به منظور امضای قرارداد امنیتی بین کابل ـ واشنگتن، ناتو پا در میانی می کند

پس از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو، دبیرکل این سازمان اعلام کرد که به منظور امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین کابل ـ واشنگتن، ناتو پا در میانی می‎ کند. اندرس فوگ راسموسن؛ دبیرکل ناتو همچنان اظهار داشت که اگر شرکای ناتو نقش حمایتی را در افغانستان نداشته باشند، روی اوضاع امنیتی این کشور تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت. پیشتر این سازمان اعلام کرده بود که اگر قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا نشود، ناتو پس از سال 2014 نیز در افغانستان حضور نخواهد داشت.

پس از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو، دبیرکل این سازمان اعلام کرد که به منظور امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین کابل ـ واشنگتن، ناتو پا در میانی می‎ کند.
اندرس فوگ راسموسن؛ دبیرکل ناتو همچنان اظهار داشت که اگر شرکای ناتو نقش حمایتی را در افغانستان نداشته باشند، روی اوضاع امنیتی این کشور تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت.
پیشتر این سازمان اعلام کرده بود که اگر قرارداد امنیتی بین افغانستان و امریکا امضا نشود، ناتو پس از سال 2014 نیز در افغانستان حضور نخواهد داشت.
در همین حال، راسموسن گفت: نگرانی من این است که اگر ما در افغانستان مربی نداشته باشیم، بر وضیعت امنیتی افغانستان تاثیر سوء خواهد گذاشت؛ افزون بر آن روی کمک های غیرنظامی با افغانستان نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
وی افزود که امضای قرارداد امنیتی بین کابل ـ واشنگتن برای افغانستان خیلی مهم است.
هرچند ناتو برای امضای این توافقنامه ضرب الاجلی مشخص نکرده؛ اما امضای آن را از سوی حکومت افغانستان و شرط عمده برای ادامه ماموریت نیروهای جامعه جهانی بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان می داند.
هرچند دبیرکل ناتو در مورد قرارداد امنیتی ضرب الاجلی تعیین نکرد؛ اما اظهار امیدواری کرد که اگر هرچه زودتر قرارداد امنیتی میان کابل ـ واشنگتن امضا شود، بهتر است.
وی ضمن حمایت فیصله لویه جرگه مشورتی در مورد قرارداد امنیتی بین کابل ـ واشنگتن گفت: «امیدوارم که قرارداد در یک وقت مناسب امضا شود. چون مهم است که ماموریت ناتو پس ازسال ۲۰۱۴ برای آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای افغان، مطابق یک چهارچوب قانونی باشد.»
پیشتر، در نشست وزیران خرجه کشورهای عضو ناتو، جان کری گفته بود که اگر رییس جمهور کرزی این قرارداد را امضا نمی کند، امریکا آن را با وزیر دفاع یکی از مقامات با صلاحیت دولت افغانستان حاضر است امضا کند.

0 پیام‌