به هزینه کشور جاپان، جاده های بامیان بازسازی می شود

قرار است کشور جاپان، جاده های ولایت باستانی بامیان را بازسازی کند. تفاهم نامه این همکاری کشور جاپان با افغانستان، روز گذشته از سوی شورای وزیران تایید شده است. بر بنیاد تفاهم نامه امضا شده، دولت جاپان پانزده میلیون دالر را در احداث و باسازی جاده های ولایت بامیان هزینه می کند. مناطق مرکزی کشور و به ویژه ولایت باستانی بامیان جزو ولایت های امن؛ اما از یاد رفته کشور اند که از بدو تاسیس نظام مردم سالار تا هنوز، جاده های خاکی دارند و از برق، آب آشامیدنی صحی و خدمات اجتماعی و صحی مطلوب در مناطق مرکزی خبری نیست.

در جلسه روز گذشته (سه شنبه 13 جدی) شورای وزیران کشور، تفاهنامه بازسازی جاده های ولایت باستانی بامیان که میان افغانستان و جاپان به امضا رسیده است، تایید گردید.
به گزارش سایت دفتر رییس جمهور، بر بنیاد تفاهم نامه امضا شده، دولت جاپان پانزده میلیون دالر را در احداث و باسازی جاده های ولایت بامیان هزینه می کند. مناطق مرکزی کشور و به ویژه ولایت باستانی بامیان جزو ولایت های امن؛ اما از یاد رفته کشور اند که از بدو تاسیس نظام مردم سالار تا هنوز، جاده های خاکی دارند و از برق، آب آشامیدنی صحی و خدمات اجتماعی و صحی مطلوب در مناطق مرکزی خبری نیست.
دولت جاپان در حالی پرداخت هزینه احداث و بازسازی جاده های ولایت بامیان را تعهد کرده که این کشور، سهم بزرگی در بازسازی و نوسازی افغانستان دارد و کمک های کلانی را در عرصه های معارف، زراعت، بازسازی و صحت انجام داده است.
کمک های جاپان به افغانستان
جاپان که سومین کشور کمک دهنده به افغانستان است، علاوه از رسیدگی و توجه به عرصه های دیگر کشور، بیشترین تلاش اش را برای تامین امنیت در افغانستان (حمایت غیرنظامی پشت جبهه) نیز انجام داده است.
گفتنی است، جاپان در یک دهه اخیر نزدیک به هفت میلیارد دالر را در بخشهای تعلیم و تربیه، صحت و بازسازی زیر بناهای اقتصادی کشور کمک کرده است.
با رویکار آمدن دولت انتقالی و استقرار نظام سیاسی جدید در کشور، یکی از عرصه های که دولت روی آن بسیار تاکید داشت و کار کرد، جلب کمک های بین المللی بود. بیش از دو دهه جنگ، کشور را در وضعیتی قرار داده بود که تقریباً تمام زیر بناهای اقتصادی اش ویران شده و نیاز مبرم به ترمیم و انکشاف فوری داشت و دولت بنا به نو پایی، توان و قدرت بازسازی مستقلانه و بدون حمایت جامعه بین المللی را نداشت، از این نظر انکشاف و رشد اقتصادی کشور وابسته به کمک های جامعه جهانی و کشورهای بزرگ دنیا بود. در نشست سال 2002 توکیو، کشورهای کمک کننده وعده کمک پانزده میلیار دالری را به افغانستان دادند.
جاپان به عنوان میزبان این نشست جهانی، نقش بزرگ و بس بااهمیتی در جلب و جذب کمک ها به افغانستان داشت و سعی نمود که تا کمک های بزرگی را برای افغانستان از کشورهای جهان بگیرد.
کنفرانس توکیو که اولین کنفرانس جهانی برای اهدای کمک های مالی جهت بازسازی و پیشرفت افغانستان بود و از آن به عنوان نقطه سرآغاز ایجاد امیدواری ها برای مردم افغانستان یاد می شود که در گستره و ادامه ی آن همچنان کنفرانس ها و همایش های لندن، برلین و پاریس این سلسله ادامه یافت، با تلاش کشور جاپان برایند خوبی برای افغانستان داشت.
کمک در عرصه آموزش نیروهای نظامی
آموزش نیروهای نظامی و آماده سازی آنان جهت به عهده گرفتن مسوولیت های امنیتی و نظامی پس از کاهش تدریجی نیروهای بین المللی در سال 2014 یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات فرا روی دولت مردان در افغانستان است.
جاپان یکی از کشورهای است که در این عرصه افغانستان را نسبت به هر کشوری دیگری بیشتر یاری نموده و سعی کرده که توجه بیشتر به آن داشته باشد.
کشور جاپان با امضای انواع تفاهم نامه ها با ارگان های امنیتی و نظامی کشور سعی در آموزش نیروی نظامی افغانستان انجام داده و همچنان برای ایجاد یک نیروی نظامی با سواد تلاش فراوان نموده است تا جایی که به اساس بعضی از تفاهم نامه ها، هفتاد فیصد از پولیس بی سواد و کم سواد، در سراسر کشور به هزینه مالی کشور جاپان تحت پوشش آموزشی قرار خواهند گرفت.
کمک در عرصه صحت و بهداشت
صحت که از آن به عنوان رکن اساسی در جهت تعالی و پیشرفت یک جامعه یاد می شود و یکی از شاخصه های توسعه نیز می باشد، نقش بس بزرگ و مهمی را در شیوه تفکر و زندگی مردم دارد.
مقام های سفارت جاپان در کابل بارها گفته اند که چاپان با ادامه کمک های خود در بخش خدمات صحی در افغانستان، در تلاش ایجاد آینده امن برای مردم افغانستان مخصوصا اطفال و زنان کشور می باشد.
جاپان در عرصه صحت و بهداشت نیز کمک های بزرگی را به افغانستان ارایه نموده که بیشترینه این کمک ها در جهت محو پولیو و همچنان کاهش مرگ و میر اطفال و مادران می باشد. این کشور با حمایه مالی از برنامه های صحی در وزارت صحت عامه و همچنان اعمار صدها کلینیک و شفاخانه در سراسر کشور، در صدد بالا بردن و بهتر ساختن بهداشت عمومی می باشد.
کمک در عرصه تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی
جاپان در یک طرح چند مرحله ای و با کمک های مالی خویش در عرصه تعلیم و تربیه در تلاش باسواد کردن افراد کم سواد از طریق حمایت مالی از برنامه های سواد آموزی و همچنان اعمار بیش از صدها مکتب در سراسر افغانستان نشان داد که این کشور در کمک های خود به چه میزان صادق می باشد.
در بخش تحصیلات عالی نیز این کشور با اهدای بورس های متعدد تحصیلی در مقاطع مختلف در جهت ارتقای ظرفیت کارمندان دولت و همچنان رشد تحصیلات عالی در کشور در پنج سال اخیر تلاش های فراوان نموده است.
کمک در عرصه زراعت
کشور جاپان کمک های فراوانی را درجهت رشد و توسعه زراعت نیز انجام داده و با امضای انواع تفاهم نامه ها و قراردادها در ولایت های مختلف کشور سعی در اعمار و بازسازی سیستم آب یاری، ساختن کانال های آب رسانی و زراعتی کشور و تبدیل آن از یک سیستم کهنه و قدیمی به یک سیستم مدرن و پیشرفته تلاش نموده است.
بر بنیاد گزارش ها، برای حکومت جاپان توسعه در بخش زراعت و آب یاری از اولویت های این کشور در قسمت برنامه های زیر بنایی می باشد و تنها از نیمه سال 2010 بالاتر از پنجاه میلیون  دالر را به دسترس سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد قرار داده است.
همچنان جاپان با حمایت مالی از برنامه های بدیل کشت مواد مخدر، در صدد محو و نابود سازی این پدیده شوم و خانمان سوز از کشور می باشد و در این راستا وزارت زراعت را در جهت تهیه انواع بذرها،‌ تخم ها و کود کیمیاوی یاری رسانده است.
بنابراین، نقش دولت جاپان در بازسازی، تامین امنیت و کمک ها در عرصه های صحت، تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی بسیار برجسته است و نمی توان از کمک های همه جانبه، فراگیر و صادقانه جاپان چشم پوشی کرد.
جاپان، از جمله کشورهای است که در جریان جنگ جهانی دوم آسیب شدیدی دید و بعد از اصابت دو بمب هسته ای در ایالت های هیروشیما وناکازاکی که منجر به ختم جنگ دوم جهانی گردید و این شهرها نیز کاملا ویران گردیدند، این کشور توانست که در طی نیم قرن به یکی از ابرقدرت های جهان تبدیل شود و حالا یکی از کشورهای تاثیر گذار در عرصه سیاست و اقتصاد جهان می باشد.

0 پیام‌