تازه‌ها:

بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در کابل/ آمادگی برای کنفرانس لندن

اتاق تجارت و صنایع در نشستی دو روزه، به بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و قرار است برایند این نشست به کنفرانس لندن ارایه شود. محمدیونس مهمند؛ معاون اتاق‌های تجارت صنایع امروز (دوشنبه ـ 28 میزان) در نشست دوروزه بررسی مشکلات سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در کابل گفته است: «ما در مرحله خاصی از تاریخ سیاسی و اقتصادی قرار داریم و گذر مسالمت‌آمیز از این مرحله نیاز به توجه بیش‌تر دولت و سرمایه‌گذاری ملی است.

اتاق تجارت و صنایع در نشستی دو روزه، به بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و قرار است برایند این نشست به کنفرانس لندن ارایه شود.

محمدیونس مهمند؛ معاون اتاق‌های تجارت صنایع امروز (دوشنبه ـ 28 میزان) در نشست دوروزه بررسی مشکلات سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در کابل گفته است: «ما در مرحله خاصی از تاریخ سیاسی و اقتصادی قرار داریم و گذر مسالمت‌آمیز از این مرحله نیاز به توجه بیش‌تر دولت و سرمایه‌گذاری ملی است.

آقای مهمند همچنان بیان‌داشت که در بیش‌تر از یک‌دهه افغانستان شاهد تغییرات عمیقی در تمام عرصه‌ها به ویژه فعالیت‌های اقتصادی به رهبری حامد کرزی؛ رییس‌جمهور پیشین بود؛ اما مشکلات زیادی فراراه بخش خصوصی وجود دارد.

در همین حال، محمد نسیم اکبر؛ مدیر عامل اداره حرکت نیز در این کنفرانس تاکید نمود که ضرورت سرمایه‌گذاری در افغانستان اهمیت زیاد دارد و این نشست در حالی برگزار می‌شود که مشکلات زیادی فراراه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور موجود است.

وی ناامنی، فقدان زمینه مناسب برای ایجاد کارخانه‌های صنعتی، فساد در ادارت خدمات عمومی، نبود راهکارهای مناسب و عدم اجرای سیاست‌های مشخص را از مشکلات و چالش‌های مهم در راه رشد و توسعه در کشور خواند.

شرکت کنندگان این نشست برخی طرح‌ها و پیشنهادها را که از سوی اتاق تجارت ارایه شده بود بررسی نموده و ضمن موافقت با این طرح‌ها، قرار شد آن را به حکومت وحدت ملی و پس از آن به کنفرانس لندن ارایه کنند.

0 پیام‌