط برای یک فصل زراعتی بوده، مثلا کمک که وزارت زراعت در سال گذشته برای ما انجام داد توزیع کودهای کیمیاوی و تخم های اصلاح برای یک فصل بود.
وی همچنان تصریح می کند که این کمک ها با هر حجمی که باشد نمی تواند تغییر چندانی در وضعیت منطقه رونما کند، ما بیشتر نیازمند برنامه های طولانی مدت چون ایجاد بندهای آب و آموزش حرفه ای دهاقین برای مبارزه با انواع آفت های زراعتی هستیم تا توزیع کود کیمیاوی برای یک فصل.
این در حالی است که شماری از نمایندگان مردم در پارلمان نیز دولت را متهم به کم توجهی به مناطق مرکزی می کنند و از انکشاف نامتوازن و ناعادلانه شاکی هستند.

0 پیام‌