به تاکید سنا؛ جوانب ذیدخل از رویارویی اجتناب کنند

به دنبال تداوم تحصن و اعتراض اییتلاف حمایت از قانون به حکم رییس جمهور کشور مبنی بر واگذاری صلاحیت تصمیم گیری در باره حل معضلات انتخاباتی به کمسیون مستقل انتخابات، مجلس سنا در نشست عمومی چهارشنبه بیست و ششم اسد خود، با صدور قطعنامه ای، خواهان رفع تقابل و پادرمیانی این مجلس برای حل کشیدگی گردید و نیز، بر عدم کاربست واژه های “رکیک” و “اهانت آمیز” به نشانی رییس جمهور تاکید کرد.

به دنبال تداوم تحصن و اعتراض اییتلاف حمایت از قانون به حکم رییس جمهور کشور مبنی بر واگذاری صلاحیت تصمیم گیری در باره حل معضلات انتخاباتی به کمسیون مستقل انتخابات، مجلس سنا در نشست عمومی چهارشنبه بیست و ششم اسد خود، با صدور قطعنامه ای، خواهان رفع تقابل و پادرمیانی این مجلس برای حل کشیدگی گردید و نیز، بر عدم کاربست واژه های “رکیک” و “اهانت آمیز” به نشانی رییس جمهور تاکید کرد.
بر بنیاد گزارش ها، در ماده اول قطعنامه ای که از سوی این مجلس صادر گردیده، آمده است که در جریان اعتراض ها و صحبت ها، از کاربست واژگان نامناسب، “رکیک” و “اهانت آمیز” علیه رییس جمهور منتخب کشور، مقام های دولتی و تمام شهروندان خودداری شود.
این مجلس، در ماده دوم قطعنامه صادره خود، تقاضا کرده تا از رفت و آمد افراد ناشناس در محیط شورای ملی جلوگیری شود و نیز، احداث مراکز بخاطر تجمع افراد نظامی در نزدیکی ساختمان شورای ملی، مهار گردد.
در ماده سوم قطعنامه مجلس سنا، تصریح گردیده که این مجلس به منزله یک رکن شورای ملی که در آن بزرگان و شخصیت های صاحب نفوذ و تاثیرگذار حضور دارند، در قبال مسایل موجود، مانند گذشته بی طرف مانده و برای رفع “بحران” موجود پادرمیانی نماید.
و سرانجام، ماده چهارم قطعنامه مجلس بزرگان نگاشته است، مجلس سنا تا حدی که قانون و عدالت اجتماعی اجازه می دهد، روابط خوب کاری خود را با قوای سه گانه دولت، ادامه داده و در تلاش هماهنگی و همکاری تمام ارکان دولت می باشد.
مجلس سنا در حالی بر حل کشیدگی ناشی از معضلات انتخاباتی و عدم کاربست واژگان نامناسب به نشانی رییس جمهور سخن می زند که اییتلاف تازه تشکیل “اصلاح طلبان” نیز بر این موضع تاکید دارد و حمایت خود را از تصمیم “اصولی” کمسیون مستقل انتخابات بخاطر رفع تقابل، اعلام کرده است. 

Please follow and like us:
0

0 پیام‌

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial